Kreditni biro u Srbiji

22.05.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

Da biste otvorili tekući račun, uzeli kredit, da bi Vam bio odobren dozvoljeni minus ili da biste uzeli kreditnu karticu, neophodno je da popunite Saglasnost za pribavljanje podataka iz Kreditnog biroa i platite naknadu za isto. Banke u Srbiji time smanjuju rizik od kreditiranja klijenata koji su neuredne platiše.

Kreditni biro je infrastrukturna institucija čije postojanje i korišćenje baze podataka, kojom raspolaže, eliminiše kreditni rizik na finansijskom tržištu. Baza podataka kreditnog biroa se formira na osnovu pojedinačnih baza podataka članica kreditnog biroa. U većini zemalja sveta postoje institucije kreditnog biroa koji su osnovani od strane države ili uz njenu podršku, a na inicijativu učesnika na finansijskom tržištu.
 
Ova nacionalna institucija je uvedena kako bi se stvorila transparentnost podataka o bonitetu korisnika finansijskih usluga, kako fizičkih, tako i pravnih lica. Postojanje ove institucije daje dodatnu sigurnost finansijskim institucijama koje koriste njene podatke i samim tim smanjuje cenu njihovih usluga (kamata, provizija, naknada).
 
Kreditni biro u Srbiji vodi pozitivne kao i negativne podatke koji se brišu iz baze podataka u roku od tri godine, počev od dana izmirenja obaveze klijenta prema banci, odnosno raskida ugovora o korišćenju usluge. To bi značilo da ako ste imali kašnjenje u plaćanju kredita duže od 60 dana, bićete evidentirani kao neuredan platiša u naredne tri godine.
 
U izveštaju Kreditnog biroa, koji koriste banke pri pružanju usluga klijentima, nalaze se svi podaci o korišćenju finansijskih usluga lica. Ukoliko imate bilo koju vrstu neizmirenih obaveza prema jednoj banci (minus po tekućem računu, neizmirene obaveze po kreditnoj kartici, neotplaćen kredit i sl.), druga banka u kojoj ste podneli zahtev za dobijanje finansijske usluge će to videti u ovom izveštaju. U njemu se nalaze i podaci o broju otvorenih tekućih računa, broju platnih kartica koje koristite i sl.
 
U narednoj fazi razvoja, baza podataka Kreditnog biroa u Srbiji o građanima biće dopunjena i podacima drugih institucija koje imaju potraživanja od građana: poreske i komunalne službe, telefoni, itd.
 
Podatke o građanima banke dostavljaju Kreditnom birou na osnovu sporazuma potpisanog sa Udruženjem banaka Srbije. Banke mogu koristiti izveštaj Kreditnog biroa samo uz pismenu saglasnost onoga na koga se ti podaci odnose. Podac

Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana