Krediti za energetsku efikasnost u NLB banci Beograd

Objavljeno: 23.05.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

NLB banka Beograd je od 23. maja 2012. godine počela da prima zahteve građana za subvencionisane kredite za unapređenje energetske efikasnosti iz programa Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Ovi krediti će biti odobravani od 1. juna. 
Na ovaj način NLB banka se aktivno uključila u realizaciju Programa finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti u 2012. godini, čiji je nosilac Fond za zaštitu životne sredine.

Programom je predviđeno finansiranje izvođenja radova i nabavke opreme kojima se unapređuju energetska svojstva individualnih stambenih objekata. Osim projekata kojima su predviđena relativno jednostavna rešenja i jeftinije investicije, poput izolacije objekata i zamene spoljašnje stolarije, u širokom spektru ponuda su i programi gradnje toplotnih pumpi i solarnih panela, što zahteva veća finansijska ulaganja.

NLB banka za unapređenje energetske efikasnosti odobrava dugoročni potrošački dinarski kredit za fizička lica, bez depozita, sa rokom otplate kredita od 13 do 60 meseci. Minimalni iznos za korišćenje kredita je 30.0000 dinara, a maksimalni 1.500.000 dinara. Kamatna stopa  je fiksna i iznosi 7% na godišnjem nivou za korisnika kredita.

Primer:

- Iznos kredita 300.000 dinara;
- Rok otplate kredita 60 meseci;
- Fiksna kamatna stopa 7% na godišnjem nivou (NKS)
- EKS 7,75% na godišnjem nivou
- Mesečna rata: 5.941 dinara
- Ostali troškovi:
- blanko sopstvena menica  50 dinara
- jednokratna naknada za obradu kredita 1,00 – 3.000 dinara
- jednokratnu fiksnu naknadu banci za izdavanje obrazaca za kredit – 200 dinara
- jednokratnu fiksnu naknadu po tarifi Udruženja banaka za Osnovni izveštaj za   
  fizička lica od Kreditnog biroa – 205 dinara

NLB banka takođe odobrava i dugoročni potrošački kredit za fizička lica u dinarima sa valutnom klauzulom, indeksiran u eur, sa učešćem od 30%. Rok otplate kredita je od 13 do 120 meseci. Minimalni iznos za korišćenje kredita je 300,00 eura, a maksimalni 15.000,00 eura.

Korisnik će otplaćivati kredit po promenljivoj nominalnoj kamatnoj stopi, a koja se na dan puštanja kredita u korišćenje formira na bazi vrednosti referentne stope 6M Euribor-a  i fiksnog dodatka koji iznosi 7,00 procentnih poena na godišnjem nivou.
      

Krediti će se odobravati isključivo namenski i ne mogu se koristiti za reprogram i refinansiranje postojećih kredita kod banaka.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana