Step up 5x1 štednja Folksbanke

Objavljeno: 11.07.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

Folksbanka u skladu sa svojom poslovnom politikom koja se bazira na tailor-made principu i tradicijom od preko 130 godina, koja nosi reputaciju sigurne banke kada su u pitanju štedni proizvodi, uvela novi štedni proizvod u svoju ponudu štedišama.

Jelena Petrović, ekspert za razvoj Folksbanke, objašnjava:

„U skladu sa povećanom tražnjom na tržištu za oročenim depozitima na 12 meseci, a takođe imajući u vidu i potrebu za delimičnom i periodičnom dostupnošću tih sredstava, uveli smo novi dugoročni štedni proizvod sa godišnjim pripisom kamate - Step Up 5x1 godina.

Funkcionalnost ovog proizvoda je potpuno ista kao i kod naših postojećih step up proizvoda i ogleda se u:

- 5 povezanih oročenja od po godinu dana,
- kamati koja  se pripisuje nakon svake godine, a glavnica se reoročava po uvećanoj kamatnoj stopi,
- u slučaju prekida oročenja nakon određene godine, do tada pripisana kamata ostaje,
- atraktivnim kamatnim stopama, pre svega u EUR ponudi koje se kreću se od 5.00% do 6.00% kao i u dinarima od 6.00% do 8.00%.“

Godišnja kamatna stopa u prvom periodu iznosi 5% (EKS 4,56%), dok je u poslednjem periodu oročenja 6% (EKS 5,47%). Ukoliko klijent oroči 25.000 evra, za godina dana će mu biti pripisana neto kamata (po odbitku poreza od 10%) u iznosu od 1.140,63 evra, dok će ukupna pripisana neto kamata nakon 5 godina iznositi 6.277 evra, a sve to uz mogućnost prekida oročenja u svakom trenutku, uz pripisanu kamatu za prethodnu godinu.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana