NLB banka Beograd uz odobreni kredit fizičkim licima plaća i životno osiguranje

Objavljeno: 10.08.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

U okviru poslovne saradnje NLB banke Beograd i Sava životnog osiguranja Beograd, kreirana su dva nova kreditna proizvoda za fizička lica.

Ovi krediti su namenjeni fizičkim licima starosti od 50 do 75 godina, kojima NLB banka Beograd na bazi prethodne saglasnosti korisnika uz odobren kredit, do kraja ugovorene otplate  uplaćuje i premiju životnog osiguranja bez naplate naknade.
Ukoliko se tokom otplatnog perioda, korisniku desi neželjeni slučaj, banka neće potomcima korisnika kredita ostavljati teret otplaćivanja ostatka duga. 

Krediti se odobravaju onim klijentima koji imaju usmerenje plate ili penzije preko NLB banke Beograd, i to: kratkoročni gotovinski dinarski krediti bez depozita i učešća sa fiksnom kamatnom stopom i  rokom otplate od 6 ili 12 meseci, kao  i dugoročni gotovinski dinarski krediti bez depozita i učešća sa fiksnom kamatnom stopom i rokom otplate od 18, 24 ili 36 meseci.

Za potencijalne klijente koji traže ovu vrstu kredita, banka kao ugovarač osiguranja, uz adekvatnu dokumentaciju, na mestu odobrenja kredita obezbeđuje zaključenje Ponude o osiguranju života, kao i upitnika o zdravstvenom stanju osiguranika životnog osiguranja.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana