Tekst objavljen: 14.07.2013 12:09        


Turistička agencija, kao trgovac, dužna je da vam pruži turističko putovanje na način koji je ugovoren i koji je u skladu sa obeštenjima datim pre zaključenja ugovora. A to znači da turističko putovanje treba da ima svojstva koja vam je trgovac garantovao.

Šta da radite ukoliko imate problema na odmoru

Takođe, pored toga što agencija odgovara za saobraznost usluge, odgovara i za sve usluge koje vam je pružilo neko treće lice, kao što su usluge transporta, smeštaja, ishrane, kao i nekih zabavnih, sportsko rekreativnih ili kulturnih programa koje ste isplanirali da vam ispune slobodno vreme.

I na kraju, ako ne teče sve kako ste zamislili i ugovorili, trgovac ili neko treće lice koje je u ime trgovca bilo u obavezi da izvrši ugovoreno ne ispuni, odnosno delimično ispuni obavezu iz ugovora ili kasni sa njenim ispunjenjem, imate pravo da zahtevate naknadu štete koju ste pretrpeli, uključujući nematerijalnu štetu.
Turistička agencija ima obavezu da potrošaču pruži garanciju da će izvršiti povraćaj uplaćene cene i isplatiti troškove povratka potrošača ako turističko putovanje ne bude realizovano zbog nesposobnosti plačanja turističke agencije.

Garancija se pruža: 1.osiguranjem nesposobnosti plaćanja trgovca ili 2. bankarskom garancijom na prvi poziv.

Često se dešava da nastupe događaji za koje potrošač i trgovac kao ugovorne strane nisu odgovorne, pa ispunjenje obaveza trgovca postane nemoguće, onda prestaju i obaveze potrošača. Ali, i tada znajte da, ako ste uplatili neku sumu novca, treba da zahtevate od trgovca povraćaj uplaćenih sredstava po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova.

Ukoliko za vreme trajanja vašeg aranžmana, ne protiče sve na način koji vam je obećan i kako je ugovoreno, znajte da je turistička agencija u obavezi da vam ponudi druge odgovarajuće usluge, bez dodatnih troškova.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
turizam turisti putovanja putovanje sigurno putovanje potrošači zaštita potrošača prava potrošača prava putnika putnici

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana