Raiffeisen bank, Beograd


Sedište banke: Beograd
Osnovana: 2001 god.
Kapital banke: 51.721.442.000 RSD
Aktiva banke: 186.728.836.000 RSD
Vlasništvo banke: Raiffeisen Bank International AG 100,00%
Broj ekspozitura: 82
Broj bankomata: 114
SWIFT code: RZBSRSBG
Kontakt centar: 011/320-2100
eMail: contact@raiffeisenbank.rs
website: http://www.raiffeisenbank.rs

Ukratko o banci:


Raiffeisen Bank International AG (RBI) jedna je od najvažnijih institucija koja nudi usluge privrednog i investicionog bankarstva u Austriji i vodeća univerzalna banka u srednjoj i istočnoj Evropi. RBI nudi privredno i investiciono bankarstvo austrijskim i međunarodnim kompanijama, razgranatu bankarsku i lizing mrežu u srednjoj i istočnoj Evropi, kako za klijente iz privrede, tako i fizička lica, kao i usluge bankarstva i investicija u Aziji i u najvažnijim svetskim finansijskim centrima.

RBI je ogranak bečke RZB. Osnovana 1927. godine, RZB je upravljački holding of celokupne RZB grupacije i centralna institucija austrijske Raiffeisen bankarske grupacije (RBG), najveće bankarske grupacije u zemlji..

RBG predstavlja otprilike četvrtinu celog bankarskog poslovanja u Austriji i uključuje najveću bankarsku mrežu u zemlji, sa preko 550 nezavisnih banaka i 1.700 ekspozitura. Na kraju 2009. godine, konsolidovana ukupna bilansna aktiva RBG-a iznosila je 260 milijardi evra. RBG-ova struktura od tri nivoa sastoji se od Raiffeisen banaka na lokalnom nivou, Regionalnih Raiffeisen banaka na nivou pokrajina i RZB-om kao centralnom institucijom.

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana