Piraeus banka uvećala kapital

Objavljeno: 18.05.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

Početkom maja, Piraeus banka Beograd je uvećala svoj osnovni, Tier I, kapital za dodatnih 20 miliona evra. Ovim uvećanjem Piraeus banka je dodatno učvrstila svoju poziciju na srpskom tržištu postavši jedna od najbolje kapitalizovanih banaka čiji racio adekvatnosti sada iznosi 30%, odnosno 2,5 puta više od propisanog minimuma.

Tokom maja kada Piraeus banka obeležava tačno sedam godina od ulaska na srpsko tržište, Piraeus banka je dokapitalizacijom potvrdila svoje strateško usmerenje ka daljem razvoju poslovanja u Srbiji kao i planove koji su dugoročno posvećeni upravo srpskom tržištu. 

Povećanjem kapitala Piraeus banka je takođe osnažila svoj potencijal za dalji rast kreditne aktivnosti i jačanje podrške domaćoj privredi i građanima.

Od svog dolaska na tržište Srbije 2005. godine, Piraeus banka Beograd je uložila preko 600 miliona evra, otvorila 44 filijale i zaposlila preko 550 ljudi. Na kraju 2011, ukupni depozitni portfolio Banke premašio je 250 miliona evra, što predstavlja rast od 18,9% u odnosu na prethodni period, dok je ukupni kapital dostigao iznos od 102 miliona evra.

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana