Kome poveriti deviznu štednju?

16.10.2007

Istraživanja izvor: Narodna banka Srbije
1. Koje su prednosti štednje?
2. Šta dobijate ako štedite u bankama?
3. Štednja i druge bankarske usluge
4. Da li vlasnici deviznih uloga dobijaju povoljnije uslove kreditiranja?
5. Šta Narodna banka savetuje građanima?

1. Koje su prednosti štednje?
Ako devize držite u slamarici, odnosno u «kućnom trezoru», permanentno gubite, jer ostajete bez kamate koju nosi štednja u bankama, izlažete se nepotrebnom riziku da vam neko ukrade novac, a ne možete koristiti ni široku lepezu usluga koju banke nude štedišama koje su im poverile svoj novac na čuvanje.
Kao rezultat restrukturiranja bankarskog sistema, uspostavljanja monetarne stabilnosti i stabilnosti deviznog kursa, nova devizna štednja od kraja 2001. godine - kada je iznosila svega 348,3 miliona evra - beleži stalni rast i 23. juna 2004. dostiže nivo od 1.189,1 milion evra. Samo u ovoj godini, od 1. januara do 23. juna, ostvaren je porast devizne štednje od 14 odsto.

2. Šta dobijate ako štedite u bankama?
1. Pre svega dobijate kamatu i kroz nju uvećanje svog osnovnog uloga. Kamate koje banke nude na štednju po viđenju za depozite u evrima kreću se od 0,7 do 3 odsto na godišnjem nivou, s tim što se visina kamatne stope povećava što je duži period oročavanja. Za dugoročne depozite kamata se kreće i do 6 odsto na godišnjem nivou.
2. Dobijate sigurnost – u bankama je vaša štednja sigurna, a novac se oplođuje.
3. Sa štednjom po viđenju, koja još uvek preovlađuje, štediša ima mogućnost da u svakom trenutku raspolaže svojim deviznim ulogom. Pojedine banke su omogućile štedišama da i oročene devizne uloge koriste kao štednju po viđenju. Naime, u slučaju da štediša podigne ulog i pre roka iz ugovora, ne samo što ne plaća zateznu kamatu nego će mu biti isplaćena i ugovorena stimulativna kamata na duži rok.
4. Neke banke visinu kamatne stope vezuju za iznos deviznog uloga, dok kod nekoliko banaka postoji i mogućnost dogovora o posebnim uslovima, ukoliko ulog prelazi određeni iznos.

3. Štednja i druge bankarske usluge
Banke građanima nude i određene poslovne aranžmane koji su usko vezani za instrument štednje, što doprinosi kvalitetnoj i širokoj lepezi ponude bankarskih usluga:
1. odobravanje potrošačkih i stambenih kredita po povoljnim uslovima,
2. kreditne kartice,
3. povoljni krediti za obavljanje privredne aktivnosti.
Za svaki takav aranžman štediša bi trebalo da se, u kontaktu sa konkretnom bankom ili kroz prezentaciju na njenom sajtu, upozna sa uslovima ponude takvih usluga.

4. Da li vlasnici deviznih uloga dobijaju povoljnije uslove kreditiranja?
1. Štedišama se nude raznovrsni kreditni aranžmani kako po uslovima, tako i po kamatnim stopama i visini administrativnih troškova banke za obradu kredita.
2. Prema vrsti namene, mogu se dobiti potrošački i gotovinski krediti - sa položenim punim, delimičnim depozitom ili bez depozita - zatim stambeni krediti, krediti za nova i polovna vozila, kupovina vozila na lizing i slično. I za opredeljenje kod koje banke, na osnovu nove devizne štednje, podići kredit, takođe važi preporuka štedišama da kontaktiraju više banaka i detaljno se raspitaju o svim uslovima kredita.
3. Na bazi položene devizne štednje mnoge banke nude vlasnicima uloga besplatno, dakle bez plaćanja godišnje članarine, kako debitne, tako i kreditne platne kartice.

5. Šta Narodna banka savetuje građanima?
Narodna banka Srbije savetuje građanima da pri izboru banke u koju će položiti novu deviznu štednju obrate pažnju na sledeće:
1. Ako ne štedite u evrima, već u drugim valutama, obratite posebnu pažnju na kamatne stope koje vam banka nudi, jer pojedine banke na štednju u američkim dolarima daju znatno nižu kamatu u odnosu na štednju u evrima. Kod štednje u švajcarskim francima pojedine banke ne plaćaju kamatu, a druge plaćaju kamatu od svega 0,5 odsto godišnje.
2. Štediša treba da obrati pažnju na uslove u ugovoru koji sklapa sa konkretnom bankom. S obzirom na to da se način obračuna poreza od 20 odsto na kamatu kod pojedinih banaka razlikuje po tome da li je porez uključen u iznos kamate ili ne, uslove štednje različitih banaka treba procenjivati i na osnovu ovog elementa.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana