Stambeni krediti

Raiffeisen bank, Stambeni krediti osigurani kod Nacionalne korporacije


Ovaj proizvod nije aktivan, posetite stranicu na kojoj su aktuelni bankarski proizvodi.
Kategorija kredita : Stambeni krediti
Naziv kredita :

Stambeni krediti osigurani kod Nacionalne korporacije

Iznos stambenog kredita : Od 1.000.000 Do 6.000.000din
Indeksiran u : din
Kamata (EKS za Klijente): Od 16.62%
Kamata (NKS za Klijente): 6M BELIBOR+6.00%
Kamata stambenog kredita (EKS):
Kamata stambenog kredita (NKS):
Učešće za stambeni krediti: 20.000 %
Depozit za stambeni krediti:
Rok otplate stambenog kredita: 48 - 84 meseci
Naknada obrade stambenog kredita: -
Naknada obrade (minimalno):
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi stambenog kredita:
Menice: 50 din
Kreditni biro: 246 din
Osiguranje kredita kod NKOSK: Od 1.35% Do 2.35%
Obrada zahteva kod NKOSK: 3500.00 eur
Ostale informacije: *Banka klijentu pruža mogućnost da se iz sredstava odobrenog kredita finansira: provizija za obradu kreditnog zahteva, premija za osiguranje stambenog kredita osiguranog kod Nacionalne korporacije.**Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru “Paket tekućeg računa” mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 RSD fiksno.***Provizija za osiguranje kredita se uvećava u sledećim slučajevima:1. u slučaju da korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na banku - za 0,25%2. ukoliko je predmet hipoteke tzv. "objekat u izgradnji" - za 0,50%3. ukoliko je predmet hipoteke tzv. "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji - za 0,15%4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjih objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku):-jednak ili veći od 60% - za 0,50%-jednak ili veći od 70% - za 1,00%-jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) - za 1,50%.
Datum unosa: 26. Maj
Website Banke: Sajt Banke - Raiffeisen bank
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana