Naknade za posebne račune

25.05.2012

Istraživanja izvor: Kamatica

U našoj zemlji posluju čak 33 banke, ali građani ne znaju dovoljno o tome koji set usluga im je na raspolaganju samim korišćenjem nekog paket računa za koji banke redovno naplaćuju mesečne naknade.

Koliko korisnika, na primer, zna da paket račun banke uključuje povoljniji kurs prilikom zamene deviza, niže kamatne stope na kredite, popust na korišćenje sefa, besplatni lekarski pregled ili čak zdravstveno osiguranje ili osiguranje imovine? Kombinacija usluga koje banka nudi u jednom paket računu ili privilegija koje omoguće korisniku tog određenog računa, razlikuje se od banke do banke, pa samim tim su i cene održavanja paket računa drugačije.

Portal „Kamatica” napravio je pregled paket računa koje nude neke od najvećih banaka na tržištu, ukoliko imate račun baš u jednoj od tih banaka.

Banka Inteza

Pored osnovnog tekućeg računa, klijentima nudi Inteza hit tekući račun, koji se može otvoriti bez obzira na to da li je klijent zaposlen ili ne.Inteza hit tekući račun obuhvata sledeće proizvode i usluge: amerikanekspres blu kreditnu karticu, master kard kreditnu karticu, maestro karticu, Inteza mobi, Inteza onlajn, Inteza halo, Inteza trajni nalog, SMS obaveštenje, dozvoljeni minus, trajni nalog, evro više, zdravstveno osiguranje.

Dopunsko zdravstveno osiguranje u ovom slučaju podrazumeva da „Delta đenerali osiguranje” obezbeđuje novčanu nadoknadu u slučaju teže bolesti, izvršene hirurške intervencije ili invaliditeta koji je posledica nesrećnog slučaja. Isplaćena naknada se može koristiti bez uslovljavanja svrhe u koju će biti potrošena. Mesečno održavanje Inteza hit tekućeg računa je 300 dinara.

Rajfajzen banka

Uz Komfor paket tekući račun, klijent može da koristi sledeće proizvode i usluge banke: pozajmicu po tekućem računu, vizuelektron karticu, maestro karticu, viza virtuon karticu, devizni tekući račun, devizni račun štednog plana, min maks štednju, SMS obaveštavanje, telefonsko i internet bankarstvo, trajni nalog. Ko bi Komfor paket tekući račun neophodno je da ima otvoren dinarski tekući račun u Rajfajzen banci, nezavisno od toga da li platu prima preko tog računa, odnosno da li je zaposleni ili ne. Onome ko podnese zahtev za viza revolving kreditnu karticu u okviru Komfor paket tekućeg računa, u prvih šest meseci korišćenja kartice neće se obračunavati kamata na sva nova plaćanja, niti naplaćivati mesečno održavanja računa kartice.

Mesečna naknada za Komfor paket tekući račun iznosi 300 dinara, dok mesečni troškovi proizvoda i usluga ukoliko ih koristite van Komfor paket tekućeg računa iznose 584,50 dinara.

Unikredit banka

Paket račun premijum sadrži: tekući dinarski račun, tekući devizni račun, pozajmicu po računu, viza elektron debitnu karticu, viza gold platnu karticu, master kard kreditnu karticu, dina kard kreditnu karticu, račun oročenog depozita, račun štednje po viđenju, osiguranje, trajni nalog, telefonski servis, onlajn banku, SMS info (uputstvo za korišćenje), uslugu ličnog bankara.

Osiguranje koje je uključeno u ovaj paket je kolektivno kombinovano osiguranje lica – korisnika bankarskih usluga za osiguranje za slučaj smrti od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Maksimalna osigurana suma koja se može isplatiti osiguraniku je 3.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan nastanka osiguranog slučaja). Pod nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji je izazvan najčešće spolja i nenadano na osiguranika i za posledicu ima smrtni ishod. Mesečna cena ovog računa je 385 dinara.

Sosijete ženeral banka

Nudi paket račun, odnosno mogućnost da klijenti sami kreiraju svoj paket, a lični bankar je tu da pomogne klijentu da izabere paket koji najviše odgovara njegovim potrebama. Kao prednosti paketa računa iz ove banke ističu raznovrsnost usluga i proizvoda, kombinovanje kartica po želji, mesečno servisiranje paketa računa, upravljanje računom bez dolaska u banku, besplatan izvod, najpovoljniji uslovi za klijente koji primaju platu.

Paket račun može da sadrži različite vrste računa, platne kartice (debitne i kreditne), dozvoljeni minus, trajne naloge, besplatno slanje izvoda na kućnu adresu ili mejl, besplatno izdavanje prometa po računu...

Evrobank EFG

Ima u ponudi tekući račun Evro plata premija za 250 dinara mesečno, koji obuhvata i: medi fri –besplatni lekarski pregledi i popuste za članove porodice u saradnji sa zdravstvenom ustanovom Bel medik, viza elektron debitnu karticu bez troškova izdavanja i održavanja, dozvoljeni minus odmah po uplati prve plate u visini do 150 odsto vaših mesečnih primanja, viza kreditnu karticu bez troškova izdavanja i održavanja i mogućnost plaćanja na tri, šest, devet i 12 mesečnih rata bez kamate. Paket omogućuje i kredite sa manjim troškovima obrade i nižom kamatnom stopom od standardne, besplatno SMS obaveštavanje, besplatan onlajn pristup, govorni automat – pristup informacijama o stanju računa i naručivanje izvoda na mejl, trajni nalog za plaćanje računa, kao i trajni nalog za štednju – mogućnost štednje prebacivanjem sredstava sa tekućeg na štedni račun po povoljnijem kursu bez odlaska u filijalu banke.

Hipo alpe adrija banka

Paket komp za koji se plaća mesečna naknada od 300 dinara. Ovaj paket sadrži tekući račun, viza elektron karticu – bez troškova izdavanja i članarine, dozvoljeno prekoračenje, čekove, mesečni izvod po tekućem računu, trajni nalog, dopunu mobilnog telefona putem platne kartice, devizni račun, SMS obaveštenja bez plaćanja naknade, master kard karticu bez troškova izdavanja i članarine, Hipo net i Grave polisu osiguranja imovine od požarnog rizika – polisa „10 pa 10” sa iznosom osiguranog pokrića od 10.000 evra i važnosti od godinu dana.

Vojvođanska banka

Između ostalih, nudi i Porodični plus paket usluga. Ovaj paket sadrži tekući račun – bez naknade za vođenje tekućeg računa, bez naknade za slanje mesečnog izvoda na kućnu adresu ili mejlom (prema izboru korisnika), dozvoljeno prekoračenje bez naknade sa rokom  na 24 meseca, viza elektron karticu bez naknade za izdavanje, viza klasik revolving kreditnu karticu bez naknade za izdavanje kartice i naknade za vođenje računa, dina kard karticu na rate bez naknade za izdavanje kartice i naknade za vođenje računa, trajni nalog za plaćanje redovnih mesečnih obaveza, SMS upit u stanje na tekućem računu, SMS dopunu u mreži 062/063 i 064/065, zakup sefa na godinu dana sa 20 odsto nižom naknadom. Ovaj paket mesečno košta 150 dinara.

Alfa banka

Nudi, između ostalog i Alfa total maks paket uz mesečnu naknadu od 400 dinara.Alfa total maks paket sadrži sledeće proizvode i usluge: dinarski i devizni tekući račun, dina, viza ili master kard debitnu karticu sa mogućnošću kupovine uz popust kod partnera ove banke, master kard hvala sa besplatnom godišnjom članarinom i vaučerom za besplatan medicinski pregled, viza gold kreditnu karticu sa putnim osiguranjem, e-banking naloge za plaćanje sa fiksnom naknadom za elektronski platni promet za 10 dinara po nalogu, besplatnu dodatnu debitnu karticu, kupovinu valuta evro, dolar i švajcarski franak po povlašćenom kursu preko besplatnog trajnog naloga ili na šalteru banke, oročenu štednju uz privilegovane kamatne stope, posredovanje u obavljanju brokersko-dilerskih poslova po povlašćenim uslovima, pozajmicu bez provizije za odobravanje i kamatnom stopom koja zavisi od iznosa potrošnje i odobrenog limita, kao i gotovinske i potrošačke kredite sa nižim kamatnim stopama.Za ovaj paket usluga potrebno je da zaradu primate preko Alfa banke.


 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana