Tekući računi

31.10.2007

Istraživanja izvor: Kamatica
Tekući računi građana su lični računi pojedinaca koji služe za priliv i raspolaganje novčanim sredstvima. Tekuće račune građani mogu otvoriti kod banke nezavisno od toga da li imaju redovne mesečne prilive ili ne.
S druge strane, redovni mesečni prihodi najčešće donose neke povlastice pri korišćenju tekućih računa u odnosu na tekuće račune građana koji nemaju redovna mesečna primanja (npr. odobravanje dozvoljenog minusa). Iz navedenog proističe da postoje dve osnovne kategorije tekućih računa: za građane sa redovnim mesečnim primanjima (plata, penzija,...) i za građane sa neredovnim mesečnim primanjima (autorska prava, honorari, dečiji dodatak, alimentacija, stipendija, ...).
Shodno navedenom, za otvaranje tekućih računa građana sa redovnim mesečnim primanjima potrebno je banci priložiti dokaz o redovnim primanjima (potvrda firme da će redovno uplaćivati primanja zaposlenog na račun u banci ili rešenje nadležnog Fonda o isplati penzija ili penzioni ček) i identifikacioni dokument (lična karta, pasoš i sl.). Za otvaranje tekućeg računa građana bez redovnih mesečnih primanja neophodno je priložiti samo identifikacioni dokument. Neke banke nude i otvaranje tekućih računa na osnovu dinarskih ili deviznih depozita, koji su garant za pokriće eventualnog nedozvoljenog salda koji bi se mogao pojaviti na tekućem računu. Kada su u pitanju preduzetnici, banke često kao dodatnu dokumentaciju za otvaranje tekućeg računa zahtevaju dokaz o redovnom plaćanju poreza i doprinosa.
Banka na osnovu donete dokumentacije otvara tekući račun, izdaje čekovnu i/ili platnu karticu, koja je ujedno i identifikaciona kartica, te i ugovor o otvaranju tekućeg računa u kome su navedene obaveze i prava banke i klijenta, vlasnika tekućeg računa.
Zavisno od poslovne politike banke, otvaranje tekućeg računa se ne naplaćuje ili se naplaćuje. Vođenje tekućeg računa se uglavnom u svim bankama naplaćuje (sem kod posebnih vrsta tekućih računa). Uz tekući račun, banke uglavnom nude i prateće usluge poput korišćenja elektronskog bankarstva, mesečnog izvoda, dozvoljenog prekoračenja po računu, čekova, platnih kartica, SMS i telefonsku proveru stanja na računu, trajni nalog za plaćanje mesečnih obaveza i sl. Ove usluge se naplaćuju ili ne naplaćuju, zavisno od poslovne politike konkretne banke.
Vlasnik tekućeg računa može ovlastiti i drugo lice da raspolaže sredstvima sa njegovog računa. U slučaju davanja ovlašćenja, ovlašćeno lice će dobiti čekovnu ili platnu karticu. Ovlašćeno lice može neograničeno ili po datim uputstvima vlasnika računa, ograničeno raspolagati sredstvima sa računa. Bez obzira da li ovlašćeno lice ima ograničeno ili neograničeno ovlašćenje, nikada ne može likvidirati račun.
Pri donošenju odluke o otvaranju tekućeg računa u nekoj banci, povedite računa o sledećem: koliki su troškovi otvaranja, vođenja i zatvaranja računa, da li banka izdaje čekove i koliki su troškovi, da li banka odobrava prekoračenje po računu, kolika je kamata na dozvoljeno i nedozvoljeno prekoračenje, da li postoje ograničenja pri podizanju gotovine na šalteru banke ili na bankomatu, kao i kakva je rasprostranjenost bankomata i ekspozitura banke. Otvaranje tekućeg računa u banci često donosi i povoljniji tretman pri uzimanju različitih vrsta kredita i korišćenju ostalih usluga banke, raspitajte se i o tome u banci...


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana