Cena usluga transfera novca u inostranstvo

12.08.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

ISTRAŽIVANJE OGRANIČENJA I CENA USLUGA TRANSFERA NOVCA U INOSTRANSTVO

Srbija je jedna od svetskih zemalja sa veoma oštrijim propisima za transfer novca u inostranstvo. Poslednjih godina je došlo do ublažavanja ograničenja od strane Narodne banke Srbije, te je povećan i transfer sredstava u inostranstvo.

Tim portala www.kamatica.com je sproveo istraživanje o ograničenjima transfera novca iz zemlje i cenama usluga banaka u ovim poslovima.

Novac se bankarskim doznakama fizičkih lica najčešće šalje u inostranstvo po 5 osnova: profaktura (predračun), iseljenje iz Srbije, pomoć članu porodice, pomoć prijateljima, po osnovu ugovora o poklonu.

U prvom i drugom slučaju ne postoji ograničenje od strane Narodne banke Srbije, te sve transakcije za ostvarenje prava na robu i usluge se mogu plaćati na osnovu predračuna ili računa kompanije iz inostranstva, a u slučaju iseljenja moguće je preneti sav novac sa deviznog računa. Kada je u pitanju pomoć članovima porodice, ograničenje takođe ne postoji, ali zavisno od toga da li je transfer veći ili manji od 8.000 €, potrebno je manja ili veća dokumentacija. Pomoć prijatelju u inostranstvu je ograničena na 500 € mesečno, a po osnovu ugovora o poklonu moguće je preneti do 3.000 €.

Za uslugu transfera novca u inostranstvo banke naplaćuju proviziju pri slanju, vrlo često i pri prijemu, a posebno se naplaćuju takozvani troškovi SWIFT-a, koji predstavljaju cenu troškova u međunarodnim bankarskim transferima. Pri transferu novca troškove može platiti pošiljalac, primalac ili podeljeno i pošiljalac i primalac. Zbog toga pri transferu novca u inostranstvo obavezno naglasite službeniku banke ko će snositi troškove transfera.

U našoj zemlji još uvek nije moguće transferisati novac u inostranstvo putem Western Union-a.

Prikupili smo podatke o ceni usluge transfera novca u inostranstvo kod banaka u Srbiji. Dobijeni su sledeći podaci:
 

PROVIZIJE BANAKA ZA TRANSFERE NOVCA U INOSTRANSTVO
BANKA PROVIZIJA
KOMERCIJALNA BANKA 0.8%, min. 400 din., max. 30.000 din.
MERIDIAN BANKA 0.8%, min. 10 €, max. 100 €
UNICREDIT BANKA 0.5%, 1.200 din.
ALPHA BANKA 0.6%, min. 300 din.
OTP BANKA 1%, min. 500 din., max. 40.000 din.
BANCA INTESA 0.6%, min. 400 din., max. 40.000 din.
SRPSKA BANKA 0.75%, min. 15 €, max. 200 €
RAIFFEISEN BANKA 0.8%, min. 1.000 din.
VOLKS BANKA 0.95%, min. 1.000 din.
SOCIETE GENERALE 0.8%, min. 1.000 din.
EUROBANK EFG 0.75%, min. 13 €, max. 200 €
PIRAEUS BANKA 0.7%, min. 10 €
HYPO ALPE ADRIA BANKA 0.5%, min. 10 €, max. 1.000 €
ERSTE BANKA 0.25%, min. 400 din., max. 16.000 din.
POŠTANSKA ŠTEDIONICA 1%, min. 300 din.
PROCREDIT BANKA 0.6%, min. 900 din., max. 9.000 din.
VOJVOĐANSKA BANKA 0.25%, min. 400 din., max. 12.000 din.

Konkretno, ukoliko u inostranstvo transferišete iznos do 2.000 €, najmanju proviziju će Vam naplatiti Alpha banka i Poštanska štedionca (300 din). Nešto skuplje ovu uslugu naplaćuju Komercijalna banka, Banca Intesa, Erste banka i Vojvođanska banka (400 din.), dok ostale banke za ovu uslugu naplaćuju značajno veće provizije koje se kreću od 500 do 1.200 dinara.

Kada su u pitanju iznosi preko 2.000 €, najmanju proviziju naplaćuje Vojvođanska banka i Erste banka. Za velike iznose, preko 40.000 €, koji se šalju u inostranstvo najnižu proviziju naplatiće Vam Meridian banka.
Istraživanje se odnosilo na transfer novca u evrima u inostranstvo, te Vam moramo napomenuti da ukoliko šaljete novac u drugim stranim valutama, može se desiti da pojedine banke naplaćuju više provizije, ali ne značajno.

S druge strane, transfer u pojedine zemlje sveta se naplaćuje po nižim tarifama od navedenih, ukoliko banke daju popuste po različitim osnovima, te se raspitajte i o takvim mogućnostima pre transfera novca. Tako, na primer, Komercijalna banka za transfer novca u njenim afilijacijama u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini naplaćuje 5 € u dinarskoj protivvrednosti fiksno i bez obzira na visinu transfera.

U navedeno istraživanje nisu uključeni troškovi otvaranja/zatvaranja i održavanja deviznih računa. Većina banaka ne naplaćuje ove troškove, ali kod pojedinih se i takve usluge naplaćuju, te se obavezno pre započinjanja čitave transakcije raspitajte o ovim troškovima, ukoliko nemate otvoren račun u banci. Moguće je da se od Vas zahteva da ukoliko otvorite devizni račun, na njemu držite minimalan iznos koji se uglavnom kreće od 5 do 20 €.

Kao što se može videti iz navedenih podataka, provizije banaka u Srbiji za uslugu transfera novca u inostranstvo se značajno razlikuju. Ukoliko šaljete iznose do visine od 2.000 €, odlaskom u „pogrešnu banku“ biste mogli uslugu platiti i do 800 dinara veću proviziju, dok se kod većih iznosa ta razlika može povećati i na nekoliko hiljada, pa i par desetina hiljada dinara.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana