NEDELJA ŠTEDNJE-SAVETI

03.11.2011

Istraživanja izvor: Kamatica


Nedelja štednje je u toku. Dajemo vam par korisnih saveta koji bi trebalo da omoguće sigurno i fer oročenje depozita:
1. DOBRO PROUČITE REKLAMU BANKE
Bez obzira da li se reklama banke emituje u javnim medijima ili se nalazi na ulazu u ekspozituru, potrudite se da pročitate svaku reč koja na njima piše. Naročiti je bitno da pročitate ono što je napisano sitnim slovima. Obično u tom delu stoji ono što je na ivici važećih propisa, a što vam, možda neće odgovarati. Uporedite te reklame sa onim što je banka istakla na svojoj internet strani. Ne bi smelo da ima razlike.
2. OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
Shodno važećoj Odluci o načinu i sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu sa klijentima fizičkim licima (Sl. glasnik RS br. 74/2009), banka je u obavezi da na zahtev klijenta učini dostupne uslove. Da se ne bi gubilo vreme, preporučujemo da na internet strani banke pronađete opšte uslove poslovanja i proučite ih, naročito u delu koji se odnosi na oročene depozite. Bez obzira na posebne pogodnosti u toku Nedelje štednje, uslovi oročenja ne bi smeli da se razlikuju od onih iz opšrih uslova poslovanja.
3. ŠTA SE DEŠAVA U SLUČAJU PREVREMENOG RAZROČENJA DEPOZITA
Dobro je da znate kakav uticaj na glavnicu ima prevremeni raskid ugovora o oročenju depozita. Ukoliko, to već, ne piše u opštim uslovima poslovanja, ili na reklami, potražite odgovor od banke. Preporuka je da tražite informaciju u pisanom obliku.
Ovo bi trebalo da spreči neprijatna iznenađenja ukoliko vam oročena sredstva zatrebaju pre isteka perioda oročenja.
Neke banke, u slučaju prevremenog razročenja, na glavnicu pripisuju kamatu štednje, po viđenju („A vista“ je stručan naziv za ovu vrstu štednje).
Sa obzirom na ponudu pojedinih banaka da se može raspolagati određenim procentom glavnice pre isteka roka, neohodna je potpuna informacija banke, šta se tačno dešava sa delom koji se podiže (da li se umanjuje ili ostaje u nominalnom iznosu), a šta se dešava sa ostatkom sredstava (da li kamata ostaje ista ili se menja).
4. KOJA KAMATA JE OD ZNAČAJA ZA RAČUNICU
Kamata koja ulazi u računicu svih kalkulatora je nominalna kamatna stopa (skraćeno NKS). Narodna banka Srbije jeste propisala obavezu bankama da objavljuju efektivnu kamatnu stopu (EKS), ali je NKS ulazni podatak za svaku bankarsku računicu.
Ne zaboravite da su sve kamate za oročene depozite na godišnjem nivou.
Ukoliko je u ponudi banke, za nedelju štednje, iskazana kamatna stopa na mesečnom nivou, savetujemo da od bankarskog službenika tražite visinu NKS na godišnjem nivou.
5. PROMENLJIVOST KAMATNE STOPE U TOKU PERIODA OROČENJA
Pre nego potpišete bilo šta, proučite ugovor koji ćete potpisati pri oročenju depozita. Nije dobro po klijenta ukoliko banka zadržava pravo promene kamatne stope u toku perioda oročenja. Naročito je nepovoljno da promenljivost kamatne stope bude zavisna od neodredivih elemenata (poslovna politika banke, rizik zemlje, unutrašnja akta banke koja se ne objavljuju javno).
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga tek treba da počne da se primenjuje (05.12.2011.), te, u ovom trenutku, tokom nedelje štednje, ostaje mesta za vezivanje kamate za neodredive elemente.
6. PROVERITE ŠTA POTPISUJETE
Podsećamo da su banke u obavezi, u skladu sa Odlukom koju smo prethodno pominjali i Uputstvom o primeni Odluke, da vam, pre potpisivanja daju na uvid Ugovore, iskopirane Opšte uslove poslovanja u delu koji se odnosi na oročene depozite i plan isplate depozita.
O rokovima prihvatanja ponuda najbolje govori odgovor NBS bankama povodom pomenute Odluke:

„Što se tiče mogućnosti dа klijent zаhtevа dа rok zа prihvаtаnje ponude bude duži od nаznаčenog u nаcrtu ugovorа, trebа imаti u vidu odredbe Zаkonа o obligаcionim odnosimа tj. dа ponudа u kojoj je određen rok zа njeno prihvаtаnje obаvezuje ponudiocа do istekа tog rokа, odnosno dа se prihvаtаnje ponude izvršeno sа zаdocnjenjem smаtrа novom ponudom od strаne ponuđenog. Neophodno je obezbediti dа klijent imа vremenа dа prouči ponuđene uslove i
dа trаži potrebnа objаšnjenjа pre nego što ponudu prihvаti.“

OPŠTI SAVET:
Da bismo vam pokazali da je saglasnost klijenta da banka može odstupiti u ugovoru od opštih uslova ništava, citiramo odgovor NBS na pitanja banaka povodom Odluke koju pominjemo:

„14. Dа li može u Opštim uslovimа poslovаnjа dа se unese opštа odredbа dа bаnkа može dа odstupi od opštih uslovа poslovаnjа аko se sаglаsi sа klijentom?

NBS:
Bаnkа ne može u Opštim uslovimа poslovаnjа dа unese odredbu dа može dа odstupi od opštih uslovа poslovаnjа аko nа to klijent pristаne.“

Odgovore NBS na pitanja banaka povodom Odluke o načinu i sprovođenja opštih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu sa klijentima fizičkim licima (Sl. glasnik RS br. 74/2009) ćete naći na linku:
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/zast/poslovanje_s_klijentima_pitanja_i_odgovori_20091016.pdf
Samu Odluku nalazite na linku:
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/poslovanje_fizicka_lica.pdf
(Naročito obratite pažnju na tačke 12., 13., 14., 15.)
Uputstvo za primenu odluke se nalazi na linku:
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/kpb/poslovanje_fizicka_lica_uputstvo.pdf


 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana