NBS: Alfa banci 9 kazni, KBC 2

27.04.2012

Istraživanja izvor: Kamatica, B92

Narodna banka Srbije novčano je zbog kršenja Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kaznila Alfa banku sa devet novčanih kazni, a KBC banku sa dve. 

U NBS nisu naveli sa koliko su novca kažnjene te dve banke. Zakonom propisane kazne za te prekršaje su od 500.000 do 800.000 dinara. 

U Alfa banci agenciji Beta su rekli da ne žele da komentarišu kazne koje im je izrekla Narodna banka Srbije.

U odgovoru medijima NBS je navela da je bankama naloženo da otklone utvrđene nezakonitosti u vezi sa uskladjivanjem zaključenih ugovora.

Nalozi bankama su dati zavisno od uočenih nezakonitosti i odnose se na obavezu da banke ugovore koji sadrže promenljive, a neodredive nominalne kamatne stope, ili usklade sa Zakonom o zaštiti korisnika finasijskih usluga.

Bankama je, kako se ističe, naloženo da odrede i nominalno izraze visinu ukupne promenljive nominalne kamatne stope, odnosno njenog promenljivog elementa - referentne kamatne stope (šestomesečni Libor za kredite indeksirane i švajcarskim francima, odnosno tromesečni Juribor) na dan kada se vrši uskladjivanje.

Banke mora ju da odrede periode u kojima će se menjati taj promenljivielement, odnosno ukupna nominalna kamatna stopa, uz definisanje datuma na koji će se uzimati vrednost tog promenljivog elementa, kao i da utvrde maržu kao fiksni element u visini koja je važila na dan zaključenja ugovora, kažu u NBS.

Dodaje se da je bankama naloženo i da iz ugovora brišu odredbe kojima zadržavaju pravo promene ugovorene promenljive nominalne kamatne stope u skladu sa svojom poslovnom politikom. Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana