E-banking i kartice na Internetu

28.10.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

          E-BANKING

Najčešće se Internetom mogu obaviti sledeći bankarski poslovi:
1.  Uvid u stanje i promet po računima, platnim karticama i kreditima
2.  Pregled i štampu izvoda po platnim karticama
3.  Prenos sredstava sa jednog na drugi dinarski račun i izmirivanje obaveza po kreditnim karticama
4.  Menjačke poslove u okviru i sa deviznog računa na dinarski račun
5.  Dinarska plaćanja na ugovorom određene, tzv. predefinisane račune
6.  Dinarska plaćanja koja se mogu izvršiti na bilo koji uneti račun
7.  Štampanje potvrde o izvršenom plaćanju.
 
Neki od ovih poslova se vrše korišćenjem web-a, a deo korišćenjem e-maila. Kao što se iz nabrojanih poslova može videti, Internet se ne koristi samo kao medij za ostvarivanje kompletnih bankarskih transakcija, već vrlo često i kao dopuna određenim konvencionalnim proizvodima i uslugama banke.
 
Ne nude sve banke u Srbiji mogućnost obavljanja transakcija Internetom. Od onih koje nude, postoji deo banaka kod kojih nije moguće obaviti sve navedene poslove.
 
Tarife naknada banaka u Srbiji za ove poslove su različite. Najčešće se usluga tzv. e-bankinga plaća kao dodatna stavka uz održavanje računa u konkretnoj banci. Postoji mogućnost da banka nudi paket u okviru koga se nalazi i e-banking, tako da nije moguće tačno odrediti cenu istog. Grubim proračunom može se reći da ova usluga kod naših banaka košta od 60-120 dinara mesečno. Međutim, to ne mora biti jedina naknada za korišćenje ovog sistema. Često se u okviru sistema po nešto nižim tarifama od uobičajenih naplaćuju obavljene transakcije. Ipak, postoje i banke koje sem mesečne naknade nemaju dodatnih provizija.
 
Aktiviranje usluge korišćenja e-bankinga se obično vrši popunjavanjem odgovarajućeg zahteva. Nakon toga, zavisno od vrste obezbeđenja sistema, dobijate korisničko ime i šifru, token, CD sa sertifikatom, smart karticu i slično, čime ostvarujete mogućnost korišćenja e-bankinga.
 
 KORIŠÄ†ENJE KARTICA ZA MEĐUNARODNA PLAĆANJA
 
Godinama kod nas nije bilo moguće koristiti platne kartice za plaćanja preko Interneta, dok je u svetu ovaj metod plaćanja doživeo pravu ekspanziju. Mogućnost kupovine proizvoda i usluga iz bilo kog dela sveta danas je dostupna i našim građanima.
 
Na Internetu se mogu koristiti uglavnom sledeće kartice: Visa, MasterCard, American Express i Diners. Visa Electron i Maestro je moguće koristiti, ali mali broj sajtova ih prihvata, a uz to i naše banke često ne izdaju ove kartice sa odgovarajućim podacima za korišćenje na Internetu.
 
Da bi mogli da koristite karticu na Internetu potrebno je da ona poseduje sledeće: broj kartice (imaju ga sve kartice), rok važnosti (obeležen u obliku MM/YY na svim karticama) i validation number (često se naziva i 3 digit code). Ovaj poslednji element često biva ograničavajući kod pojedinih kartica. On se može nalaziti na licu i naličju kartice, tako da je najbolje da sa službenikom banke utvrdite gde se on nalazi i tako budete sigurni da je moguće koristiti karticu.
 
Vrlo je važno da znate da je neophodno da kartica bude internacionalna, jer se samo kao takva može koristiti u međunarodnim plaćanjima. Iz ovoga sledi da se kartice DinaCard programa ne mogu koristiti za plaćanja u inostranstvu.
 
Često je neophodno da pri aktivaciji kartice službeniku banke naglasite da ćete karticu koristiti za Internet plaćanja ili plaćanja u inostranstvu, jer je kod pojedinih banaka neophodno da se odredi limit pri korišćenju u inostranstvu (ili plaćanje Internetom). Za internet plaćanja nije od značaja da li je kartica debitna, charge ili kreditna.
 
Ipak, preporučuje se da na Internetu koristite debitne kartice i to na taj način što ćete na račun za koji je kartica vezana uplaćivati onoliko novca koliko je potrebno za određenu kupovinu. Preporuka je da se na računu za koji je vezana kartica ne drže veće količine novca, kako bi se predupredile moguće zloupotrebe.
 
Manji broj banaka kod nas nudi kartice koje su namenjene isključivo plaćanju preko Interneta (npr. Visa Virtuon i Banca Intesa Internet). To su uglavnom debitne kartice kod kojih raspolažete isključivo novcem na računu i pomoću kojih se ne mogu obavljati druge transakcije (npr. nije moguće podići gotov novac sa bankomata). Često se za ove kartice ne naplaćuje članarina i potrebno je na vezanom računu imati minimum koji se kreće od 5 do 20 evra.


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana