Uspešno okončana dokapitalizacija UNIQA-e u visini od 500 miliona evra

Objavljeno: 10.08.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

UNIQA grupa uspešno je okončala dokapitalizaciju u gotovini, vrednu 500 miliona evra. Sprovođenjem te dokapitalizacije, akcijski kapital UNIQA-e se povećao sa 142.985.217 na 190.604.265 evra. Po završetku ponude za pravo prečeg upisa UNIQA je plasirala svih 47.619.048 novih akcija koje su ponuđene u okviru dokapitalizacije. U okviru ponude za preči upis, postojeći akcionari su mogli da upišu 10 novih akcija za svakih 29 akcija koje već poseduju, a cena prečeg upisa je iznosila 10,50 evra po akciji.

Prinosi iz gotovinske dokapitalizacije trebalo bi da ojačaju izvore kapitala, kao i solventnost UNIQA grupe i da, zajedno sa planiranim poboljšanjima previđenim u okviru strateškog programa novog pozicioniranja UNIQA grupe, kao i planiranih priliva u 2013. stvore osnovu za korišćenje šanse za održivi rast, posebno u Centralnoj i Istočnoj Evropi. UNIQA planira da proširi prodajnu mrežu u okviru CEE kako bi postakla rast na tom tržištu. Štaviše, rukovodstvo kompanije očekuje mogućnost novih akvizicija, pa samim tim i ekspanziju grupe na postojećim tržištima, pošto će neki konkurenti verovatno početi da se povlače iz Centralne i Istočne Evrope. 

Nakon sprovođenja dokapitalizacije u gotovini i dokapitalizacije kontribucijom u akcijama, struktura akcionara UNIQA-e je sledeća: Raiffeisen Zentral bank grupa - 43,80%, Austria Beteiligungs-Verwaltung - 35,05%, Austria Privatstiftung 9,93%, Collegialität 3,34%, različiti akcionari 7,51%o i hartije od vrednosti u sopstvenom portfelju 0,38%. Odnosi u vrhu UNIQA-e ostali su nepromenjeni – Raiffeisen Zentral bank grupa, Austria Privatstiftung, Austria Beteiligungs-Verwaltung i Collegialität zajedno raspolažu sa 92,11%o prava glasa.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana