Nedelja štednje

U SUSRET NEDELJI ŠTEDNJE 
(STRANICA SE AŽURIRA VIŠE PUTA DNEVNO)

Nedelja štednje 2013
t f p b

KAKO JE NASTALA NEDELJA ŠTEDNJE?

Nedelja štednje, koja počinje 31. oktobra i traje u prvoj nedelji novembra po pravilu budi veliko interesovanje štediša. Često se zbog imidža poslovnih banaka, ali i konkurentske borbe, nedelja štednje pretvori u mesec štednje. Portal Kamatica.com je prikupio i analizirao podatke o kamatama i visini položenih depozita u ranijim nedeljama štednje.

I ove godine će banke krenuti sa promotivnim akcijama od početka oktobra, a vrhunac atraktivnih ponuda za štednju biće na prelazu iz desetog u jedanaesti mesec.

Pre osamdest i pet godina 31. oktobra na skupu bankara iz oko 25 zemalja sveta u Milanu osnovan je Međunarodni institut za štednju. Istovremeno je ustanovljen Svetski dan štednje koji od tada, na razne načine, obeležavaju, pre svega, banke i finansijske institucije. Ovaj dan, sem što je formalno označen kao Dan štednje, predstavlja prekretnicu u ponašanju finansijskih institucija, koje od tada pojaćavaju propagandu štednje građana kroz različite medije i uvode različite bonuse, poklone i nagrade građanima koji im povere svoju štednju.

U prethodnim godinama u našoj zemlji dan štednje je obeležavan povećavanjem kamatnih stopa na položene dinarske i devizne depozite, uvođenjem nekonvencionalnih načina štednje i sličnim promotivnim akcijama. Narodna banka Srbije je u nekoliko prethodnih godina oslobađala poslovne banke obavezne rezerve, što je omogućilo istim da svoje kamatne stope podignu na viši nivo. U prošloj godini je Vlada Srbije uvela garanciju na depozite do 50.000€ i u 2009. godini oslobodila građane plaćanja poreza na ostvarenu kamatu po osnovu devizne štednje u poslovnim bankama.

Sve navedeno budi kod većine gradana očekivanja da će i u ovoj godini biti dodatnih povoljnosti kada su u pitanju oročavanja dinarskih i deviznih sredstava u poslovnim bankama.


DEVIZNI DEPOZITI STANOVNIŠTVA U RANIJIM GODINAMA

U prethodnim godinama ukupna devizna štednja građana u poslovnim bankama u Srbiji je beležila konstantan rast. Izuzetak je 2008. godina, kada je krajem godine zavladala kriza poverenja u kojoj je povučeno blizu milijardu evra devizne štednje. Iako su uočljivi trendovi rasta devizne štednje i dalje se procenjuje da se još bar oko 3 milijarde evra štednje građana nalazi „u slamaricama“.


UKUPNA DEVIZNA ŠTEDNJA U POSLOVNIM BANKAMA U SRBIJI U PRETHODNIM GODINAMA

 

 


Tokom nekoliko prethodnih godina, u Nedelji štednje je u poslovnim bankama u Srbiji oročeno preko milijardu evra. Poseban značaj ima to što se u svakoj sledećoj godini iznos oročenih sredstava značajno povećavao.

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana