Intesa Vita

Objavljeno: 24.05.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

U želji da ponudi kvalitetnu i specijalizovanu finansijsku podršku građanima koji planiraju proširenje porodice, ali i redovnim korisnicima zdravstvenih usluga, Banca Intesa je razvila paletu inovativnih potrošačkih i gotovinskih kreditnih modela pod nazivom Intesa Vita. Bilo da su klijenti Banca Intesa ili ne, svim zainteresovanim građanima, pod jednakim i najpovoljnijim uslovima u Banci, na raspolaganju su:

• Krediti za vantelesnu oplodnju
• Krediti za finasiranje čuvanja i skladištenja matičnih ćelija
• Krediti za plaćanje DNK analize
• Krediti za plaćanje stomatoloških usluga

Svi navedeni zajmovi dostupni su u vidu potrošačkih kredita dok za vantelesnu oplodnju i skladištenje i čuvanje matičnih ćelija Banca Intesa nudi i gotovinske pozajmice pogodne za plaćanje dodatnih troškova koji prate ove procese. 
Takođe, u Banca Intesa građanima su na raspolaganju i potrošački krediti za kupovinu opreme za bebe pod istim uslovima koji važe za potrošačke zajmove iz Intesa Vita programa. 

- Razvijanjem društveno odgovornih proizvoda i usluga Banca Intesa nastoji da doprinese stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za život i rad u Srbiji. Intesa Vita je koncept koji građanima obezbeđuje lagodno finansiranje nekih od najznačajnijih životnih planova zahvaljujući inovativnim partnerstvima koje smo sklopili sa specijalizovanim zdravstvenim ustanovama. Program je osmišljen kao otvorena platforma koja će postepeno uključivati nove proizvode i partnerstva u cilju osnaživanja postojeće ponude i pružanja proaktivnog odgovora na rastuće potrebe klijenata -rekao je Rikardo Parasporo član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Krediti iz Intesa Vita programa i krediti za kupovinu opreme za bebe građanima su dostupni u vidu potrošačkih zajmova u dinarima i indeksiranih u evrima. Banca Intesa plasira potrošačke zajmove u dinarima bez učešća u iznosu do 800.000 dinara, sa rokom otplate do 60 meseci i uz fiksnu kamatnu stopu u prva 24 meseca u visini od 15.97 odsto godišnje, odnosno, šestomesečni belibor plus 5 odsto nakon ovog perioda. Isti kreditni modeli građanima se nude i indeksirani u evrima uz minimalno učešće od 30 odsto, u maksimalnom iznosu od 8.000 evra i sa rokom otplate do 84 meseca. Kamatna stopa na godišnjem nivou za pomenuti model zajma je fiksna u prve dve godine otplate i iznosi 9,20 odsto, dok po isteku ovog perioda iznosi šestomesečni euribor plus 8,20 odsto.

Za finansiranje vantelesne oplodnje i čuvanja i skladištenja matičnih ćelija, kao i plaćanje lekova koji prate ove procese, Banca Intesa je razvila i gotovinske pozajmice u dinarima i indeksirane u evrima. Gotovinski kredit u dinarima građanima se nudi u maksimalnom iznosu od 500.000 dinara, sa rokom otplate do 60 meseci i uz kamatnu stopu koja je fiksna u prve dve godine i iznosi 15,97 odsto na godišnjem nivou, odnosno šestomesečni belibor plus 5 odsto po završetku ovog perioda. S druge strane, gotovinski kredit indeksiran u evrima klijentima se nudi u maksimalnom iznosu od 7.000 evra, uključujući sredstva depozita, a sa rokom otplate do 60 meseci i uz fiksnu kamatnu stopu od 11 odsto na godišnjem nivou. Depozit u visini od 30 posto za ovaj kreditni model obezbeđuje se iz sredstava kredita i na isti se ne obračunava kamata.

Reprezentativni primer

Vrsta kredita Potrošački kredit iz Intesa Vita programa i krediti za kupovinu opreme za bebe u dinarima 

Valuta kredita RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos profakture 100.000 RSD 400.000 RSD 600.000 RSD
Iznos kredita 100.000 RSD 400.000 RSD 600.000 RSD
Period otplate 24 meseca 48 meseci 60 meseci
Mesečna rata 4,845 RSD 11,115 RSD 14,247 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 15.97 %, fiksna 15.97 % fiksna prvih 24 meseca, a nakon toga 6M BELIBOR + 5%, promenljiva

EKS (na godišnjem nivou) 17,58% 16.66% 16.52%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 1.000 RSD 4.000 RSD 6.000 RSD

3 menice 150 RSD 150 RSD 150 RSD

Izveštaj  Kreditnog biroa 205 RSD 205 RSD 205 RSD

Kamatna stopa se usklađuje 25. maja i 25. novembra  sa vrednošću 6M BELIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period. Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M BELIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 30.04.2012. godine koji iznosi 10.97%.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Reprezentativni primer

Vrsta kredita Potrošački kredit iz programa Intesa Vita i za kupovinu opreme za bebe indeksiran u evrima
Valuta kredita EUR

Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos profakture 1.500 EUR 4.000 EUR 7.000 EUR
Iznos kredita 1.050 EUR 2.800 EUR 4.900 EUR
Ucešce 450 EUR 1.200 EUR 2.100 EUR
Period otplate 24 meseca 48 meseci 84 meseci
Mesecna rata 47.89 EUR 69.46 EUR 78.43 EUR
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 9.20%, fiksna 9.20%, fiksna prvih 24 meseca, a nakon toga 6M EURIBOR +8,20% promenljiva

EKS (na godišnjem nivou) 10,62% 9,84 % 9,57%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun eketivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 10,50 EUR 28 EUR 49 EUR
   
3 menice 150 RSD 150 RSD 150 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 205 RSD 205 RSD 205 RSD

Kamatna stopa se usklađuje 25.maja i 25.novembra  sa vrednošću 6M EURIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period.Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M EURIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M EURIBOR na dan 30.04.2012 godine koji iznosi 1%.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Reprezentativni primer

Vrsta kredita Gotovinski krediti za vantelesnu oplodnju i za finansiranje čuvanja i skladištenja matičnih ćelija u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 150.000 RSD 300.000 RSD 500.000 RSD
Period otplate 24 meseca 48 meseci 60 meseci
Mesečna rata 7.267 RSD 8.336 RSD 11 873 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 15.97% fiksna 15.97 % fiksna prvih 24 meseca, a nakon toga 6M BELIBOR + 5%, promenljiva *
EKS (na godišnjem nivou) 17,43% 16.68% 16.5
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 1.500 RSD 3.000 RSD 5.000 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 205 RSD 205 RSD 205 RSD
3 menice 150 RSD 150 RSD 150 RSD

Kamatna stopa se usklađuje 25. maja i 25. novembra  sa vrednošću 6M BELIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period. Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M BELIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 30.04.2012. godine koji iznosi 10.97%.
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Reprezentativni primer

Vrsta kredita Gotovinski kredit za vantelesnu oplodnju i za finansiranje skladištenja i čuvanja matičnih ćelija indeksiran u evrima
Valuta kredita EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 1.500 EUR 3.000 EUR 5.000 EUR
Depozit 450 EUR 900 EUR 1.500 EUR
Period otplate 24 meseca 48 meseci 60 meseci
Mesečna rata 69,56EUR 76,79 EUR 107,43 EUR
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 11%, fiksna

EKS (na godišnjem nivou) 27.47% 24,08% 23.01%
   
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva 15 EUR 30 EUR 50 EUR
Izveštaj kreditnog biroa 205 RSD 205 RSD 205 RSD
3 menice 150 RSD 150 RSD 150 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana