EUR 119,97 USD 107,27 CHF 109,87

Kursna lista


Indikativni kurs Evra na dan 06.10.15. :: 120.0597 rsd

OROČENA ŠTEDNJA


Efektivna kamatna stopa (EKS)
DIN
EUR
USD
CHF
GBP
RUB
 • 0,01 %
 • -
 • 0,26 %
 • 0,43 %
 • 0,85 %
 • 1,18 %
 • -
 • -
 • -
 • 0,05 %
 • -
 • 0,34 %
 • 0,51 %
 • 1,11 %
 • 1,15 %
 • 1,19 %
 • -
 • -
 • 0,09 %
 • -
 • 0,09 %
 • 0,17 %
 • 0,30 %
 • 0,34 %
 • 0,43 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,51 %
 • 0,85 %
 • 1,36 %
 • 1,62 %
 • -
 • -
 • -
 • 0,17 %
 • 0,51 %
 • 0,85 %
 • 1,19 %
 • 1,62 %
 • 1,87 %
 • 2,04 %
 • -
 • -
 • 0,13 %
 • 0,43 %
 • 0,51 %
 • 0,77 %
 • 1,10 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,43 %
 • 0,17 %
 • 0,34 %
 • 0,51 %
 • 1,02 %
 • 1,28 %
 • 1,49 %
 • -
 • -
 • 0,04 %
 • 0,08 %
 • 0,17 %
 • 0,34 %
 • 0,85 %
 • 1,02 %
 • 1,32 %
 • -
 • -
 • 0,10 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,17 %
 • 0,34 %
 • 0,60 %
 • 0,77 %
 • 1,19 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,42 %
 • 0,63 %
 • 0,85 %
 • 1,27 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,09 %
 • 0,17 %
 • 0,34 %
 • 0,77 %
 • 0,94 %
 • 1,19 %
 • -
 • -
 • 0,08 %
 • 0,21 %
 • 0,34 %
 • 0,68 %
 • 1,19 %
 • 1,36 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,26 %
 • 0,43 %
 • 1,02 %
 • 1,28 %
 • 1,49 %
 • -
 • -
 • 0,26 %
 • -
 • 0,10 %
 • 0,25 %
 • 0,77 %
 • 0,77 %
 • 0,94 %
 • -
 • -
 • -
 • 0,21 %
 • 0,43 %
 • 0,68 %
 • 1,19 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,34 %
 • 0,34 %
 • 0,34 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,25 %
 • 0,25 %
 • 0,43 %
 • 0,68 %
 • 1,11 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,09 %
 • 0,47 %
 • 1,12 %
 • 1,45 %
 • 1,61 %
 • -
 • -
 • -
 • 0,35 %
 • 0,47 %
 • 0,69 %
 • 0,86 %
 • -
 • 1,45 %
 • -
 • -
 • 0,34 %
 • -
 • 0,43 %
 • 0,60 %
 • 1,02 %
 • 1,06 %
 • 1,51 %
 • 1,58 %
 • 1,80 %
 • 0,13 %
 • 0,30 %
 • 0,55 %
 • 0,89 %
 • 1,53 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,50 %
 • 0,35 %
 • 0,60 %
 • 0,80 %
 • 1,40 %
 • 1,60 %
 • 1,80 %
 • -
 • -
 • 0,09 %
 • 0,34 %
 • 0,60 %
 • 0,77 %
 • 1,19 %
 • 1,44 %
 • 1,84 %
 • -
 • -
 • 0,25 %
 • 0,30 %
 • 1,02 %
 • 1,19 %
 • 1,57 %
 • 1,79 %
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0,09 %
 • 0,09 %
 • 0,09 %
 • 0,09 %
 • 0,09 %
 • -
 • -

Kamatne stope objavljene u tabeli predstavljaju TRENUTNU PONUDU banaka. Podaci se ažuriraju redovno i u skladu sa dinamikom kojom banke objavljuju svoju ponudu.
Radi potpune preciznosti i sa željom da štediše upoznamo sa realnom kamatom koju će dobiti po isteku perioda oročenja, portal Kamatica iskazao je efektivne kamatne stope (EKS) na štednju. Efektivna kamatna stopa predstavlja obračunatu kamatnu stopu pri čemu je BRUTO NOMINALNA KAMATNA STOPA umanjena za stopu Poreza na prihod od kapitalne dobiti koji iznosi 15%.