Metals banka ponuda za nedelju štednje

29.10.2009

Istraživanja izvor: Kamatica
OROÄŒENA DEVIZNA ŠTEDNJA
KAMATNE STOPE
ZA EUR
6 MESECI (od 300eur do 5.000eur)             
6,00 %
6 MESECI (preko 5.000eur)               
7,00 %
12 MESECI (od 300eur do 5.000eur)            
7,25 %
12 MESECI (preko 5.000eur)          
8,25 %
RENTNA DEVIZNA ŠTEDNJA         
 
12 MESECI (od 5.000eur do 30.000eur)
8,00 %
12 MESECI (preko 30.000eur)
8,25 %
DEÄŒIJA DEVIZNA ŠTEDNJA         
 
6 MESECI (od 1.000eur do 10.000eur)
7,50 %
12 MESECI  (od 1.000eur do 10.000eur) 
8,50 %

Fiksne kamatne stope na godišnjem nivou.
Efektivna kamatna stopa (EKS) je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi (NKS)

Pregled kamatnih stopa u Metals-Banci AD Novi Sad na deviznu štednju građana u perodu od 31.10. do 15.11.2009. godinePogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana