Tekst objavljen: 02.01.2019 14:00        


Ukoliko bi poredili cena grejanja na različitim Beogradskim opštinama rezultat bi bio nepostojanje jedinstvene cene grejanja i ako cene komunalnih usluga i proizvoda određuje osnivač javno-komunalnih preduzeća, a to je skupština grada Beograda.

Kamatica: Veća zgrada skuplje grejanje

Uvidom u račune Infostana sa različitih opštinama koji su naši sugrađani dostavili redakciji Kamatice uočili smo da se neto cena grejanja po kvadratu razlikuje od one koja je propisana u par dinara, pa tako najjeftinije grejanje po m2 iznosi 108,54 dinara, dok je najskuplje 112,43 dinara po kvadratu bez uračunatog PDV-a i popusta koji ostvaruju pojedini sugrađani zbog redovnog izmirenja obaveza.

Obzirom da je cena grejanja po kvadratu identična za sve, pitali smo JKP „Infostan tehnologije“ kako je moguće da se računi razlikuju.

Cena usluge grejanja iznosi 119,39 dinara i ona je ista za sve stambene jedinice u Beogradu. Naplatu isporučene toplotne energije, za građane, radi JKP „Infostan tehnologije“, dok „Beogradske elektrane“ vrše naplatu isporučene toplotne energije od pravnih lica vrše.

„Postoji nekoliko načina naplate toplotne energije. Jedan podrazumeva plaćanje prema instalisanoj snazi u kilovatima na godišnjem nivou. Drugi način je plaćanje prema merilu količine toplotne energije.“

„Korisnicima koji plaćaju grejanje po površini stana iznos na računu dobija se množenjem zagrevane površine stana sa cenom grejanja i koeficijentom grejanja na lokaciji, koji se odnosi na grejanje zajedničkih prostorija u zgradi", objašnjavaju za finansijski portal Kamaticu iz Infostan-a i objašnjavaju da to znači da na konačni račun za grejanje utiče i to kolika je kvadratura zajedničkih prostorija, kao i koliko ih ima, jer i one ulaze u obračun konačne cene grejanja koje plaća svaki korisnik.

Takođe, iznosi na računima zavise i od toga da li korisnik grejanja ima popust pri plaćanju od pet, šest ili sedam procenata, kao i da li ima obračunatu subvenciju do 10-30 posto. Popust se obračunava ukoliko se račun plati do datuma navedenog na uplatnici, odnosno do datuma dospeća.

Postoje situacije i kada Beogradske elektrane uvaže žalbu na loše grejanje ili zbog problema u isporuci grejanja, a o čemu su korisnici informisani na poleđini računa za Infostan.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

„Korisnicima koji imaju kalorimetre i plaćaju grejanje prema potrošnji, na računu se iskazuje instalisana snaga i potrošnja grejanja koju našem preduzeću dostavlja JKP „Beogradske elektrane“, a koja zavisi od podešavanja grejnih tela kod svakog pojedinačnog korisnika“, kažu u JKP „Infostan tehnologije“.

Na teritoriji grada Beograda 313.803 domaćinstava koristi centralno grejanje. Od tog broja 289.356 njih plaća grejanje koje se obračunava prema kvadratnom metru, dok 24.447 korisnika plaća grejanje na osnovu potrošnje.

2 komentara

 1. User image
  Ing Zoran Vukov 14.12.2018 8:11

  Cenovnik koji je postavljen u sl listu grada Beograda br. 56/2015 je falsifikovan jer je samo jedinična cena kwh od 7,57 din/kwh ispravna. Ostale cene u koloni 3 kao 1432,71 din/m2 god je neispravno formirana sa dvostruko većom količinom kwh nego što se prosečno godišnje isporučuje po m2 stana, i sa njom se korisnici zadužuju svakih 6 meseci sa vrednošću jedne grejne sezone. Ispravne cene su se nalazile u zaglavlju PO MERILU KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE. Za instaslisanu snagu kada se paušalnim načinom fakturiše količina kwh koji se isporuče po kw instalisane snage grejnih tela (radijatora ili kada se paušalno fakturiše po m2 stana godišnje. Te cene su bile ispravne od cenovnika 23/2002 god kada je data cena 64din/m2 god a cena kwh je bila 0,70 din/kwh . Kada 64 din/m2 god podelite sa o,70 din/kwh dobija se da je ISKUSTVENA KOLIČINA KWH koja se godišnje prosečno isporučuje po m2 zagrevanog prostora u objektu iznosi 91,4295 kwh/m2 god . Ova količina kwh je toplani bila poznata ali se nije primenjivala jer bi tako IZGUBILI NEZAKONITO OSTVARIVAN PRIHOD , i to je bio i razlog što je prenijer Zoran Đinđić ubijen . To se krije od građana jer sa falsifikovanom cenom od 20 din/m2 mes x 12 meseci se naplaćivalo 240 din/m2 stana , a što je 3,75 puta veće zaduženje od ISKUSTVENE KOLIČINE kwh koja se godišnje isporuči po m2 zagrevane površine u objektu. Donošenjem posle smrti ODLUKE O NAČINU PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA objavljene u sl listi br.24/2003 gde se naplata komunalnih usluga trebala obavljati PO STVARNOM UTROŠKU a koja ni danas nije primenjena iz razloga jer se građani sve vreme reketiraju nezakonitim cenovnicima, a da to nisu svesni. Od ugradnje kalorimetra u leto 2005 pratim potrošnju kwh/m2 zagrevanog prostora u zgradi i dobio sam isti rezultat kao i u cenovnicima od br. 23/2002, 1/2004 i 2/2004; sve dok Vlada nije DONELA UREDBU po kojoj su falsifikovane i ove ispravne cene u zaglavlju "PO MERILU KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE ( gde su umanjene količine kwh sa iskustvenom količinom od 91,982 kwh/m2god na 77,3006 kwh/m2 god ali se sada naplaćuje sa dve cene STVARNA ISPORUČENA KOLIČINA KWH X PRODAJNA CENA ZA kwh TTOKOM ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE (što je STVARNA OBAVEZA) i REKET - DRUGI POREZ NA IMOVINU STANA koji je fakturisan sa tako umanjenim količinama kwh od 77,3006 kwh x površina stana čime se prikrivalo krivična odgovornost za nezakonitu naplatu grejanja. Ovu materiju sam dobro proučio pa možete saznati više ako ukucate GREJANJE ZORAN VUKOV:

 2. User image
  Ing Zoran Vukov 27.10.2020 12:07

  Problem nezakonite naplate daljinskog grejanja je nasleđen od prethodne Vlasti, kada je Oktobra 2000 god vlast osvojena od strane opozicije, gde je Zoran Đinđić nastupio sa sloganom POŠTENO u nameri da izvrši reforme, pa i u naplati komunalnih usluga. Bez izvršene lustracije kadrova, koji su nastavili da donose neispravne cenovnike i Odluke na nivou grada, nastavljeno je da se nezakonito ove usluge naplaćuju, jer je u pitanju bio ogroman novac. Donošenjem ODLUKE O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE Sl.list grada Beograda br 23- 698, od 30 Oktobra 2000 god ,gde se naplaćivalo 6 din/m2 mes x 12 mes=72 din/m2 god ako podelimo sa prodajnom cenom od 0,19 din/kwh = 378,9473 kwh/m2 god , što je u odnosu na stvarnu količinu isporučenih kwh od 91,428 kwh/m2 god (iskustvena količina tada) više za 4,144 puta od stvarno isporučenih kwh. Usledio je konflikt između prethodne SPS vlasti i nove demokratske vlasti pa je 31Januara 2002 u BR.1/2002 doneta nova ODLUKA O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE koja nije bila postavljena u Službenom listu grada Beograda. Kako je bilo neophodno da se ova ODLUKA ne sprovede, izvršen je prvo neuspešni pokušaj atentata kod hale limes, a pre završetka grejne sezone 12.Marta 2003 god mučki je streljan ispred zatvorenih vrata onemogućavajući ulazak u zgradu (sa ciljim da se spreči primena ODLUKE O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE kao i OBRAČUN IZMEĐU KUPLJENIH I ISPORUČENIH kwh koji su faktirisani sa DVOJNOM CENOM od 20 [din/m2 mesečno] što godišnje iznosi x12 meseci = 240 din/m2 god a što je u odnosu na ispravnu cenu od 64 [din/m2god] više 3,75 puta. Jasno je da je postojala rešenost da se POŠTENA NAPLATA GREJANJA nikada ne ostvari, pa ni sada posle skoro 17 god od ubistva premijera Zorana Đinđića.
  Krijući nepostavljanjem SL. lista grada Beograda br 1/2002 gde su ove ODLUKE , a kasnije ponovno su falsifikovani unatrag svi brojevi do broja34/2010 naknadnim ispravkama kako bi se dvojna nezakonito formirana cena prikazala kao ispravna, i sprečilo da korisnici knačno plaćaju stvarnu OBAVEZU, a ne i prikriveni REKET (drugi skriveni porez na imovinu stana, koji se plaća već po REŠENJU.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
kamatica istraživanja kamatica zgrada Beograd toplane cena grejanja centralno grejanje grejanje

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana