KBC banka ponuda za nedelju štednje

02.11.2009

Istraživanja izvor: Kamatica

U okviru Nedelje štednje, KBC Banka je pripremila sledeće konkurentne kamatne stope za štednju u evrima:
- 7,00%  za oročena sredstva na 3 meseca,
- 7,80%  na 6 meseci 
8,50%  na 12 meseci (bruto kamate su date na godišnjem nivou, NKS=EKS).

Dodatna pogodnost je mogućnost kupovine evra po specijalnom kursu, i odnosi se na klijente koji žele da u ovom periodu oroče iznose veće od 5.000 evra.
Minimalni ulog je 500 EUR. Ovi uslovi važe do 14. novembra 2009. godine.

Dečija štednja je novi proizvod, namenjen klijentima koji žele da štede novac za svoju decu. Štedni račun može biti otvoren za decu do petnaest godina starosti, a depozit sa pripadajućom kamatom podiže se na dan punoletstva. Depoziti mogu da se oroče u četiri valute: RSD, EUR, USD i CHF. Minimalni ulozi iznose 10 EUR, 10 USD, 10 CHF odnosno 5.000 RSD, a kamatne stope su 5,50% za oročenja u EUR, 3,80% za oročenja u USD, 3,10% za oročenja u CHF i 10% za oročenja u RSD (kamate su fiksne za prvi obračunski period kamate od 12 meseci i date na godišnjem nivou, NKS=EKS).

 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana