Tekst objavljen: 07.10.2019 10:55        


Dejan Stojanović, predsednik Poslovnog udruženja toplana Srbije, kaže da od 59 toplana u Srbiji 15 naplaćuje grejanje prema potrošnji. To se odnosi i na stambeni i na poslovni prostor. Neki od gradova, poput Novog Sada i Beograda, naplaćuju grejanje prema potrošnji samo za poslovni prostor

Samo 15 toplana u Srbiji naplaćuje grejanje po potrošnji

Istovremeno, 31 toplana ima saglasnost lokalnih samouprava da može da primenjuje naplatu prema potrošnji, ali je naplaćuje po kvadratu, odnosno paušalno, piše Politika i navodi da čak 13 toplana uopšte nema saglasnost lokalnih samouprava za naplatu po potrošnji.

Upitan da li toplane imaju zakonsku obavezu da troškove izračunaju prema potrošnji, Stojanović kaže da su one u obavezi da se pridržavaju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Ali, prema tom podzakonskom aktu, grejanje i dalje mogu da naplaćuju po kvadratu, i to „izuzetno tamo gde ne postoje tehničke mogućnosti za naplatu prema potrošnji”.

" Tu je naplata prema jedinici površine ili snage grejnog prostora, i to tako što se iznos tarife „energija” izračunava kao proizvod tarife 1 i specifične godišnje potrošnje toplotne energije, čija se vrednost utvrđuje odlukom nadležnog organa, a na predlog energetskog subjekta. To je slučaj u 31 toplani", objašnjava Stojanović.

Iako oni koji insistiraju na grejanju po utrošku očekuju da će im računi na kraju meseca biti manji, naš sagovornik objašnjava da, u odnosu na naplatu po kvadratu, ukoliko su troškovi koji nastaju u proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom izračunati tačno, razlike nema.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

"Međutim, ovaj način grejanja ne prepoznaje posebnosti zgrada i stvarnu isporučenu toplotnu energiju. Ovo suštinski dovodi do toga da bi kupci u zgradama kojima se realno isporuči manje energije trebalo da dobijaju manje račune i obrnuto. Imamo subvencionisanje između samih kupaca toplotne energije. Domaćinstva koja insistiraju na uvođenju kalorimetara (uređaja koji mere potrošnju po utrošku) iziskuju dodatnu opremu. Samim tim i troškove. Obračun na nivou stanova zahteva nabavku delitelja troškova, termostatske radijatorske ventile, pojedinačne kalorimetre u ormarima ispred stanova. Delitelji troškova (kalorimetri) ugrađuju se uglavnom u starim zgradama, dok se pojedinačni kalorimetri ugrađuju u novijim zgradama. Ovo zavisi od koncepcije izgradnje cevne mreže kroz zgrade i tehničkih uslova koje su toplane izdale investitorima " kaže on.

Konsenzus oko kalorimetra

Na pitanje da li se za prelazak na grejanje po utrošku mora saglasiti cela zgrada ili je tehnički to izvodljivo uraditi i pojedinačno po stanovima, Stojanović odgovara da se o tome moraju izjasniti svi kupci sa zajedničkog mernog mesta – svi oni u jednoj ili više zgrada čiju isporučenu toplotnu energiju meri jedan kalorimetar. – Iskustva u Srbiji i u okruženju pokazuju da nije dobro rešenje da u okviru jedne grupe kupaca (stambeni prostor) imate one koji plaćaju i po kvadratu i po potrošnji. Pokrivenost kalorimetrima na nivou zgrada u 2017. godini iznosila je 92 odsto, a na nivou stanova oko pet odsto – ističe on.

Upitan da li se i grejanje po utrošku plaća cele godine ili samo dok traje grejna sezona, naš sagovornik odgovara da se po pravilu naplata obavlja tako da se varijabilni deo plaća u grejnoj sezoni (šest meseci), a fiksni deo 12 meseci (cele godine).

"Kupci na ovaj način imaju povećane troškove u decembru, januaru i februaru, ali toplane tada imaju i najveće troškove za energente koje moraju redovno da plaćaju. Može se napraviti varijanta da se u toku letnjih meseci plaćaju po dva fiksna dela, kako bi kupci lakše podneli povećane zimske račune. Ako plaćaju po kvadratu račun je 4.750 dinara svakog meseca, a ukupni trošak je isti na nivou godine" zaključuje Stojanović.

4 komentara

 1. User image
  Ing Zoran Vukov 09.01.2020 19:26

  Štampa nesme da objavi šta je istina sa plaćanjem daljinskog grejanja. Kako sam ovu materiju pratio od 2000 god (posedujem sačuvane PRIZNANICE kojim se naplaćivale komunalne usluge od strane Infostana sve do danas, a takođe i snimke stanja kalorimetra od ugradnje u leto 2005, mogu ODGOVORNO da tvrdim da se naplata daljinskog grejanja u celoj Srbiji ZLOUPOTREBLJAVA od strane Vlasti, ugrađujući u taj trošak i SKRIVENI DRUGI POREZ NA IMOVINU STANA, koji je i bio decenijama unatrag korišćen za finansiranje lokalnih samouprava i političkih partija kao i sada, i zato se godinama NEZAKONITO FAKTURIŠE GREJANJE krijući istinu od korisnika koji VERUJU A NE SUMNJAJU U TAČNOST NAPLATE OD STRANE INFOSTANA, koji i nema radnike koji očitavaju brojila (vodomera, strujomera za zajedničku potrošnju i kalorimetra za isporučenu količinu kwh (Što je merna jedinica za ENERGIJU a ne m2 stana, već se takvim "PAUŠALNIM IZNOSOM" dobijenim množenjem proizvoljne količine (sada dvostruko većim količinamakwh /m2 stana) x jedinična cena za kwh , krije od korisnika koliko je isporučeno kwh i koja je jedinična cena za kwh toplotne energije. Da bi ovo shvatili veoma je važno otslušati deo predavanja profesora Miodraga Zeca (ukucajte 1-06 BIZIT - Miodrag Zec iodslušajte barem između šestog i devetog minuta ).
  Da ja iznosim istinu možete se uveriti ako odslušate na You Tube ukucajte Detaljno objašnjenje -kako nas kradu na grejanju i pročitajte moje komentare gde sam izneo koliko iznosi ovako više naplaćen novac od građana Beograda za period od 1.Maja 2003 do 1.Maja 2019 god. Akote iznose primenite na sve korisnike Beograda jasno će Vam biti koji je materijalni iznos bio u pitanju i to je i bio razlog za mučko ubistvo premijera Zorana Đinđiča, jer se time sprečilo primena ODLUKE O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE Sl list grada Beograda br.1 od 31. Januara 2002 god , kao i primena cenovnika Toplane od 31,=ktobra 2002 god, Sl. list 23/2002. kao i Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda (koja je bila u pripremi, ali je objavljena 23.Septembra u SL. listu br 24/2003.
  Teško da iko od korisnika daljinskog grejanja ima dokumentaciju koju sam tokom ovih godina skupio a koja jasno ukazuje da se ova naplata decenijama ZLOUPOTEREBLJAVA što je očigledno KRIVIČNO DELO, ali Vlast menja Zakone sa namerom da krivično delo prikaže kao legalno a da niko tome i ne pokušava da se suprostavi, jer su očigledne namere da se ovom nezakonitom naplatom proizvedu #DUŽNICI" i da se otima stanbena površina od korisnika koji nisu u stanju da plaćaju (trenutno) dve grejne sezone godišnje, kako se sada naplaćuje u Beogradu.

 2. User image
  Ing Zoran Vukov 10.01.2020 10:19

  Infostan nema radnike koji očitavaju merne uređaje (vodomer, strujomer za zajedničku potrošnju I kalorimetar) već koristi za paušalnu naplatu cenovnike koji su falsifikovani za vodu I toplotnu energiju dok za zajedničku električnu energiju dobija već podatke koji su nezakonito uneti u obračunu. Od 313.803 korisnika dalinskog grejanja (kojima fakturiše Infostan)289.356 plaća grejanje “PAUŠALNO “ I bez prikaza OČITANIH STANJA KALORIMETRA. Paušalna naplata predstavlja AKONTACIONU KUPOVINU kwh (sa jednakim mesečnim iznosima a koji su formirani sa dvostruko većim količinama kwh 189,2615 kwh/m2 stana god, dok je prosek od 14 sezona utvrđen merenjem iznosi 96,8708 kwh/m2 stana godišnje).Građani to neznaju jer ne očitavaju merne uređaje za objekat I dele na način kako se ispravno utvrđuje obaveza.
  Očitavanjem kalorimetra za sezonu 2019/2020, toplane u Beogradu su isporučile objektiuma građenim po JUS standardima namenjenim za daljinsko grejanje , sledeće mesečne količine kwh/m2 stana. U Okt= 0,9775 kwh/m2 stana; u Nov=9,6369 i u Dec = 16,3628 ili UKUPNO 25,9750 kwh/m2 stana čija je vrednost sa prodajnom cenom od 7,57 din/kwh iznosi 196,63 din/m2 stana(za tri meseca) – 7% (za plaćanje u roku) = 182,87 din/m2 stana. Tako stan od 60 m2 je u STVARNOJ OBAVEZI : 60 m2 x 182,87 din/m2 =10.972 din. Ako shvatite da sa Majskim računom KUPUJETE kwh sa 8 računa sa cenom 1432,71 din/m2 god, lako je izračunati koliko ste do sada VIŠE PLATILI I KOLIKO STE kwh AKONTACIONO KUPILI. 1432,71 podeljeno sa 12 mes=119,3925 din/m2 mes x 8 mes=955,14 din/m2 stana . Tako stan od 60 m2 će za 8 meseci platiti 57.308,40 din podeljeno sa cenom 7,57 din/kwh = 7.570,4623 kwh, dok mu je stvarno isporučeno svega 1.558,50 kwh. Ako od plaćenih 7.570,4623 kwh oduzmemo stvarno isporučenu količinu od 1.558,50 kwh, svako bi morao da shvati da je u velikoj preplaćenosti za 6011,9623 kwh što za stan od 60 m2 to IZNOSI 45.510,55 din -7%popust =42,324,81 din.
  Sve dok korisnici daljinskog grejanja VERUJU A NE SUMNJAJU U ISPRAVNOST RAČUNA INFOSTANA ii SAMI NE OČITAVAJU MERNE UREĐAJE ZA OBJEKAT U KOME SU VLASNICI STANA, neće se uveriti da je u RAČUNU Infostana UGRAĐEN DRUGI POREZ NA IMOVINU STANA KOJI SE NA OVAJ NAČIN fakturisanja KRIJEOD KORISNIKA.

 3. User image
  Ing Zoran Vukov 11.01.2020 9:57

  Da bi Beograđani shvatili koliko su više plaćali daljinsko grejanje “Paušalno ne prikazivanjem OBRAČUNA” primenom falsifikovanim cenovnokom sa dvojnom cenom čijom se primenom koristio Infostan (a koja je formirana sa višestruko većim količinama kwh nego što toplane godišnje isporuče korisniku po m2 stanbene površine, daću pregled zasnovan na objavljenim cenovnocima u SL. Listu grada Beograda za period od Maja 2003 do Maja 2019.
  U sezoni 2003/2004 fakturisano je stanu od 67 m2 sledeća količina kwh dobijena delenjem iznosa godišnjih akontacija sa prodajnom cenom za kwh , a količina isporučenih kwh stanu dobijena je očitavanjem kalorimetra za ceo objekat I isporučena količina god je podeljena sa ukupnom stanbenom površinom a dobijena količina po m2 stana pomnoženo sa površinom stana od 67 m2. Tako u 2003/04 sezoni kupljeno je 23.130,00 kwh a isporučeno je 6.571,50 kwh
  U 2004/2005 kupljeno je 23.123,00 kwh a isporučeno je 6.571,50 kwh (ove dve godine su date iz ispravne cene iz cenovnika PO MERILU KOLIČINETOPLOTNE ENERGIJE (namenjene za paušalnu naplatu) koje infostan nije koristio.U ostalim sezonama isporučena količina kwh je na osnovu stvarne isporučene količine merene kalorimetrom.
  U 2005/2006 kupljeno je 23.128,18 kwh a isporućeno je 7.517,20 kwh
  U 2006/2007 kupljeno je 23.146,50 kwh a isporučeno je 5.418,00 kwh
  U 2007/2008 kupljeno je 23.178,00 kwh a isporučeno je 6.777,00 kwh
  U 2008/2009 kupljeno je 18.540,27 kwh a isporučeno je 6.526,40 kwh
  U 2009/2010 kupljeno je 15.495,05 kwh a isporučeno je 6.453,06 kwh
  U 2010/2011 kupljeno je 14.626,00 kwh a isporučeno je 6.929,00 kwh
  U 2011/2012 kupljeno je 13.753,94 kwh a isporučeno je 7.145,94 kwh
  U 2012/2013 kupljeno je 13.673,56 kwh a isporučeno je 5.920,16 kwh
  U 2013/2014 kupljeno je 13.439,11 kwh a isporučeno je 5.191,37 kwh
  U 2014/2015 kupljeno je 13.439,10 kwh a isporučeno je 6.467,13 kwh
  U 2015/2016 kupljeno je 13.060,31 kwh a isporučeno je 6.433,11 kwh
  U 2016/2017 kupljeno je 12.680,52 kwh a isporučeno je 7.785,57 kwh
  U 2017/2018 kupljeno je 12.680,52 kwh a isporučeno je 6.333,03 kwh
  U 2018/2019 kupljeno je 12.680,52 kwh a isporučeno je 5.954,01 kwh
  Znači za poslednjih 16 grejnih sezona kupljeno je UKUPNO 269.774,68 kwh , dok je isporučeno UKUPNO 103.994,00 kwh. Ako od kupljenih 269.774,58 kwh sa 12 akontacija, oduzmemo količinu STVARNO ISPORUČENIH od 103.994,00 kwh , dobićemo koliko je fakturisano više 165.780,58 kwh (primenom dvojne cene I ne prikazivanjem OBRAČUNA NA KRAJU GREJNOG PERIODA.
  Koliko je oštećen korisnik ovakvom nezakonitom naplatom? Ako količinu od 165.780,58 kwh pomnožimo sa sadašnjom cenom od 7,57 din/kwh = 1.254.958,99 din I to bez obračunate kamate za ovaj period I taj novac je nezakonito prisvojen.
  Ako ukupnu isporučenu količinu 0d 103.994 kwh podelimo sa 16 sezona , dobija se ISKUSTVENA PROSEČNA KOLIČINA kwh koja se godišnje isporučuje stanu od 67 m2 I to iznosi 6,499,625 kwh/m2 stana god. a delenjem sa 67 m2 dobija se prosečna količina kwh koja se godišnje isporuči po m2 stanbene površine (u ovom prikazu greje se I hodnik I drugi prostor vešernica) a to je 97,0093 [kwh/m2 godišnje].
  Ako količinu plaćenih a ne isporućenih kwh 165.780,00 podelimo sa prosečnom (iskustvenom količinom) od 6.499,625 kwh, dobija se koliko je grejnih sezona VIŠE KUPIO a da TOGA NIJE SVESTAN za ovih 16 god = 25,5 sezona je svaki korisnik u u BEOGRADU više platio.
  Ako iznos od 1.254.958,99 din, koji je više plaćen podelimo sa kvadraturom od 67 m2 dobija se loliko je svaki Beograđanin OŠTEĆEN za period od 16 sezona =18.730,73 din/m2 stana, NE PRIKAZIVANJEM OBRAČUNA.

 4. User image
  Ing Zoran Vukov 12.01.2020 7:44

  Podatke koje iznosim u svojim komentarima zasnovani su na verodostojnim podacima i spreman sam da Vam pružim dokaze da su to istinite vrednosti i neosporne činjenice.
  Da bi Beograđani shvatili koliko su više plaćali daljinsko grejanje “Paušalno ne prikazivanjem OBRAČUNA” primenom falsifikovanim cenovnokom sa dvojnom cenom čijom se primenom koristio Infostan (a koja je formirana sa višestruko većim količinama kwh nego što toplane godišnje isporuče korisniku po m2 stanbene površine, daću pregled zasnovan na objavljenim cenovnocima u SL. Listu grada Beograda za period od Maja 2003 do Maja 2019.
  U sezoni 2003/2004 fakturisano je stanu od 67 m2 sledeća količina kwh dobijena delenjem iznosa godišnjih akontacija sa prodajnom cenom za kwh , a količina isporučenih kwh stanu dobijena je očitavanjem kalorimetra za ceo objekat I isporučena količina god je podeljena sa ukupnom stanbenom površinom a dobijena količina po m2 stana pomnoženo sa površinom stana od 67 m2. Tako u 2003/04 sezoni kupljeno je 23.130,00 kwh a isporučeno je 6.571,50 kwh
  U 2004/2005 kupljeno je 23.123,00 kwh a isporučeno je 6.571,50 kwh (ove dve godine su date iz ispravne cene iz cenovnika PO MERILU KOLIČINETOPLOTNE ENERGIJE (namenjene za paušalnu naplatu) koje infostan nije koristio.U ostalim sezonama isporučena količina kwh je na osnovu stvarne isporučene količine merene kalorimetrom.
  U 2005/2006 kupljeno je 23.128,18 kwh a isporućeno je 7.517,20 kwh
  U 2006/2007 kupljeno je 23.146,50 kwh a isporučeno je 5.418,00 kwh
  U 2007/2008 kupljeno je 23.178,00 kwh a isporučeno je 6.777,00 kwh
  U 2008/2009 kupljeno je 18.540,27 kwh a isporučeno je 6.526,40 kwh
  U 2009/2010 kupljeno je 15.495,05 kwh a isporučeno je 6.453,06 kwh
  U 2010/2011 kupljeno je 14.626,00 kwh a isporučeno je 6.929,00 kwh
  U 2011/2012 kupljeno je 13.753,94 kwh a isporučeno je 7.145,94 kwh
  U 2012/2013 kupljeno je 13.673,56 kwh a isporučeno je 5.920,16 kwh
  U 2013/2014 kupljeno je 13.439,11 kwh a isporučeno je 5.191,37 kwh
  U 2014/2015 kupljeno je 13.439,10 kwh a isporučeno je 6.467,13 kwh
  U 2015/2016 kupljeno je 13.060,31 kwh a isporučeno je 6.433,11 kwh
  U 2016/2017 kupljeno je 12.680,52 kwh a isporučeno je 7.785,57 kwh
  U 2017/2018 kupljeno je 12.680,52 kwh a isporučeno je 6.333,03 kwh
  U 2018/2019 kupljeno je 12.680,52 kwh a isporučeno je 5.954,01 kwh
  Znači za poslednjih 16 grejnih sezona kupljeno je UKUPNO 269.774,68 kwh , dok je isporučeno UKUPNO 103.994,00 kwh. Ako od kupljenih 269.774,58 kwh sa 12 akontacija, oduzmemo količinu STVARNO ISPORUČENIH od 103.994,00 kwh , dobićemo koliko je fakturisano više 165.780,58 kwh (primenom dvojne cene i ne prikazivanjem OBRAČUNA NA KRAJU GREJNOG PERIODA.
  Koliko je oštećen korisnik ovakvom nezakonitom naplatom? Ako količinu od 165.780,58 kwh pomnožimo sa sadašnjom cenom od 7,57 din/kwh = 1.254.958,99 din i to bez obračunate kamate za ovaj period i taj novac je nezakonito prisvojen.
  Ako ukupnu isporučenu količinu od 103.994 kwh podelimo sa 16 sezona , dobija se ISKUSTVENA PROSEČNA KOLIČINA kwh koja se godišnje isporučuje stanu od 67 m2 I to iznosi 6,499,625 [kwh/m2 stana god]. a delenjem sa 67 m2 dobija se prosečna količina kwh koja se godišnje isporuči po m2 stanbene površine (u ovom prikazu greje se i hodnik i drugi prostor vešernica) a to je 97,0093 [kwh/m2 godišnje].
  Ako količinu plaćenih a ne isporućenih kwh 165.780,00 podelimo sa prosečnom (iskustvenom količinom) od 6.499,625 kwh, dobija se koliko je grejnih sezona VIŠE KORISNIK KUPIO a da TOGA NIJE SVESTAN za ovih 16 god = 25,5 sezona je svaki korisnik u BEOGRADU više platio.
  Ako iznos od 1.254.958,99 din, koji je više plaćen podelimo sa kvadraturom od 67 m2 dobija se koliko je svaki Beograđanin OŠTEĆEN za period od 16 sezona =18.730,73 din/m2 stana, NE PRIKAZIVANJEM OBRAČUNA.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
naplata grejanje cena grejanja toplane dejan stojanović naplata po potrošnji

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana