Investicioni fond FIMA INVEST

30.11.-0001

Istraživanja izvor:
FIMA ProActive je fond čija je investiciona politika zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem hartija od vrednosti. Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa, kao i stope rasta koja je na nivou, ili veća od stope rasta berzanskih indeksa. Vrsta Fonda
Istorija vrednosti IJ
Portfolio menadžer
Naknade
Uputstvo za pristupanje Fondu i kupovinu IJ
Dokumenta
Prodajna mesta
KontaktVrsta Fonda

Otvoreni fond FIMA ProActive svrstava se u vrstu fondova rasta vrednosti imovine. Osnovna karakteristika ove vrste fonda jeste da ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:
  • akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji (dalje Republici), kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
  • strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
  • akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.


Portfolio menadžer

U društvu je trenutno zaposlen Vladimir Pavlović, koji obavlja poslove portfolio menadžera Fonda FIMA ProActive.

Vladimir Pavlović, CFA je rođen 1978. godine u Užicu. Ekonomski fakultet u Beogradu upisao je 1997. godine a zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je 2001. godine. Trenutno se nalazi na poslediplomskim studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Oblast bankarstvo i finansijski menadžment. U 2006. godini je položio ispit CFA Level III i stekao zvanje CFA Charterholder, a potom položio i stručni ispit u Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije i stekao zvanje portfolio menadžera.

Radno iskustvo sticao je u radeći u Narodnoj Banci Srbije i Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti Republike Srbije.  Od 2005. godine deo je tima FIMA Grupe gde je inicijalno obavljao dužnosti predsednika Upravnog odbora Brokersko-dilerskog društva “FIMA International” a.d. Beograd, nakon čega je preuzeo upravljanje Fondom FIMA ProActive.

Naknade za kupovinu i otkup investicionih jedinica Fonda

Svaki potencijalni član Fonda odlučuje se za jedan navedenih načina plaćanja naknade za kupovinu investicionih jedinica Fonda:

  • kao 3,00% od vrednosti svake uplate, a ne više od 49.000 dinara po svakoj uplati, ili

  • jednokratna naknada u iznosu od 49.000 dinara, pri čemu član Fonda, sve dok postoji Fond i sve dok je taj član imalac bar jedne investicione jedinice, neće imati obavezu plaćanja navedene naknade prilikom narednih kupovina investicionih jedinica Fonda.
Društvo za upravljanje neće naplaćivati Naknadu za otkup investicionih jedinica Fonda.

Uputstvo za pristupanje Fondu i kupovinu IJ

Pre obavljanja prve kupovine jedinica Fonda, budući član Fonda dužan je zaključiti ugovor o pristupanju Fondu. Nakon zaključenja navedenog ugovora, član Fonda slobodan je da kupuje jedinice Fonda, ispunjavanjem zahteva za kupovinu investicionih jedinica i izvršavanjem uplate.
Investicione jedinice se mogu kupiti u sedištu Društva za upravljanje svakog radnog dana od 08:30h do 20:00h, na adresi Trg Nikole Pašića 5, Beograd ili kod ovlašćenih zastupnika.
Investicione jedinice Fonda se mogu kupiti isključivo novčano – uplaćivanjem sredstava na kastodi račun Fonda, uz poziv na broj ugovora o pristupanju. Broj novčanog računa kod kastodi banke je 205-115-34 kod Komercijalne banke a.d. Beograd. Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene. Pri kupovini investicionih jedinica, Društvo za upravljanje naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa Prospektom i Pravilnikom o tarifi. Danom uplate smatra se dan uplate novčanih sredstava pristiglih na novčani račun kod kastodi banke do 16:00h i za njih se obračunava vrednost investicione jedinice na taj dan. Za uplate sredstava pristiglih na račun kastodi banke posle 16:00h, danom uplate se smatra sledeći radni dan i vrednost investicione jedinice je obračunata po vrednosti sledećeg radnog dana.

Dokumenta

Ugovor o pristupanju fondu FIMA ProActive  
Zahtev za kupovinu investicionih jedinica  
Prospekt Fonda FIMA ProActive   
Skraćeni prospekt Fonda FIMA ProActive  


Prodajna-mesta

Grad Zastupnik Adresa Kontakt osoba Kontakt telefon
Ada Metals Banka Lenjinova 19 24430 Ada 024/853-411
Apatin Metals Banka Srpskih vladara 22 25260 Apatin 025/775-248
Aranđelovac Metals Banka Ilije Garašanina 4 34300 Arandjelovac 034/701-663
Bačka Palanka Metals Banka Žarka Zrenjanina 45 21400 Bačka Palanka 021/752-707
Bačka Topola Metals Banka Maršala Tita 55 24300 Bačka Topola 024/714-679 024/714-021
Bečej Metals Banka Borisa Kidriča 52 21220 Bečej 021/ 6919-440 021/814-027 021/815-528
Beograd Volks Bank Bulevar Mihaila Pupina 165g Novi Beograd Biljana Vasilić Goran Mandić 011-2017-043 011-2017-049
Beograd Metals Banka Maršala Birjuzova 3-5 11000 Novi Beograd 011/2-635-636
Beograd Volks Bank Požeška 80 11030 Beograd Maja Spasenić Ognjen Ognjenović 011-3059-461 011-3059-384
Beograd Metals Banka Svetozara Markovića 38-40 11000 Beograd 011/334-7039 011/334-7041 011/334-7055 011/334-7056
Beograd Volks Bank Knez Mihajlova 24 Beograd Rade Ostojić Kristina Radivojević 011-3034-270 011-3034-160
Beograd Volks Bank Jurija Gagarina 151 11070 Novi Beograd Nenad Vojinović Svetlana Jakovljević 011-2287-251 011-3017-368
Beograd Volks Bank Glavna 37 11080 Zemun, Beograd Nada Dunović Milan Maksimović 011-3168-674 011-3168-673
Beograd Volks Bank Kralja Milana 25 11000 Beograd Marko Janjatović Vladimir Savić 011-3629-151 011-3629-982
Beograd Senzal a.d. Cincar Janka 3, Beograd 011/2180-902 011/2180-856
Beograd Galenika Broker Masarikov trg 8A, Zemun 011/3161-666 011/307-6046
Beograd Metals Banka Bulevar Proleterske solidarnosti 8 11000 Novi Beograd 011/212-1985
Beograd Volks Bank Dečanska 4 11000 Beograd Branka Mračajac Zeljka Popović 011-3034-635 011-3034-556
Čačak Volks Bank Kuželjeva 2 Čačak Jelena Stanojlović Marina Vrcalović 032-303-812 032-303-811
Čačak Metals Banka Gradsko šetalište 22 32000 Čačak 032/222-770 032/225-650 032/225-145
Gornji Milanovac Metals Banka Karadjordjeva 5 32300 Gornji Milanovac 032/711-844 032/710-806
Inđija Volks Bank Trg Slobode 22320 Inđija Miljana Delić Branka Ognjanović 022-562-104 022-562-103
Inđija Metals Banka Cara Dušana bb 22320 Inđija 022/555-803
Jagodina Metals Banka Skver omladine 3 35000 Jagodina 035/244-801 035/244-802 035/244-803
Kanjiža Metals Banka Glavna 5 24420 Kanjiža 024/873-184 024/873-047
Kikinda Metals Banka Trg srpskih dobrovoljca 13 23300 Kikinda 0230/426-212 0230/402-370
Kragujevac Metals Banka Dragoslava Srejovica 25 34000 Kragujevac 034/339-090 034/339-092 034/300-505
Kragujevac Volks Bank Kralja Petra 26 34000 Kragujevac Ivana Pantelić Daliborka Anđelić 034-501-711 034-501-712
Kraljevo Metals Banka Cara Dušana 27 36000 Kraljevo 036 325 800 036 325 830 036 325 801
Kruševac Metals Banka Trg mladih 1 37000 Kruševac 037/21-059 037/440-757 037/443-382
Kula Metals Banka Lenjinova bb 25230 Kula 025/728-240
Niš Volks Bank Obrenovićeva 32 Niš Aleksandar Popović Jovana Ilić 018-294-295 018-294-296
Niš Metals Banka Gen.Milojka Lešnjanina 10 18000 Niš 018/294-108
Novi Pazar Metals Banka 28. novembra 56 36300 Novi Pazar 020/337-720 020/337-721
Novi Sad Metals Banka Bulevar Slobodana Jovanovića 15 21000 Novi Sad 021/401-990
Novi Sad Metals Banka Bulevar Cara Lazara 7a 21000 Novi Sad 021/450-695 021/450-696
Novi Sad Volks Bank Futoška 1a Novi Sad Julijana Jelkić Bojan Molnar 021-4801-411 021-4801-422
Novi Sad Metals Banka Stražilovska 2 21000 Novi Sad 021/488-4691
Novi Sad Metals Banka Bulevar Mihajla Pupina 25 21000 Novi Sad 021/557-347
Novi Sad Volks Bank Dunavska 7 21000 Novi Sad Nataša Galešev Jelena Knežević 021-4724-752 021-4724-756
Odžaci Metals Banka Somborska 18 25250 Odžaci 025/743-432
Pančevo Metals Banka Mučenička 18 26000 Pančevo 013/304-500
Pančevo Volks Bank Dimitrija Tucovića 1 26101 Pančevo Tihomir Šugić Igor Milošević 013-302-794 013-304-816
Paraćin Metals Banka Svetog Save 2 35250 Paraćin 035/569-696
Pirot Metals Banka Branka Radičevića 4 18300 Pirot 010/320-131 010/320-818
Požarevac Volks Bank Tabačka čaršija br.2 Požarevac Biljana Kojadinović Nenad Đorđević 012-543-950 012-543-960
Priboj Metals Banka Nemanjina 54 31330 Priboj 033/448-001 033/448-002
Prijepolje Metals Banka Sandžačkih brigada 47 31300 Prijepolje 033/712-168 033/716-200 033/712-052
Sečanj Metals Banka Vožda Karađorđa 55 23240 Sečanj 023/842-054
Senta Metals Banka Glavni trg 324400 Senta 024/815-638 024/815-627
Šid Metals Banka Školska 1 22240 Šid 022/719-020
Smederevo Metals Banka Njegoševa 8 11300 Smederevo 026/613-413 026/231-737 026/230-048
Sombor Metals Banka Kralja Petra I br. 7 25000 Sombor 025/421-086 025/421-088
Sremska Kamenica Metals Banka Železnička 1 21208 Sremska Kamenica 021/6-465-760
Sremska Mitrovica Metals Banka Trg Vojvođ. brigada 12 22000 Sr. Mitrovica 022/610-658 022/610-286
Stara Pazova Metals Banka Kralja Petra I Karađorđevića 6 22300 Stara Pazova 022/363-092
Subotica Metals Banka Trg C. Jovana Nenada 224000 Subotica 024/525-870 024/525-653 024/552-018
Subotica Volks Bank Korzo br 6 Subotica Miodrag Stojanovic Biljana Savković 024-673-500 024-673-660
Temerin Metals Banka Novosadska 385 21235 Temerin 021/844-611
Titel Metals Banka Glavna 17 21240 Titel 021/861-986
Vranje Metals Banka Stevana Prvovenčanog 100 17000 Vranje 017/415-341 017/415-349 017/415-339
Vrbas Metals Banka Maršala Tita 42 21460 Vrbas 021/794-255
Vršac Metals Banka Sterijina 20 26300 Vršac 013/801-280
Zaječar Metals Banka Nikole Pašića 80 19000 Zaječar 019/443-187(8)
Zrenjanin Metals Banka Kralja Petra I br. 3 23000 Zrenjanin 023/563-737 023/61-369


Kontakt

FIMA Invest a.d. Beograd
Trg Nikole Pašića 5/I (zgrada Doma Sindikata)
11000 Beograd
Radno vreme sa strankama svakog radnog dana od 08:30 do 20:00
Besplatna info linija: 0 800 FIMA IN, 0 800 346 246
website: www.fimainvest.com


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana