Nedelja štednje

06.10.2009

Istraživanja izvor: Kamatica

U SUSRET NEDELJI ŠTEDNJE

Nedelja štednje, koja počinje 31. oktobra i traje u prvoj nedelji novembra po pravilu budi veliko interesovanje štediša. Često se zbog imidža poslovnih banaka, ali i konkurentske borbe, nedelja štednje pretvori u mesec štednje. Portal Kamatica.com je prikupio i analizirao podatke o kamatama i visini položenih depozita u ranijim nedeljama štednje.

I ove godine će banke krenuti sa promotivnim akcijama od početka oktobra, a vrhunac atraktivnih ponuda za štednju biće na prelazu iz desetog u jedanaesti mesec.

Pre osamdest i pet godina 31. oktobra na skupu bankara iz oko 25 zemalja sveta u Milanu osnovan je Međunarodni institut za štednju. Istovremeno je ustanovljen Svetski dan štednje koji od tada, na razne načine, obeležavaju, pre svega, banke i finansijske institucije. Ovaj dan, sem što je formalno označen kao Dan štednje, predstavlja prekretnicu u ponašanju finansijskih institucija, koje od tada pojaćavaju propagandu štednje građana kroz različite medije i uvode različite bonuse, poklone i nagrade građanima koji im povere svoju štednju.

U prethodnim godinama u našoj zemlji dan štednje je obeležavan povećavanjem kamatnih stopa na položene dinarske i devizne depozite, uvođenjem nekonvencionalnih načina štednje i sličnim promotivnim akcijama. Narodna banka Srbije je u nekoliko prethodnih godina oslobađala poslovne banke obavezne rezerve, što je omogućilo istim da svoje kamatne stope podignu na viši nivo. U prošloj godini je Vlada Srbije uvela garanciju na depozite do 50.000€ i u 2009. godini oslobodila građane plaćanja poreza na ostvarenu kamatu po osnovu devizne štednje u poslovnim bankama.

Sve navedeno budi kod većine gradana očekivanja da će i u ovoj godini biti dodatnih povoljnosti kada su u pitanju oročavanja dinarskih i deviznih sredstava u poslovnim bankama.

DEVIZNI DEPOZITI STANOVNIŠTVA U RANIJIM GODINAMA

U prethodnim godinama ukupna devizna štednja građana u poslovnim bankama u Srbiji je beležila konstantan rast. Izuzetak je 2008. godina, kada je krajem godine zavladala kriza poverenja u kojoj je povučeno blizu milijardu evra devizne štednje. Iako su uočljivi trendovi rasta devizne štednje i dalje se procenjuje da se još bar oko 3 milijarde evra štednje gradana nalazi „u slamaricama“.


Devizna stednja *H1 2009. – Nivo deviznih depozita na dan 30.06.2009.

Tokom nekoliko prethodnih godina, u Nedelji štednje je u poslovnim bankama u Srbiji oročeno preko pola milijarde evra. Poseban značaj ima to što se u svakoj sledećoj godini iznos oročenih sredstava značajno povećavao.

 

 

Ukupna orocena sredstva

NAPOMENA:
Nema tačnih podataka o visini oročenih sredstava u 2008. godini tokom Nedelje štednje iz nekoliko razloga:
     1.    nije bilo olakšica Narodne banke Srbije, na osnovu kojih je moguće pratiti položene depozite
     2.    u ovom periodu je povlačen značajan deo devizne štednje građana u „krizi poverenja“, te je dolazilo do potiranja povučenih i uloženih sredstava
     3.    Stimulativne kamate iz Nedelje štednje su kod najvećeg broja banaka ostale aktuelne tokom celog meseca novembra, a kod nekih i duže

Aproksimativno iznet podatak od 500 miliona je naveden na osnovu ranije dostupnih podataka o visini sredstava koja su dospevala u Nedelji štednje i kretanja depozita banaka u periodu 31.10. – 30.11.2008. i obuhvata reoročena i novooročena sredstva građana.

Lako je primetiti da se visina oročenih sredstava u Nedelji štednje ranijih godina u relativnom odnosu povećavala brže od ukupnih deviznih depozita u poslovnim bankama.

KAMATNE STOPE U NEDELJI ŠTEDNJE

U prethodne tri godine kamatne stope na štedne uloge su imale blagi rast iz godine u godinu. Tako su se kamatne stope na uloge oročene na 12 i više meseci kretale u rasponu od 7 do cak 10%. Za sredstva oročena na periode kraće od godinu dana, ponuđene kamatne stope su se kretale između 2 i 4% (na 1 i 3 meseca) do 5 i 8% (6 i 9 meseci).

Ono što je bilo karakteristično za ranije nedelje štednje je to da su poslovne banke podizale ponuđene kamatne stope čak i tokom same Nedelje štednje. Tako se dešavalo da najviše kamatne stope dobiju štediše koje svoja sredstva oroče u drugoj polovini nedelje štednje.

Sem toga, bitno je imati u vidu da je vrlo česta pojava, tokom ovog praznika za štediše, da se period ponude atraktivnih kamatnih stopa produži i nakon završetka nedelje štednje. Pojedine banke su u prošloj godini zadržavale kamatne stope iz Nedelje štednje do Nove godine, a neke čak i duže. U Nedelji štednje poslovne banke kreiraju i neke nekonvencionalne ponude za štednju – rentna štednja, stepenasta štednja, dečija štednja i slično. U borbi za klijente, organizuju se i različite nagradne igre, štedišama dodeljuju pokloni, a sve u cilju privlačenja što većih depozita.

Teško je predvideti kolike bi mogle biti ponuđene kamatne stope u Nedelji štednje 2009. godine. To će na prvom mestu zavisiti od toga da li će Narodna banka Srbije osloboditi poslovne banke obaveze polaganja rezervi za prikupljene depozite u ovoj nedelji. Ipak, nezavisno od toga kakva odluka Narodne banke Srbije bude bila, teško je očekivati više kamatne stope u ponudi poslovnih banaka nego u prošloj godini.
 

Visina oročenih sredstava tokom Nedelje štednje po godinama

Ukupna devizna štednja u poslovnim bankama u Srbiji u prethodnim godinama


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana