Besplatne akcije

29.01.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

Agencija za privatizaciju je 28.01.2008. godine zvanično objavila poziv za oko 4 miliona građana za upis besplatnih akcija srpskih javnih preduzeća. Prijavljivanje će trajati punih 6 meseci i ne očekuju se velike gužve na šalterima pošta, gde se prijavljivanje i vrši.
Prijavljivanje za sve koji nisu zaposleni u javnim preduzećima se vrši na 3.500 šaltera Pošte Srbije. Oko 150.000 zaposlenih i bivših zaposlenih u javnim preduzećima se prijavljuju u nekoj od 25 filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Bivši zaposleni javnih preduzeća koja će se privatizovati, a koji su u penziju otišli pre više od 2 godine, će morati u PIO fondu da uzmu potvrdu o godinama radnog staža, jer je do 2006. postojala obaveza PIO fonda da penzionerima zadrži radne knjižice. Kako je ova obaveza ukinuta pre 2 godine, „mlađi“ penzioneri javnih preduzeća su lišeni ove dodatne obaveze.
Redosled prijavljivanja zaposlenih i bivših zaposlenih javnih preduzeća koja se privatizuju, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje je sledeći:
- od 28.01. do 31.03.2008. godine – radnici NIS-a i JAT-a
- od 31.03. do 31.05.2008. godine – radnici Telekoma i Aerodroma „Nikola Tesla“
- od 31.05. do 31.07.2008. godine – radnici Galenike i EPS-a
Zaposlenima i penzionerima javnih preduzeća ostaje mogućnost da svoja prava ostvare kao građani, upisom besplatnih akcija, ne kao radnici tih firmi, ukoliko smatraju da im je to isplativije.
Građani Srbije sa Kosova i Metohije, takođe, se mogu prijaviti za besplatne akcije u lokalnim poštama. U enklavama su opštine obezbedile posebne kancelarije za upis besplatnih akcija i tako nije uskraćeno pravo ni Srbima u enklavama da ostvare ovo pravo. Zaposleni u javnim preduzećima i penzioneri istih preduzeća sa Kosova i Metohije se mogu prijaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Kosovskoj Mitrovici, radi ostvarenja prava na besplatne akcije.
Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije stupio je na snagu 3. januara 2008. godine, građani stiču pravo na:
- besplatne akcije u najvrednijim državnim sistemima: NIS, JAT, Telekom, EPS, Galenika i Aerodrom „Nikola Tesla“
- novčanu naknadu od do sada privatizovanih društvenih preduzeća
- besplatne akcije državnih sistema koji tek treba da se privatizuju
Postupak dobijanja besplatnih akcija ili novčane naknade je u potpunosti besplatan. Svi dobijaju jednak broj akcija svakog preduzeća i jednaku novčanu naknadu.
Građani koji ispunjavaju sledeće uslove, stiču pravo na besplatne akcije ili novčanu naknadu:
- da su punoletni na dan 31.decembar 2007. godine
- da su državljani Republike Srbije na dan 3.januar 2008. godine
- da su na dan 30.juna 2007. godine imali prebivalište na teritoriji Republike Srbije
- da su upisani u birački spisak
- da u dosadašnjem procesu privatizacije nisu ostvarili pravo na besplatne akcije
Neophodno je LIČNO prijavljivanje na šalterima Pošte. Za prijavljivanje je potrebno poneti ličnu kartu i karticu sa brojem tekućeg računa u banci. Za građane koji nemaju otvorene tekuće račune, Poštanska štedionica će besplatno otvoriti tekući račun koji će kasnije biti korišćen za transfer sredstava koja se stiču akcijama ili novčanom naknadom. I ostale poslovne banke mogu otvarati račune građanima za ovu svrhu. Neke od poslovnih banaka su pripremile i posebne pogodnosti ukoliko se građani odluče da kod njih otvore račun. Građani koji su nepokretni mogu izvršiti prijavu na telefon 088/100-300 i uskoro će ga posetiti komisija, pred kojom se može prijaviti i eventualno otvoriti račun.

NEMOJTE koristiti usluge samozvanih posrednika. Posredovanje u ovoj akciji je zabranjeno zakonom i predviđena je kazna do 3 godine zatvora za ovakve prekršaje.

Procedura prijave je jednostavna i sastoji se iz dva koraka:
1. Na šalteru Pošte građanin prezentuje ličnu kartu i broj tekućeg računa
2. Službenik Pošte popunjava formular sa potrebnim podacima iz prezentovanih dokumenata
3. Građanin potpisuje formular i svojim potpisom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da su uneti podaci u formularu tačni.

Nakon toga, formular će biti prosleđen Agenciji za privatizaciju, koja proverava podatke i potvrđuje njihovu (ne)ispravnost. Ukoliko je potrebna neka dopuna podataka, Agencija će obavestiti građanina poštanskim obaveštenjem.
Vrlo je važno da se Vaša adresa iz lične karte poklapa sa mestom prebivališta, jer će sva obaveštenja iz Agencije, uključujući i pravo na besplatne akcije biti prosleđena na adresu iz lične karte. Agencija će najkasnije do 31. decembra 2008. godine obavestiti svakog građanina da li je stekao pravo na besplatne akcije.

Zakonom su predviđene novčane kazne za građane koji prijave lažne podatke i one se kreću u rasponu od 5.000 do 10.000 dinara.

Prema Zakonu građani će postati vlasnici dela akcija 6 meseci nakon privatizacije prvog javnog preduzeća od gore navedenih. Očekuje se da građani postanu vlasnici akcija početkom iduće godine. Prodaja akcija će biti moguća bez troškova do 2011. godine (sve troškove će preuzeti država).

Svim građanima je ostavljena mogućnost da biraju da li će akcije čuvati (i eventualno sticati dividendu po osnovu toga), pokloniti nekom drugom ili ih prodati preko ovlašćenih brokera na berzi.

Aproksimativne procene govore da će svakom građaninu pripasti akcije javnih preduzeća u visini od oko 1.000€. Uz ovo građanima će pripasti i gotov novac od prodaje preostalih akcija već privatizovanih javnih preduzeća, koju će obaviti Akcijski fond. Po ovom osnovu, svaki građanin će dobiti do 100€ u gotovini.
 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana