ProCredit banka, Beograd


Sedište banke: Beograd
Osnovana: 2001 god.
Kapital banke: 10.766.523.000 RSD
Aktiva banke: 60.108.629.000 RSD
Vlasništvo banke: ProCredit Holding AG&Co. KgaA 83.33%, Commerzbank AG Frankfurt 16.67%
Broj ekspozitura: 62
Broj bankomata: 160
SWIFT code: PRCBRSBG
Kontakt centar: 011/2077 906, 0700/700 000
eMail: srb.digitalnaposlovnica@procredit-group.com
website: http://www.procreditbank.rs

Ukratko o banci:


ProCredit banka je razvojno orijentisana banka koja pruža kompletnu bankarsku uslugu najvišeg kvaliteta stanovništvu i privredi. Deo je ProCredit Grupe, sastavljene od 21 finansijske institucije koje pružaju bankarske usluge u ekonomijama u tranziciji i zemljama u razvoju.


Cilj ProCredit banke je da bude banka izbora za veoma mala, mala i srednja preduzeća, kao i da obezbedi sigurne, pristupačne i transparentne štedne i bankarske usluge stanovništvu.


ProCredit banka neguje transparentnu komunikaciju sa klijentima, ne promoviše potrošačko kreditiranje, a usluge koje pruža zasnovane su na razumevanju situacije svakog klijenta ponaosob i na temeljnoj kreditnoj analizi. Ovaj odgovorni pristup bankarstvu omogućava izgradnju dugoročnog partnerstva sa klijentima utemeljenog na obostranom poverenju. Akcionari banke očekuju dugoročno održiv prinos na investicije, umesto kratkoročnog uvećanja profita. Znatna sredstva banka ulaže u obuku i razvoj zaposlenih, kako bi stvorila prijatnu i efikasnu radnu atmosferu, a klijentima osigurala ljubaznu i stručnu uslugu.

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana