Kredit bez učešća – ipak moguć

18.07.2011

Istraživanja izvor: Kamatica

Auto kredit - Prema merama NBS koje su stupile na snagu od 1.jula tekuće godine, građani prilikom uzimanja svih (sem stambenih) kredita u evrima moraju da obezbede minimum 30 odsto učešća ili depozita. U prethodnom periodu za ove kredite nije bilo potrebno učešće ili je, u zavisnosti od banke, oderđivano na nižem nivou (do 20%, zavisno od vrste i visine uzetog kredita). Ova regulativa stvorila je svojevrsnu barijeru onim gradjanima koji su planirali da se zaduže bez polaganja učešća ili kojima, pak, nedostaje novca za novo minimalno učešće i time im ovu vrstu kreditiranja učinila nedostupnim. Prevazilaženje ovog problema ponuđeno je, najpre, od strane FAS (Fiat Automobili Srbija), čija je dalja prodaja Fiat Punta direktno pogođena novim odredbama NBS, i u čijem bi slučaju rešenje podrazumevalo uzimanje dva kredita - jednog kredita u evrima (npr. auto kredit) i drugog, gotovinskog kredita u dinarima, koji bi pokrio iznos neophodnog učešća. Ovo rešenje bi dakako predstavljalo i moguću soluciju za građane, tj. fizička lica koja se suočavaju sa istom preprekom, te bi sada građani koji nemaju dovoljnu količinu novca za učešće mogli da podignu dinarski keš kredit i da na taj način pribave nedostajući iznos novca. Posledično, ova kombinacija zaduživanja povlači i višu cenu zaduživanja kod kredita sa relativno kraćim rokom otplate, kao što su auto krediti. Ovo možemo videti na primeru kupovine novog automobila, poređenjem troškova koji opterećuju kupca do uvođenja novih mera i nakon početka primene istih.
U prvoj tabeli su prikazani troškovi koji padaju na teret korisnika auto kredita do početka primene nove regulative, dok su u drugoj tabeli podaci o troškovima koji padaju na teret građjana koji nemaju dovoljno novca za potrebno minimalno učešće, te automobil kupuju uzimanjem dva kredita - auto kredita u evrima i dinarskog keš kredita.
Ovakva mogućnost kombinacije dva kredita je itekako izvodljiva jer je upravo NBS, u cilju stabilizacije i jačanja finansijskog sistema, sve dinarske pozajmice oslobodila neophodnog učešća.
Tabela 1: Troškovi finansiranja prilikom kupovine Fiat Punta uzimanjem auto kredita u EUR

 

EUR kredit

Kredit

6.200

Naknada

31

Učešće

0

Period otplate

60

NKS

4,1

EKS

5,04

Rata

114,46

Kamata

667

Ukupna plaćanja, EUR

6.898

Ukupna plaćanja, RSD

689.800

 

 

Tabela 2: Troškovi finansiranja prilikom kupovine Fiat Punta uzimanjem dva kredita (EUR,RSD)

 

EUR kredit

RSD kredit*

EUR+RSD

Kredit

4.340

1.860

6.200

Naknada

31

37,2

68,2

Učešće

1.860

0

 

Period otplate

60

60

 

NKS

4.1

17

 

EKS

4.39

18.91

 

Rata

80,12

46,22

126,34

Kamata

467

913

1.380

Ukupna plaćanja EUR

4.838

2.773

7611

Ukupna plaćanja RSD

483.800

277.300

761.100

* RSD kredit izražen u evrima (pretpostavljeni kurs 1 EUR=100 RSD)

Analizirajući troškove vidimo da nova finansijska računica, umesto do sada jednog, donosi dva kredita čije su rate, kada se saberu, osetno više nego što bi bila mesečna obaveza za pozajmicu u evrima. Stoga, gradjani će na ovaj način plaćati višu kamatu, više administrativne troškove i trebaće im više dokumentacije.
Takođe, potencijalni problem su moguća uslovljavanja banaka u pogledu zahteva da se oba kredita realizuju u okviru iste banke. Ovim se ograničava izbor najpovoljnijih kamatnih stopa za obe vrste kredita (auto i keš kredit), koje se po pravilu, ne nalaze u okviru jedne banke.


Stambeni kredit - Pored povećanja učešča na gotovinske i potrošačke kredite, NBS je podigla minimalno učešće i za nesubvencionisane stambene kredite, na 20%. Primenom napred opisane finansijske konstrukcije na stambene kredite, dolazimo do zanimljivog rezultata.
Potrebno je naglasiti da je kod ove vrste kredita potrebno imati znatno viša primanja, da bi napred navedena kombinacija kredita bila izvodljiva, jer za građane sa prosečnim primanjima malo je verovatno da će moći da podignu dva kredita, jedan stambeni i drugi gotovinski za pokriće učešća.
U sledećim  Tabelama (3 i 4) prikazaćemo troškove finansiranja kupovine stana od 50.000 EUR, podizanjem stambenog kredita u evrima i podizanjem dva kredita – stambenog EUR kredita i dinarskog keš kredita. Koristimo pretpostavku da kupac, prema Tabeli 3, kredit podiže bez učešća , a prema Tabeli 4, učešće finansira iz gotovinskog dinarskog kredita.

Tabela 3: Troškovi finansiranja podizanjem stambenog kredita bez učešća, prilikom kupovine stana vrednosti 50.000 EUR

 

EUR kredit

Kredit

50.000

Naknada

500

Učešće

0

Period otplate

300

NKS

6

EKS

6,27

Rata

322,15

Kamata

46.645

Ukupna plaćanja EUR

96.645

Ukupna plaćanja RSD

9.664.500


Tabela 4:
Troskovi finansiranja prilikom kupovine stana vrednosti 50.000 EUR uzimanjem dva kredita (EUR,RSD)

 

EUR kredit

RSD kredit*

EUR+RSD

Kredit

40.000

10.000

50.000

Naknada

500

100

600

Učešće

10.000

0

 

Period otplate

300

84

 

NKS

6

17

 

EKS

6,3

18,78

 

Rata

257,72

204,35

462,07

Kamata

37.316

7.166

44.482

Ukupna plaćanja EUR

77.316

17.166

94.482

Ukupna plaćanja RSD

7.731.600

1.716.600

9.448.200

* RSD kredit izražen u evrima (pretpostavljeni kurs 1 EUR=100 RSD)

Analizirajući Tabele 3 i 4 uočavamo da je kupovina stana podizanjem dva kredita isplativija, odnosno  da se plaća manji iznos kamate nego kod varijante sa jednim stambenim kreditom. Mada, znatno su  stroži  uslovi u pogledu primanja, potrebnih za realizaciju ova dva kredita. Praktično, ova kombinacija finansiranja kupovine stana je dostupna samo onima sa visokim mesečnim primanjima (oko 1000 EUR) ili supružnicima (sadužnicima), od kojih bi jedan podigao stambeni kredit, a drugi dinarski gotovinski kredit za finansiranje učešća.
Kombinacija dva kredita kod kupovine automobile je skuplja varijanta, dok je kod kupovine stana ovo jefinija varijanta. Objašnjenje leži u roku vraćanja kredita, jer do odredjenog roka, zavisno od uslova kredita (npr. do 10 godina) povoljnija je varijanta sa jednim kreditom, a nakon ovog perioda povoljnija je varijanta sa dva kredita. Kako se stambeni krediti najčešće odobravaju sa dugim rokom otplate (od 20-30 godina), kod njih je povoljnija kombinacija dva kredita.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana