Tekst objavljen: 05.12.2013 12:15        


Kreditni biro Udruženja banaka Srbije je institucija koja je osnovana kao podrška zdravom i uspešnom bankarskom i finansijskom sistemu koji se pre svega zasniva na finansijskoj disciplini i prihvatljivim zaduženjima svih subjekata.

Da li vas i zašto "ne voli" Kreditni biro?

Podaci iz Kreditnog biroa su apsolutno tačni i precizni jer većina institucija dnevno dostavlja potrebne podatke.

Šta je Kreditni biro?

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije je centralni nacionalni registar podataka o novčanim obavezama pravnih i fizičkih lica prema tzv. “poveriocima” i o njihovoj urednosti u izmirivanju tih obaveza. Registar podataka se ažurira na dnevnoj osnovi, a podatke dostavljaju sve banke, svi davaoci lizinga, osiguravajuća društva, državne agencije i fondovi. Institucije koje dostavljaju podatke su odgovorne za tačnost i ažurnost podataka koji se iskazuju u izveštajima Kreditnog biroa.
Istovremeno Kreditni biro možemo nazvati i “čuvarom naših novčanika” jer nas čuva od prezaduženosti. Naime, svi korisnici neke od navedenih kategorija finansijskih usluga koji svoje obaveze nisu izmirili u roku od 60 dana u Kreditnom birou se vode kao neuredni dužnici.

Podaci o nastaloj docnji čuvaju se tri godine nakon poslednje prijave docnje Kreditnom birou, odnosno nakon izmirenja ugovornih obaveza.

Ovo praktično znači da su vam šanse za korišćenje neke od finansijskih usluga u naredne tri godine maksimalno smanjenje, odnosno da u većini slučajeva banka neće hteti da vam odobri kredit, pozajmici ili karticu.

Da pojasnimo, odluku o odobrenju usluge ili odbijanju ne donosi Kreditni biro, već banka, odnosno finansijska institucija.

Kako u kreditnom birou ne postoje podaci o vašim prihodima, niti postoji mogućnost uvida u stanje na vašim računima, Kreditni biro ni ne može učestvovati u donošenju same odluke o odobrenju ili odbijanju nekog zahteva.

Izveštaj iz Kreditnog biroa

Pri stupanju u poslovne odnose sa novim klijentom svaka banka zahteva Izveštaj Kreditnog biroa, koji može dobiti elektronskim putem isključivo uz potpisanu saglasnost klijenta.Izveštaj Kreditnog biroa sadrži sve podatke o tekućim i potencijalnim obavezama građana i pravnih lica.

Pod tekućim obavezama podrazumevaju se obaveze po osnovu kredita, kartica, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, obaveze po osnovu lizinga, kao i obaveze po osnovu aktiviranih jemstava. Potencijalne obaveze predstavljaju podaci o datim jemstvima (žiranti) po kreditima drugih građana.

Ovo praktično znači da sem ovih podataka Kreditni biro u svakom momentu vodi evidenciju i o tome da li ste uredni ili neuredni platiša.

Po Izveštaju Kreditnog biro smatra se da ste uredni platiša ukoliko svoje obaveze izmirujete u roku do 60 dana od dana dospeća obaveze.

Podatke o građanima banke i ostale institucije dostavljaju Kreditnom birou na osnovu sporazuma potpisanog sa Udruženjem banaka Srbije. Svi podaci su potpuno zaštićeni tretmanom poslovne tajne.

Kredite ne odobrava Kreditni biro!

Banke/finansijske institucije su obavezne da pri odobravanju neke usluge procene kreditnu sposobnost građana, kao i kategoriju klijenta da je uredan ili neuredan platiša, a to je upravo ono što je svrha samog izveštaja iz kreditnog biroa.Naime, suprotno verovanju građana da im odbijanje kreditnog zahteva stiže direktno od Kreditnog biroa, banke i finansijske institucije koje posluju pod okriljem NBS kao zakonodavca, odobravaju plasmane u skladu sa zakonskim propisima i odlukama NBS.

Ukratko, pored obavezne procene kreditne sposobnosti građana, banka svakog od potencijalnih korisnika mora da kategorizuje u jednu od pet kategorija - A, B, V, G i D – koje su određene trajanjem docnje u plaćanju obaveza.

Takođe, banka sva potraživanja od jednog korisnika klasifikuje u jednu kategoriju, onu najgoru, prema potraživanju koji je u najvećoj docnji.

Dakle ukoliko ste npr. uredni u korišćenju dozvoljenog minusa i kreditne kartice, ali ratu kredita niste platili tri meseca, banka će sve vaše plasmane kategorizovati u V kategoriju.

U skladu sa tom kategorizacijom, banka mora i da obračuna rezervu za procenjene gubitke i to naravno, prema kategorizaciji.

KATEGORIJA DOCNJA REZERVA
A do 30 dana nema
B do 60 dana 2 odsto od svih potraživanja
V do 90 dana 15 odsto od svih potraživanja
G do 120 dana 30 odsto od svih potraživanja
D do 180 dana 100 odsto od svih potraživanja

Ovo u suštini znači da banka prema kategorizaciji klijenata i njihovih potraživanja, mora da odvoji dodatna sredstva kao rezervu kojom će se eventualno pokriti gubitak banke u slučaju nenaplativosti plasmana.

Između ostalog, upravo je i ovo jedan od razloga zašto su banke neumoljive prema neurednim platišama kada je u pitanju odobravanje novih plasmana.

Naravno pored nepobitne činjenice da je neko neuredan u izmirivanju obaveza prema banci, samo odvajanje dodatnih sredstva prema klasifikaciji plasmana je ono što banke stvalja u poziciju da nas glat odbiju bez obzira na razloge našeg kašnjenja u plaćanju.

Praksa većine banaka je pokazala da se plasmani neurednim dužnicma ne odobravaju. Dakle svi oni koji imaju registrovane aktivne ili izmirene docnje biće odbijeni od strane banke ili finansijske institucije.

Odstupanje od ove prakse može da se desi u slučaju da je izveštaj Kreditnog biroa pokazao da je u pitanju materijalno beznačajna docnja (npr. do 1.000 dinara), jer su pojedine banke spremne da izađu u susret klijentu i odobre plasman.

U svakom slučaju, potrebno je znati da samo banka ima diskreciono pravo da odobri ili odbije neki zahtev.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

55 komentara

 1. User image
  Marica 09.10.2013 8:01

  molim vas ,interesujeme kad će kreditni biro da poništi tj.koliko još godina treba da''prođe'' da kreditni biro poništi izveštaj o kreditu koji sam imala u rajfajzen banku ,prilikom vračanja kredita imala sam docnju,prošle godine izmirila sam sva potraživanja premanjima,tu stoji da sam bila utužena to nije tačno ,možete da proverite u bilo koji sud NIKAKAV SPOR NISMO VODILI,TO JE LAŽ ,molio vas koliko godina treba da čekam da bi mogla da podnesem ponovo zahtev za kredit!

 2. User image
  petar 28.05.2014 8:18

  posle onoliko vremena koliko je trebalo za isplatu+kasnjenje....

 3. User image
  Vesna Ivanovic 02.08.2014 21:44

  Suprug i ja smo solidarni duznici stambenog kredita. Kada sam proverila u kredinom birou smo oboje zaduzeni punom svotom kredita a ne polovinom. Kada smo hteli da banka zaduzi svakoga polovinom svote odgovorili su nam , da je zaduzenje prikazano u skladu sa Uputstvom Kreditnog biroa Udruzenja banaka Srbije. Da li je to tacno i da li se banke moraju pridrzavati toga, odnosno mogu li uz zahtev klijenata da podele zaduzenje u Kreditnom birou

  Unaped hvala.

 4. User image
  nevenka rakovic 06.08.2014 18:16

  Zanima me koji je razlog zasto mi je odbijen kredit u efg banci

 5. User image
  Slobodan 22.09.2014 23:32

  Poštovani,
  Koji vremenski period mora da prodje kako bi se iz kreditnog biroa izbrisali podaci iz 2008. Naime, u 2008-oj god. sam utužen od strane Banca Intese tj. American Express kartice, mada ni jednog trenutka nije pokrenut spor pred nadležnim sudom, a u kred. birou je označeno kao utuženje. Te iste godine sam izmirio to isto dugovanje kod pomenute banke, ali i dalje imam problem oko odobravanja kredita, i ako je prošlo šest godina od tada. Unapred hvala na odgovoru.
  Pozdrav

 6. User image
  Bojan 02.07.2015 14:14

  3 godine

 7. User image
  zoran 10.09.2015 13:14

  IMAo sam docnju decembra 2014 koliko Moran da sacekam da bi podigao novi kredit

 8. User image
  jovan 11.09.2015 15:36

  Mislim godinu dana, bar je meni tako bilo....

 9. User image
  Marina 24.09.2015 8:09

  Postovani,imam 22 god.,cist kreditni biro nemam nikakva zaduzenja.Zaposlena sam na neodredjeno vreme,radim vec 13 meseci,plata mi je 21 000.Predala sam zahtev za kes kredit,i vec 2 banke su me odbile.Pa bi vas ja pitala koji moze biti razlog tog odbijanja po vama.Unapred zahvalna

 10. User image
  Kamatica 30.09.2015 10:12

  Draga Marina,
  Banke imaju pravo da odbiju klijente, a da im ne daju obrazloženje, po našem mišljenju razlog je što ste mladi i što nemate predhodna zaduženja, pa ste za banku rizičan klijent. Srdačan pozdrav

 11. User image
  Dragana 07.12.2015 5:54

  Poštovani,

  Imam stambeni kredit kod Societe Generale banke od oktobra 2013. Do sada sam redovno izmirivala svoje obaveze . Plata mi legne na račun, sa računa banka uzme za kredit i sve ok. No, međutim, ovaj mesec sam malo u škripcu sa parama, treba da izmirim neke dugove. Šta će se desiti ako na računu ne budem imala dovoljno sredstava u momentu kad prispeva rata? Da li banka toleriše to ili ne?
  Pozdrav,

 12. User image
  Kamatica 14.12.2015 10:19

  Dragi Gorane, pročitali smo Vaš komentar, ali da bismo Vam dali savet neophodno je da svoj problem pošaljete na office@kamatica.com.
  Srdačan pozdrav, Kamatica tim

 13. User image
  Marijana 28.12.2015 12:56

  Postovani,

  Da li znate koji razlozi postoje za odbijanje kredita, osim k. biroa. Naime, podnela sam zahtev za ref. kredit u Intesi. Kreditni biro mi je i vise nego uredan, zaposlena na neodredjeno vec 8 godina, ovo mi je cetvrti put da podnosim zahtev i prvi put da sam odbijena. Cak je i sluzbenica rekla da bi trebalo da mi odobre kredit. Jedino sto sam na porodiljskom i sto imam kreditu karticu u Euro banci za koju mi je sluzbenica rekla da ne moram da refinansiram.
  Hvala

 14. User image
  Mitrasinovic Mirjana 21.01.2016 15:21

  Imala Sam kasnjenje u otplati kreditne kartice dug Sam izmirila u January 2015 I Vila Sam zbog toga u kreditnom birou.Interesujeme dali je za kredit I kreditnu karticu is to tri godine traje k.Biro posto sam procitala da za k.kartiicu vazi zabrana jednu godinu.I da li on I sami evidentiraju datum Kada Sam isplatila dug ili treba ja da nesto preduzmem povodom toga

 15. User image
  Dragan Delon 03.02.2016 9:29  Podigao sam kredit 2005 god. sa rokom otplate 2008. god. Ostao sam bez posla i nisam ga otplatio u celosti. 2013 god. sam dobio opomenu pred utuženje ali nisam utužen. Pozvao sam se na zastarelost, prema zakonu o obligacijama. Nakon toga me nisu kontaktirali. Sa današnjim danom 2016. god podaci o dugu još stoje u Kreditnom birou. Kako mogu da ga izbrišem i povučem i kome da se obratim

  Pozdraljam Vas
  Dragan

 16. User image
  Kamatica 03.02.2016 10:33

  Dragi Dragane, broj telefona na koji možete da se raspitate o dugo koji imate u Kredit birou je 011/302-0768.
  Srdačan pozdrav,
  Kamatica tim

 17. User image
  Aleksandar 17.03.2016 9:28

  Dali kreditni biro ako izmirim obaveze po dugovanju brise ili moram da cekam odredjeno vreme da bi podneo za kredit upitanju su kartice da ih ugasim

 18. User image
  vesna 21.03.2016 11:58

  Postovani,
  Suprug je hteo da podigne kes kredit u intesi,medjutim odbili su ga navodno zbog kreditnog biroa,sto mu je jos sluzbenica rekla cudi me sto su vas odbili. Inace prosek plate mu je 28000,u firmi je godinu ipo dana i na neodredjeno je prijavljen,a hteo je kredit od 100 000 din.da podigne na 1.god. Pa me zanima zbog cega su ga odbili ako nema nikakva dugovanja,niti kred.kartice,pa ni dozvoljeni minus?!

 19. User image
  Petar 21.03.2016 20:34

  Poštovani, šta se dešava ako istog dana apliciram za keš kredit u dve različite banke, da li postoji šansa da obe banke odobre kredit i šta raditi ako se i to desi da odobre obe. Da li snosim neku odgovornost ako podignem oba kredita a u mogućnosti sam da ih otplatim ali opterećenje plate mi to ne dozvoljava ili je to uopte neizvodljivo.

 20. User image
  Svetlana 22.03.2016 15:09

  Postovani,suprug je imao docnju u raifaizen banci koja je regulisana u maju prosle godine reprogramom,medjutim kamata koju su mu ponudili a koju nije mogao da odbije je nenormalno visoka.Zanima me kad moze da aplicira u nekoj drugoj banci za refinansiranje,posto su kamate daleko nize od ove koju trenutno placamo

 21. User image
  DEJAN 12.05.2016 22:37

  Ja sam dobio saglasnost za kredit iz Beograda u filijali Pozarevac, i posle nekoliko potpisanih dokumenata pronasli su mi da imam neku docnju iz oktobra 2014 godine u iznosu od oko 28.000,00 dinara i odbili su me za kredit, i ako posle toga nikakva kasnjenja nikada nisam imao. Pa vas pitam sta da radim

 22. User image
  Kamatica 13.05.2016 13:15

  @ Dejane, ukoliko ste imali docnju, potrebno je da izmirite taj dug i da prođe 3 godine od dana izmirenja duga da bi vaša docnja bila izbrisana iz kredit biroa i banka Vam omogućila uzimanje kredita.

 23. User image
  Irina 14.06.2016 18:06

  Postovani, imam neke racune iz mtsa koje nisam otplatila, poslednji racun je stigao pre 4 godine. Oni me nisu tuzili i planiram da vratim dug, samo me zanima da li je taj podatak upisan u moj kreditni biro i da li ce mi praviti probleme prilikom kupovine telefona u vipu? Hvala unapred!

 24. User image
  Katarina 28.06.2016 9:07

  Postovani,imam veliki problem sa OTP bankom,pa vas molim za pomoc!!u kasnjenju sam bila jednu ratu,znajuci za famoznih 60dana,nisam dozvoljavala da imam docnju duzu od 60dana,ali mi se i pored toga pojavila docnja u k.b???!!!u pocetku iznos od 5hilj.iako mi je rata 15hilj!!!kada sam potrazila pojasnjenje u banci receno mi je da banka prvo skida dug za kamatu,pa onda glavnicu???!!!tako da su meni oni od svih sledecih uplata,umesto da skidaju dug po celoj rati,a da budem u docnji jednu ratu,skidali samo kamatu,a glavnicu ne,i to mi tedovno belezili u kred.birou!!!!POMOZITE,HVALA

 25. User image
  sneki 16.07.2016 16:08

  Kako mogu da kontaktiram kred biro licno i da saznam da li mogu podneti zahtev za kredit Ne bih isla do banke vec ako postoji mogucnost da se licno utvrde podaci i dobiju inform Hvala

 26. User image
  Miki 08.10.2016 20:40

  Zanima me koliko se cega na odobrenje kredita , odnosno da saznam da li je odobren ili ne ? U ProCredit banci sam i cekam vec nedelju dana nista ne javljaju ...

 27. User image
  Ana 10.12.2016 11:13

  Mene su odbili za kredit jer sam imala kasnjenje sa placanjem racuna za mobilni telefon u telekomu. Eto jedan od razloga

 28. User image
  Sabina 20.01.2017 12:15

  Ja sam predala zahtev za kredit u banku inteza...sve mi je uredu i kreditn biro.prvi put su me kao odbilo ..da bi rekli da se nesekirsm poslace ponovo zahtev i bice sve uredu.medjutim...nisu uspeli poslati drugi zahtev...kao neka greska..cekam vec 10 dana jel mi zna neko objasniti o cemu se radi?hvala unapred

 29. User image
  cvetkovic Nenad 23.03.2017 21:27

  Zasto ne mogu da uzimam dozvoljen mius kod as a tolko dgo sa m klijent kod vas i nikad nisam imao neki spor sa va a jos mi i plata leže kod vas,jedino sto imam docnu u drugoj banci koja vise nije ovde a dužnik je preminuo
  koji je imao veci kredit,a neznam kako je banka mogla da me uzme za žiranta kad nisam za stalno prijavljen

 30. User image
  Ljiljana 24.04.2017 12:55

  da li solidarni duznik moze da podigne kredit?

 31. User image
  Anonimno 18.05.2017 8:22

  Treba Vas odstraniti. Covek ne moze kao redovan platisa svega i svacega, posten, u stalnom radnom odnosu, dobiti kredit preko milion dinara...bruka. Stitite kriminalce i lopove, njima dajete sve i svasta, iako vam ne vracaju. Zato vas i treba odstraniti

 32. User image
  Aleksandar 20.07.2017 17:44

  Ineresuje me dali ce biti poteskoca za refinasiranje kredita,eventualno za grejs period.Imao sam docnju kod mob.operatora.Pola duga sam isplatio,a drugu polovinu,moram do kraja 31.07.2107.

 33. User image
  MiHAJLO 02.08.2017 18:50

  PRE 10 GODINA SAM IMAO OTVOREN RACUN U JEDNOJ BANCI ONI SU MI NAPLACIVALI ODRZAVANJE RACUNA I AKO NIKAD NA TOM RACUNU NIJE BILO PRILIVA PARA... I ONDA SU STALI NA 7 000 DINARA I POSLALI TAJ DUG KREDITNOM BIROU, HTEO SAM KREDIT I NARAVNO ODBIJEN SAM. PA SAM BIO U BANCI DA VIDIM DA IZMIRIM TAJ DUG ZA KOJI SAM SKORO SAZNAO, MENI JE BANKA OTPISALA TAJ DUG I POSLALA KREDITNOM BIROU DA JE DUG ZASTAREO, PA ME SAD ZANIMA KADA CE ME KREDITNI BIRO SKINUTI SA CRNE LISTE. UNAPRED HVALA.

 34. User image
  Dragan R 02.08.2017 20:26

  Danas sam bio do banke i imao sam kreditnu karticu ne zatvorenu. Danas sam uplatio novac na kreditnu karticu zatvorio je i dobio papire od banke da sam izmirio dugovanje uzeli mi karticu ponistili. Pa me zanima za koje vreme ce se videti u kreditnom birou da je kartica izmirena i zatvorena?

 35. User image
  Delija 14.11.2017 17:55

  Imao sam kredit u raifajzen banci, placao rate i bio uveren da sam ga otplatio, ne lezi vraze ostalo je celih 145/sto cetrdedet pet dinara/ zakoje nisam znao i upao udocnju od 1200 dana... Ovih dana sam.hteo da uzmem kredit od druge banke i saznao da imam docnju i nastaju peripetije, medjutim rajfajzen mi je dala pre dve godine nov kredit i nisu mi rekli da sam zabelezen u KB kao neredovni platisa. Imam utisak da je to smisljeno uradjeno da bi me eliminisali kod drugih banaka, pitanje je kad ce mi sad neko odobriti kredit kad vide da sam bio u docnji 1200 dana

 36. User image
  Katarina 16.11.2017 10:38

  Koliko se čeka na odobrenje kredita,kada se preda sva dokumentacija?

 37. User image
  Viktor 18.11.2017 16:01

  Delija, kada su u pitanju kreditne usluge, u slučaju bilo kog kašnjenja Vaša banka plaća rezervaciju NBS-u. Ovo, svakako, nije Vaš slučaj. U prilog Vam ide činjenica da ste zaduženi za iznos koji se smatra materijalno beznačajnim i moj savet je da odete kod službenika banke, uplatite iznos i zatražite uverenje kojim potvrdjuju tu promenu. Svaki dalji plasman ostvariv je 12 meseci po isplati dugovanja.

  Katarina, ukoliko ste kreditnom službeniku predali svu dokumentaciju neophodnu za podnošenje zahteva, procedura zavisi od vrste kredita za koji ste se opredelili. Ne postoji specifično definisan rok za odgovor, ali se teži da to bude u što kraćem roku. Napominjem da biste trebali sačekati odgovor pre podnošenja istog kod druge banke jer u tom slučaju može nastati problem koji se beleži u sistemu KB-a zbog davanja saglasnosti.

  Ukoliko mogu, stojim na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

 38. User image
  Jelena 06.12.2017 15:54

  Pozz. Podnela sam zahtev za refinansiranje kredita, u banci Intesa, koliko se čeka na odobrenje? Da li će javiti i u slučaju da je odbijen? Nisam primljena za stalno i na porodiljskom sam.. da li postoji mogućnost da me zbog toga odbiju?

 39. User image
  Viktor 24.12.2017 20:38

  Jelena, verovatno ste već dobili odgovor na podnešen zahtev. Za buduće korisnike sa istom nedoumicom - procedura je kraća no što je bila pre jer se uglavnom svi zahtevi obrađuju po njihovoj kompletiranosti i po redosledu prijema. Za odgovor nije precizno definisan rok, ali se tolerise cekanje od 10 radnih dana. Vrlo je vazno da znate da dok cekate ne podnosite zahtev kod druge finansijske institucije jer se u izvestaju kreditnog biroa ( koji je neizostavni deo svakog apliciranja ) nalaze informacije o podnetim zahtevima i statusima istih. Uvek se mozete informisati o statusu pozivanjem kreditnog sluzbenika koji je zaduzen za to. Vase je pravo da raspolazete relevantnim informacijama na vreme, a dešava se i da zbog obima posla službenici ne postignu da sve klijente obaveste. Jelena, tvoj slučaj je specifičan, jer je politika banke ( većine ) da odobrava kredite do datuma trajanja poslednje potpisanog ugovora o radu što ujedno predstavlja broj meseci za isplatu. Naravno, zbog te specifičnosti se stalnom klijentu banke može izaći u susret i sa većim iznosom i periodom otplate, ali to je interni dogovor klijenta i institucije kod koje se vodi račun i ( buduća ) kreditna partija. Gleda se aktivnost po tekućim računima, interesovanje ka proizvodima, urednost pri otplati... Za saam start ( u slucaju odbijenice ) preporucujem Vam cekove i dozvoljeno prekoracenje po tekucem. Uz prethodno navedeno kroz mesece aktivnosti koriscenja vrlo je verovatno da Vam i sam sluzbenik ponudi neki kreditni proizvod. Nadam se da je tvoj zahtev rešen u tvoju korist. Pozdravljam te.

 40. User image
  Sasa 06.02.2018 17:03

  Kredit odobren 2011god sa rokom otplate 2016god., nije placen. Zanima me kad se brise iz docnje?

 41. User image
  Predrag 27.02.2018 16:35

  imao sam kredit i nisam ga na vreme otplatio ,doslo je do utuzenja ali je isplacen, sada sam mi je zahtev za kredit odbijen zbog toga .zanima me posle koliko vremena se to brise i da li ce me zbog toga i druge banke odbiti za kredit

 42. User image
  Viktor 12.03.2018 9:41

  Sasa, oprosti na kasnom odgovoru, verujem da si do sada već pronašao odgovor na svoje pitanje. Krediti kojima je prošao rok za plaćanje deifnisan ugovorom, a nije anuliran ( što bi bilo potvrđeno gašenjem kreditne partije ) beleži se u kreditnom birou i bitisanje u istom predviđeno je do namirenja istog uz dodatne 3 godine po zatvaranju duga.

  Predraže, ukoliko je kredit isplaćen - nov zahtev možete podneti već 12 meseci nakon isplate starog. U izveštaju KB-a biće prisutna informacija o prethodno spornom kreditu, ali banke će istolerisati uz uslov da je prošao gore pomenut vremenski period. Napominjem da za tih 12 meseci trebate biti uredni u isplati svojih obaveza uključujući i pozitivan saldo na tekućem računu.

 43. User image
  Anita 20.04.2018 13:52

  Dobar dan!Zelim da vas zamolim da mi prenesete ovaj kreditni biro banke?hvala

 44. User image
  Viktor 29.04.2018 21:10

  Anita, mogu li zamoliti da budete dodatno koncizniji kako bih mogao pružiti odgovarajući info? Hvala.

 45. User image
  Valentina 11.06.2018 0:28

  Postovani imam utizenje od atrane jedne banke zbog duga 10 000 din . Nijedno utizenje nisam licnonja primila niti au mi slali ista poslednjih 2 god da li ppatoji mogucnoat zadtarevanja .
  I da li postoji beka banka koja dozvoljava kredit iako je k. B. Negativn

 46. User image
  ILIJA 23.06.2018 19:29

  Koliko se dana ceka odgovor od banke od podnosenja zahteva do odobrenja? Da li je moguce da se ceka nedelju dana. Unapred hvala. Za refinansirajuci kredit

 47. User image
  Viktor 02.07.2018 11:18

  Valentina, negativan izveštaj KB-a ne mora da utiče na donošenje odluke pri odobrenju zahteva za kredit. Rigoroznost banaka je rezultat poslovne saradnje sa NBS-om koji uskladjuje propise, a tiču se i rezervacija koje su banke dužne da plate zbog klijenta koji neredovno izmiruje svoje obaveze. Postoje šanse, ali su svedene na minimum. Ono što kažem svakom komitentnu jeste da se svako obaveštenje/opomena uredno posalje na adresu istog , a da ostali faktori mogu uticati na uručenje. Svoje obaveze u svakom trenutku mozete saznati i odlaskom u filijalu.

  Ilija , siguran sam da ste dobili odgovor. Zahtevi se obradjuju po redosledu prijema istih, a odobrava ih nadležna služba direkcije banke. U izuzetnim situacijama i sam odbor finansijske institucije.

 48. User image
  Marija 18.08.2018 12:38

  Izvinjavam se,imam jedno pitanje,podnela sam zahtev u dve banke za refinansiranje jer sam cula ,tj.kolegenica me tako posavetovala,da ne bih gubila vreme ,na cekanje i odobravanje,ukoliko me neko odbije,da imam zahtev i u drugoj,da li je to iatina ,citam komentare i vidim da to nije preporucljivo.unapred veliko hvala

 49. User image
  Lidija Petrovic 23.08.2018 19:32

  Zašto me kreditni biro ne voli stalno me odbija

 50. User image
  Bilja 05.12.2018 0:22

  Da li banke mogu odobriti kredit ukoliko postoji dug za socijalno osiguranje kao vlasnik agencije? Posto u kreditnom birou stoji vlasnik agencije,agencija ugasena doprinosi nisu placeni ?

 51. User image
  Svetlana 17.01.2019 18:51

  Postovani,zanima me da li moze da se podnese istovremeno zahtev za kredit u dve banke,da li zbog toga moze banka jedna od njih da te odbije. Da li se u kreditnom birou vidi gde si podneo zahteve za kredit,I koliko ostaju ti podaci u kreditnom birou. Da li npr utice na odobravanje kredita ako imas pausalnu radnju u mirovanju. Hvala unapred

 52. User image
  Dragan 20.02.2019 11:26

  Odobrili su mi kes kredit koliko se ceka da mi uplate kes na racun? Hvala.

 53. User image
  Maja 20.02.2019 18:52

  Imam dug kod telenora za racun za telefon bez telefona znaci Samo racun da li to utice Na kredit i biro?

 54. User image
  Ljuba 19.04.2019 13:40

  Imam dug u vipu i u telenoru dali to utice na kreditni biro

 55. User image
  Mikana 24.12.2022 17:41

  Da li za upis u kreditni biro se racunaju dani u mesecu ili radni dani? Nema logike da u 60 dana ulaze i vikendi kad platni promet ne radi, nema ni uplata ni isplata osim na bankomatu

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
kreditni biro kreditni zahtev banke prava klijenta banke zaštita klijenata kamatica

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana