Ako imate komentar ili sugestiju na rad našeg sajta, molimo vas podelite svoje mišljenje sa nama.
OROČENA ŠTEDNJA


Efektivna kamatna stopa (EKS)
DIN
EUR
USD
CHF
GBP
RUB
 • 0,10 %
 • 0,21 %
 • 0,43 %
 • 0,68 %
 • 1,19 %
 • -
 • -
 • 0,43 %
 • 0,17 %
 • 0,34 %
 • 0,51 %
 • 1,02 %
 • 1,28 %
 • 1,49 %
 • -
 • 0,09 %
 • 0,17 %
 • 0,34 %
 • 0,77 %
 • 0,94 %
 • 1,19 %
 • -
 • -
 • 0,09 %
 • 0,09 %
 • 0,09 %
 • 0,09 %
 • 0,09 %
 • 0,50 %
 • -
 • 0,35 %
 • 0,65 %
 • 1,20 %
 • 1,60 %
 • 1,80 %
 • 0,25 %
 • 0,25 %
 • 0,43 %
 • 0,68 %
 • 1,11 %
 • -
 • -
 • 0,13 %
 • 0,43 %
 • 0,51 %
 • 0,77 %
 • 1,10 %
 • -
 • -
 • -
 • 0,42 %
 • 0,63 %
 • 0,85 %
 • 1,27 %
 • -
 • -
 • -
 • 0,09 %
 • 0,17 %
 • 0,65 %
 • 1,38 %
 • 1,45 %
 • 1,44 %
 • 0,01 %
 • -
 • 0,26 %
 • 0,51 %
 • 1,10 %
 • 1,27 %
 • -
 • 0,04 %
 • 0,08 %
 • 0,17 %
 • 0,34 %
 • 0,85 %
 • 1,02 %
 • 1,32 %
 • 0,10 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,09 %
 • 0,26 %
 • 0,34 %
 • -
 • -
 • 0,08 %
 • 0,34 %
 • 0,59 %
 • 0,76 %
 • 1,27 %
 • 1,45 %
 • -
 • -
 • -
 • 0,51 %
 • 0,85 %
 • 1,36 %
 • 1,62 %
 • -
 • -
 • 0,35 %
 • 0,47 %
 • 0,69 %
 • 0,86 %
 • -
 • 1,45 %
 • 0,34 %
 • -
 • 0,43 %
 • 0,60 %
 • 1,02 %
 • 1,06 %
 • 1,51 %
 • 0,26 %
 • 0,05 %
 • 0,10 %
 • 0,25 %
 • 0,77 %
 • 0,77 %
 • 0,94 %
 • 0,09 %
 • -
 • 0,13 %
 • 0,21 %
 • 0,72 %
 • 0,81 %
 • 1,02 %
 • 0,17 %
 • 0,34 %
 • 0,60 %
 • 0,77 %
 • 1,19 %
 • -
 • -
 • 0,17 %
 • 0,51 %
 • 0,85 %
 • 1,19 %
 • 1,62 %
 • 1,87 %
 • 2,04 %
 • 0,25 %
 • 0,30 %
 • 1,02 %
 • 1,19 %
 • 1,57 %
 • 1,79 %
 • -
 • 0,13 %
 • 0,30 %
 • 0,55 %
 • 0,89 %
 • 1,53 %
 • -
 • -
 • 0,09 %
 • 0,34 %
 • 0,60 %
 • 0,77 %
 • 1,19 %
 • 1,44 %
 • 1,84 %
 • -
 • -
 • 0,26 %
 • 0,43 %
 • 1,02 %
 • 1,28 %
 • 1,49 %
 • 0,05 %
 • -
 • 0,34 %
 • 0,51 %
 • 1,11 %
 • 1,15 %
 • 1,19 %

Kamatne stope objavljene u tabeli predstavljaju TRENUTNU PONUDU banaka. Podaci se ažuriraju redovno i u skladu sa dinamikom kojom banke objavljuju svoju ponudu.
Radi potpune preciznosti i sa željom da štediše upoznamo sa realnom kamatom koju će dobiti po isteku perioda oročenja, portal Kamatica iskazao je efektivne kamatne stope (EKS) na štednju. Efektivna kamatna stopa predstavlja obračunatu kamatnu stopu pri čemu je BRUTO NOMINALNA KAMATNA STOPA umanjena za stopu Poreza na prihod od kapitalne dobiti koji iznosi 15%.
PRATITE NAS
© Copyright 2007-2014
website developed & owned by Dubes doo Sva prava zadržana