Matične ćelije – ulaganje u budućnost preko kredita banaka

03.05.2012

Istraživanja izvor: Kamatica

Svakodnevno smo svedoci tužnih sudbina dece kojima neka od zlokobnih bolesti onemogućava iole normalan kvalitet života. Lečenje u našim zdravstvenim ustanovama je još nedostižno, a naći pravi lek u inostranstvu iziskuje velika materjalna sredstva koja su mnogim porodicama nedostižna.

Jedna od medicinskih mogućnosti pomoći i preventitive ukoliko dođemo u tako nezavidnu situaciju, je čuvanje matičnih ćelija.
Korišćenjem matičnih ćelija iz pupčane vrpce moguće je lečiti preko 75 vrsta bolesti, pre svega: razne oblike leukemije,urođene metaboličke poremećaje, bolesti centralnog nervog sistema, imunosistema... i taj broj se iz godine ugodinu povećava.

Sa pojavom prvih banaka za čuvanje ovog dragocenog materijala, postajemo svesni značaja ove teme, jer ipak, nema toga što jedan roditelj ne bi uradio za svoje dete.

Postojanje ovih plemenitih banaka polako dobija i podršku pravog bankarskog sektora u vidu specijalnih proizvoda – kredita za čuvanje matičnih ćelija, jer ipak mi još uvek nismo nacija koja sebi od plate ili ušteđevine može sebi priuštiti ovakve usluge.

Za sada na tržištu postoje dve banke koje nude kredite za ovakve namene i to su Banca Intesa i Volks banka. Generalno, kredit se može uzeti u iznosu od 200 evra do 8.000 evra. Maksimalni period otplate je do 84 meseca, a efektivna kamatna stopa u zavisnosti od tipa kredita i iznosa kreće se od 10,44 do 24,69 odsto!

Banca Intesa u ponudi ima gotovinske i potrošačke kredite za čuvanje matičnih ćelija i to indeksirane u evrima, kao i u dinarima, dok Volks banka u ponudi ima potrošačke kredite za čuvanje matičnih ćelija, kako indeksirane u evropskoj valuti, tako i u dinarima.

Gotovinski krediti Bance Intesa za ovu namenu u evrima daju se u iznosu od 500 do 7.000 eur, sa periodom otplate od 6 do 60 meseci i nominalnom kamatnom stopom od 11% na godišnjem nivou.

Obavezan je depozit od 30% iznosa kredita (koji se finansira iz kredita) i obezbeđenjem kredita koje čine tri menice korisnika kredita i depozit koji se finansira iz kredita. Banka naplaćuje i naknadu obrade zahteva od 1% od iznosa kredita. Kada se obračunaju svi troškovi efektivna kamatnta stopa (EKS) koju ćete platiti na ovaj kredit kreć e se od 23,17%.

Gotovinske krediti u dinarima, takođe je moguće uzeti u banci Intesa i to u iznosu od 50.000 do 500.000 RSD, sa periodom otplate od 6 do 60 meseci.
 

Nominalna kamatna stopom kreće se od 17,07% i fiksna je prva 24 meseca. Nakon toga kamatna stopa je promenljiva i iznosi: 6M BELIBOR + 5 odsto bankarske marže godišnje. Obezbeđenjem kredita čine tri menice korsinika kredita, a naknada za obradu zahteva iznosi od 1% od iznosa kredita . Efektivna kamatna stopa kreće se od 17,71%.

Čuvanje matičnih ćelija, možete finansirati i potrošačkim kreditom.

Intesa odobrava potrošački krediti u dinarima, i to u iznosu 20.000 do 800.000 RSD, sa periodom otplate od 6 do 60 meseci i bez učešća.
Nominalna kamatna stopa kreće se od 17,07% i fiksna je prva 24 meseca. Nakon toga kamatna stopa je promenljiva i do kraja perioda otplate iznosi: 6M BELIBOR + 5% godišnje. Obezbeđenjem kredita čine tri menice korisnika kredita.

Naknada za obradu zahteva kredita iznosi 1% od iznosa kredita. Efektivna kamatna stopa kreće se od 17,71%. 

Potrošački krediti u evrima se daju u iznosu od 200 do 8.000 eur, sa periodom otplate od 24 do 84 meseca. Potrebno je obezbediti učešće od minimum 30% od iznosa profakture i obezbeđenje kredita koje čine tri menice korisnika kredita
 

Nominalna kamatna stopa kreće se od 9,99% i fiksna je prva 24 meseca. Posle toga kamatna stopa je 6M EURIBOR+8,20 % godišnje. Tome treba dodati i naknadu obrade zahteva od 1% od iznosa kredita . EKS je od 10,44%.

Volks banka odobrava potrošačke kredite u dinarima kao kredite sa fiksnom ratom i fiksnom kamatom i to u iznosu od 500 do 3. 000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Rok otplate za ove kredite je od do 60 meseci, a nominalna kamatna stopa kreće se od 17,60% godišnje.Banka naplaćuje i naknadu obrade kredita od 3% od iznosa kredita i godišnju naknadom za održavanje kreditne partije od 20 evra. Obezbeđenje kredita čine administrativne zabrane, menice i polisa osiguranja kredita u slučaju nezaposlenosti.Efektivna kamatna stopa kreće se od 24,69%. 

Krediti u evrima se daju u iznosu od 500 do 3.000 evra, sa rokom otplate do 36 meseci. Potebno je obezbediti učešće od minimum 30% od iznosa kredita i obezbeđenje kredita koje čine administrativne zabrane, menica klijenta i polisa osiguranja kredita.
 

Nominalna kamatna stopa kreće se od 9,45% godišnje. Banka zaračunava naknadu obrade kredita u iznosu od 2% od iznosa kredita i godišnju naknadnu za održavanje kreditne partije od 20 evra. EKS se kreće od 16,16%.

Ponuda i Volks banke i Banca Intese nisu uslovljene prijemom zarade kod njih, s tim što Volks banka u slučaju da se ne prenese prijem zarade kod njih povećava kamatnu stopu za 1 odsto, odnosno ukoliko se i ne uradi polisa osiguranja kredita za 2 odosto.
 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana