Tekst objavljen: 03.01.2018 13:00        


Ubacivanje nezakonitih odredbi u ugovor o kazni ako jednostrano raskinete ugovor sa operaterom, fingirani izveštaji o kvalitetu kako ne bi uvažili reklamaciju, odbijanje trgovaca da vrate novac iako su prihvatili žalbu, nametanje komunalnih usluga koje nisu tražene, samo su neke od 13 utvrđenih nepravilnosti, sa kojima se potrošači u Srbiji susreću.

13 Stavki kojima prodavci krše zakon

1. Kazna ako jednostrano raskinete ugovor sa operaterom

Ubacivanje nezakonitih odredbi koje telekomunikacioni operateri stavljaju u ugovore i Opšte uslove poslovanja, a kojima se potrošačima nameće: kazna za slučaj jednostranog raskida ugovora, to jest ugovorna kazna za novčana potraživanja koja je Zakonom o obligacionim odnosima izričito zabranjena. Takođe i nadležnost agencija za naplatu potraživanja, iako je za nadležnost tih agencija potrebna izričita saglasnost potrošača koja se ne može pretpostavljati kad potrošači pristupaju unapred pripremljenom i odštampanom ugovoru (princip "uzmi ili ostavi").

2. Fingirani izveštaji kako bi trgovci odbili reklamaciju

Uspostavljanje nedozvoljenih veza sa laboratorijama za ispitivanje kvaliteta robe, koje se očitavaju u ekspresno sastavljenim, fingiranim stručnim mišljenjima kojima se potkrepljuju odluke prodavca o odbijanju reklamacija. Cilj je izbegavanje zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru i prebacivanja tereta dokazivanja nesaobraznosti na potrošača.

3. Nametanje komunalnih usluga koje nisu tražene, a naplaćuju ih

Nametanje komunalnih usluga koje niti su tražene niti se na konkretnom području pružaju (a ako se i pružaju, usluga je nesaobrazna), a kroz slanje računa za navodno pružene usluge, pri čemu se reklamacije tih računa redovno ignorišu.

4. Nezakonita knjiženja uplata

Ustanovljavanje nezakonitog sistema automatskog knjiženja uplata potrošača komunalnih usluga na najstarije neizmireno potraživanje, a sa ciljem izbegavanja primene zakonskih pravila o uračunavanju ispunjenja potraživanja, a time i za izbegavanje primene zakonskih pravila o zastarevanju potraživanja. Konkretno, to znači da kada uplaćujete dug za tekući mesec, vama umesto za taj mesec, ukoliko imate neka druga dugovanja, komunalno preduzeće knjižiće i razdužiće vas za najstarije neplaćeno dugovanje, koje je možda u međuvremenu i zastarelo.

5. Obmanjujući izgled uplatnica

Ustanovljavanje obmanjujućeg izgleda uplatnica za plaćanje komunalnih usluga sa ciljem izbegavanja primene zakonskih pravila o uračunavanju ispunjenja potraživanja a time i za izbegavanje primene pravila o zastarelosti potraživanja. To znači, da iako vam na računu piše za koji period se on odnosi, uplatom tog iznosa na računu, a preko uplatnice koja se dobija u sklopu računa, bićete razduženi za najstarije potraživanje ako ga imate, a ne za taj tekući dug.

6. Prinudna naplata uredno izmirenih potraživanja

Prinudna naplata nedugovanih, tj uredno izmirenih potraživanja za komunalne usluge iz poslednjih godinu dana sa ciljem pokrivanja zastarelih potraživanja koja nisu utužena (i nisu obuhvaćena konkretnim predlogom za izvršenje). A na osnovu lažiranog stanja iz poslovnih knjiga prodavca koje je dobijeno primenom nezakonitog sistema automatskog knjiženja uplata na najstarije neizmireno potraživanje, kao i korišćenja uplatnica sa obmanjujućom izgledom. Sve to prodavcu usluga služi za izbegavanje primene zakonskih pravila o uračunavanju ispunjenja potraživanja a time i za izbegavanje primene pravila o zastarelosti potraživanja. Ova stavka direktno je povezana sa dve predhodne, a odnosi se na prinudnu naplatu u postupku koji vodi izvršitelj.

7. Obračun kamate za kašenje kroz posebne uplatnice

Obračunavanje kamate za kašnjenje na nekoliko meseci, kroz posebne uplatnice, umesto na mesečnom nivou uz redovne mesečne uplatnice koje se šalju potrošačima komunalnih i sličnih usluga.

8. Nezakoniti kriterijumi za obračun cene komunalnih usluga

Ustanovljavanje nezakonitih kriterijuma za obračun cene komunalnih usluga, kao što je primera radi odnošenja smeća i naplata utrošene vode, koji se ne naplaćuju po stvarnoj potrošnji, već po kvadratu stambene površine ili broju članova domaćinstva.

9. Prebacivanje odgovornosti za reklamaciju na servis, umesto da reši prodavac

Prebacivanje odgovornosti za prijem reklamacije na ovlašćeni servis, iako je potrošač robu kupio kod prodavca, koji je po zakonu jedini odgovoran za nesaobraznost robe ukoliko ona nastane u roku od dve godine otkako je roba kupljena.

10. Izbegavaju da vrate novac, iako je reklamacija prihvaćena

Izbegavanje povrata novca u slučajevima kada je prodavac zvanično prihvatio da se reklamacija reši upravo na taj način.

11.Nasrtljiva i prevarna praksa trgovaca neregistrovanim medicinskim aparatima

Nepoštena, nasrtljiva, prevarna praksa trgovaca neregistrovanim medicinskim aparatima i preparatima koji nude te proizvode osetljivim grupama potrošača preko telefona, i koje im potom prodaju na promocijama izvan poslovnih prostorija prodavca, a sa ciljem da osetljive potrošače, pritisnute ozbilnim zdravstvenim stanjem, navedu na donošenje ekonomske odluke koju ne bi doneli da se u tom stanju ne nalaze.

12. Nepošteno ponašanje trgovaca prilikom prodaje robe preko Interneta

Nepošteno ponašanje trgovaca prilikom prodaje robe na daljinu (preko interneta i sl) a koje se očitava u nedostavljanju fiskalnog (ili bilo kakvog) računa i/ili nedostavljanju zakonom propisane dokumentacije (uključujući obrazac za odustanakod ugovora), sve sa ciljem zaobilaženja prava potrošača na povraćaj novca ako odustanu od ugovora u roku od 14 dana.

13. Izbegavanje kontakta sa potrošačem, kada hoće da reklamira robu kupljenu preko Interneta

Prevarno ponašanje trgovaca prilikom prodaje robe na daljinu (preko interneta i sl) a koje se očitava u izbegavanju kontakta sa potrošačem onda kad potrošač hoće da reklamira robu ili da ostvari svoje pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana otkako mu je roba isporučena.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

2 komentara

  1. User image
    Sasa 30.11.2017 15:50

    Neozbiljan tekst na ozbiljnom portalu. Da bi bio bar delimicno koristan i ozbiljan neophodno je i navesti koji se clanovi i kog zakona krse u svakoj pojedinacnoj stavki, a ne pausalno na pocetku reci da se "krse zakon o zastiti potrosaca i obligacionim odnosima", da bi se u kasnijoj reviziji teksta ta recenica naprasno izgubila.

  2. User image
    zeljko 05.12.2017 11:41

    Sasa, ako si pravnik trebalo bi da imas i malo mozga tj.da razmisljas. Dakle, ovaj tekst sluzi za informisanje i niko ne bi citao gluposti poput : "u suprotnosti sa clanom 3.stav 4.Tacka 1."....

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
nezakonite odredbe prodavci kršenje zakona raskid ugovora

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana