Banke ostvarile 44 milijardi dinara u 2008. godini

21.05.2009

Istraživanja izvor: Kamatica

Krajem 2008. godine bankarski sektor se suočio sa najvećim izazovima od 2001. godine, kada je počeo oporavak ove privredne grane. U samo tri meseca iz bankarskog sektora je povučena gotovo šestina devizne štednje građana (blizu milijardu evra), brzo je povećavan broj blokiranih preduzeća, počeli su da se javljaju prvi problemi u otplati kredita građana i došlo je do neverovatnih dnevnih oscilacija većine svetskih valuta, a naravno i dinara.

Mnogi su predviđali krah bankarskog sektora i zavladala je kriza poverenja, koju je bankarski sektor ipak prevazišao. Neki od pomenutih problema su prisutni i danas, ali ukupno delovanje ovih faktora je danas daleko slabije. Ipak, zabrinutost dela javnosti za sigurnost bankarskog sistema je prisutna i danas.
 
S tim u vezi, portal Kamatica.com je istraživao profitabilnost poslovnih banaka u Srbiji, kao i promene u njihovom tržišnom učešću u Srbiji tokom 2008. godine.
 
Bankarski sektor je u 2008. godini ostvario neto oko 35 milijardi dinara dobitka pre oporezivanja. Od 34 poslovne banke, 26 banaka je ostvarilo dobitak od oko 44,2 milijarde dinara, dok je 8 zabeležilo gubitke od oko 9,2 milijarde dinara. Država je po osnovu poreza samo u ovom sektoru inkasirala više od 4,5 milijardi dinara.
 
Pet banaka sa najvećim dobitkom u 2008. godini je sa blizu 27 milijardi dinara dobitka ostvarilo blizu 60% ukupno ostvarenog dobitka u bankarskom sektoru, a učešće u bilansnoj aktivi ovih pet banaka je oko 40%, što govori o visokoj profitabilnosti ovih poslovnih banaka.
 
BANKA
DOBIT PRE OPOREZIVANJA
Raiffeisen banka
6.962.749
Banca Intesa
6.408.697
AIK banka
6.038.097
EFG Eurobank
4.194.170
Unicredit banka
3.131.827
 
Dobit preko 2 milijarde dinara u 2008. godini ostvarile su i Komercijalna banka, Hypo-alpe-adria i Societe Generale, a preko milijardu dinara Jubmes, OTP banka, Poštanska štedionica i Univerzal banka.
 
Sa druge strane, tri banke sa najvećim iskazanim gubicima, učestvuju sa oko 80% u ukupnim gubicima u bankarskom sektoru, a svojom bilansnom aktivom učestvuju sa samo 4% u ukupnoj bilansnoj aktivi bankarskog sektora.
 
BANKA
DOBIT PRE OPOREZIVANJA
Marfin banka
-1.182.480
Meridian banka
-2.049.143
Metals banka
-4.062.151
 
NAPOMENA: Svi rezultati u tabelama su izraženi u hiljadama dinara
 
Gubitke u 2008. godini su ostvarile i KBC banka, Credy banka, Privredna banka Pančevo, Findomestic banka i novoosnovana Moskovska banka.
 
Evidentno je da bi rezultati banaka bili još povoljniji da u poslednjem kvartalu prošle godine nije došlo do značajnih turbulencija u funkcionisanju ovog sektora, što se naročito odnosi na povlačenje devizne štednje građana i poteškoća u otplati kredita privrede.
 
Iako se očekuje da 2009. godina bude mnogo teža od prethodne, prema iskazanim rezultatima banaka u 2008. godini, čini se da „neće biti zime“ za ovaj sektor ni u ovoj godini, naročito ukoliko se u obzir uzmu subvencije države kod kreditiranja privrede i stanovništva, kao i visoke kamatne stope na kredite, kojima se banke obezbeđuju od rizika u otplati kredita. Očekivani slabiji rezultati banaka u 2009. godini definitivno nisu ni blizu opštem stanju u privredi, koja je polublokirana.
 
Tržište plasmana bankarskih proizvoda je povećano za 13,8% na nivou sektora. Iako i dalje visok, rast tržišta bankarskih proizvoda je duplo manji nego u 2007. godini, a osnovni razlog tome je već visoka zaduženost stanovništva i privrede.
 
Najveći rast tržišnog učešća na bankarskom tržištu u 2008. godini imale su sledeće banke:
 
BANKA
RAST TRŽIŠNOG UČEŠÄ†A
EFG Eurobank
1,50%
Banca Intesa
1,40%
Vojvođanska banka
1,00%
OTP banka
0,42%
KBC banka
0,31%
 
Najveći pad tržišnog učešća na bankarskom tržištu u 2008. godini su imale sledeće banke:
 
BANKA
PAD TRŽIŠNOG UČEŠÄ†A
Hypo-alpe-adria
-2,25%
Raiffeisen banka
-1,17%
Piraeus banka
-0,54%
NLB banka
-0,53%
AIK banka
-0,41%
NAPOMENA: Tržišno učešće je mereno visinom i rastom bilansne aktive u 2008. godini
 
Od 34 banaka, koliko posluje u Srbiji, 16 je zabeležilo rast tržišnog učešća, dok je 18 smanjilo tržišno učešće. Zanimljivo je da je pet banaka koje pripadaju grupi 10 najvećih po bilansnoj aktivi zabeležilo pad tržišnog učešća.


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana