Tekst objavljen: 12.08.2017 11:25        


Iako Nadzorni odbor Toplane još nije zasedao, v. d. direktor ovog preduzeća Predrag Milačić najavljuje mogućnost da grejanja po kvadratu poskupi u odnosu na prošlu sezonu. Zato bi oni koji se odluče da im se obračunava grejanje na ovaj način, a ne na osnovu potrošnje, mogli da prime i znatno uvećane račune.

Menadžment Toplane razmatra poskupljenje grejanja

Milačić u izjavi zaJužne vestiobjašnjava da se cena grejanja kvadrata stana ili kuće dobija tako što se na prosečnu potrošnju doda 20 % te vrednosti.

V. d. direktor Toplane dodaje da u Nišu postoje 63 podstanice u kojima je potrošnja mnogo veća od gradskog proseka i dodaje da se grejanje naplaćuje paušalno iz nekoliko razloga.

Imamo precizne podatke za sve korisnike koji žive u zgradama za prethodne 4 sezone. Kada izvučemo prosek, paušal će biti 20% viši od tog proseka. Očekujem da ta cifra bude 135 kwh po kvadratu. Do sada je bila 130, jer je utvrđivana na nivou grejnih sezona koje su bile toplije nego poslednja, koja je podigla granicu - objašnjava.


Ipak, mogućnost da plaćaju po kvardatu, a ne po utrošku, imaće svi korisnici, ukoliko Nadzorni odbor Toplane odluči da je paušalno plaćanje uopšte moguće.

V. d. direktor ovog preduzeća kaže da veruje da će takva odluka i biti usvojena, ali apeluje na one koji bi da se odluče za plaćanje paušala da provere koliko su trošili prethodne sezone i da na osnovu toga izračunaju koliko im se zaista isplati da prelaze na plaćanje po paušalu.

Kaže da nije neuobičajeno da se građani koji troše manje od proseka, iz straha opredele da plaćaju po kvadratu, te da oni onda bespotrebno plaćaju grejanje skuplje.

Podsetimo, gradonačelnik Niša Darko Bulatović je rekao da će Nišlijama biti omogućeno da plaćaju paušalno grejanje, iako je, kaže, svestan da to nije u skladu sa zakonom.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

5 komentara

 1. User image
  Ing Zoran Vukov 07.08.2017 17:57

  Da bi razumelo šta znači paušalno plaćanje grejanja treba znati sledeće: Kada zgrade nisu imale ugrađene kalorimetre u predajnim stanicama naplata grejanja se obavljala na osnovu cene koja je dobijena množenjem određene količine kwh kojom se godišnje zaduživao korisnik x prodajna cena za kwh = godišnja obaveza za plaćanje za sve korisnike. Tada korisnik nije znao koliko kwh godišnje kupuje i sa kojom prodajnom cenom za kwh jer se ti podaci nisu nalazili u računu. Tada su cenovnici formirani sa čak 3,75 puta većom količinom kwh (u Beogradu) koje je primenjivao Infostan a cena kwh je bila između zelene i plave zone za kwh. Tako je sa cenom datom [din/m2 mesečno] korisnik kupovao 3,75 grejnih sezona jer je ta cena bila dvojna, a ispravne cene su se nalazile u zaglavlju PO MERILU KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE date za dva načina fakturisanja ZA INSTALISANU SNAGU :PRIMER u SL. listu grada Beograda br.2/2007 ( pogledati cenovnik ) prodajna cena 1.012,62 din/kw god i druga cena 140,28 din/m2 god. Jedinična cena je cena za kwh i ona je 1,52 din/kwh sa PDV. Ako sa jediničnom cenom izvršimo podelu 1.012,62 din/kw god : 1,52 =666,1973 kwh/kw god se sa ovom senom fakturiše , dok sa drugom cenom za paušalnu naplatu od 140,28 din/m2 god podeljeno sa 1,52 din/kwh=92,2894 kwh/m2 god . Ovo su ispravni formirane cene na OSNOVU ISKUSTVENIH KOLIČINA KWH koji se godišnje isporuče po kw INSTALISANE SNAGE GREJNIH TELA ili po m2 AGREVANOG PROSTORA U OBJEKTU. Dok se po utrošku na osnovu očitane isporučene količine kwh objektu množilo sa jediničnom cenom za kwh od 1,52 din/kwh . Ako podelite cenu 140,28 [din/m2 god] sa cenom 1.o12,62 [din/kw god] dobija se koliko se kw instalisane snage grejnih tela ugrađuje po m2 zagrevane površine a to je 0,1385 31 [kw/m2 zagrevanog prostora]. Ako uporedimo naplatu paušalni za stan od 60 m2 dobiće se iste vrednosti primenom cene po kw instalisane snage ili po m2 . Stan od 60 m2 ima instalisanu snagu :60 x 0,138531 kw/m2 =8,3119 kw pomnoženo sa cenom od 1.012,62 din/kw god = 8.416,79 din godišnje , a sa drugom cenom 140,28 x 60 m2= 8.416,8 din god. OVO SU ISPRAVNO FORMIRANI CENOVNIK ZA PAUŠALNU NAPLATU. Dvojna cena kojom je fakturisao infostan (je falsifikovana i služi za reketiranja) od 43,82 din/m2 mes , prevedena na godišnju množenjem sa 12 daje iznos od 525,84 din/m2 god i ona je ako podelimo sa ispravnom od 140,28 din/m2 god =3,749 puta veća od ispravne i zato je ta cena falsifikat. Sa rom cenom kojom se 12 meseci plaćalo kupuje se 525,84 din/m2 god podeljeno sa 1,52 din/kwh=345,9473 kwh/m2 god što je očogledno 345,9473kwh/m2 god (po infostanu) : 92,2894 kwh/m2 (ispravna količina = 3,7485 puta više kwh se fakturiše. Ovo korisnici nisu znali i plaćali su svake godine 3,75 grejnih sezona i to je krivično delo i organizovani kriminala gradskih vlasti. Pažljivo proučite ovu informaciju.

 2. User image
  Ing Zoran Vukov 08.08.2017 8:57

  Decenijama se građani obmanjuju i pljačkaju sa računoma za grejanje gde su izostavljeni podaci o očitanim stanjima kalorimetra za ceo objekat kao i podaci o ukuploj stanbenoj površini na koju se podela troškova deli. Pored toga u računu za paušalnu naplatu nije data cena kwh što je predmet prodaje toplane i kopovine korisnika. Na ovaj način korisnici nisu u stanju da vrše kontrolu ispravnosti svog zaduženja . Kako se račun od Toplane ne dostavlja Skupštini vlasnika stanova (koja je dužna da izvrši proveru ispravnosti računa i da uluži reklamaciju ukoliko račun nije ispravano urađen) već je gradska uprava formiranjem OBjedinjene naplate Oduzela nezakonito pravo da korisnici sami izvrše podelu i time spreče da se sa nezakonitim računima u kojima se fakturiše dvostruko više kwh nego što se godišnje isporuči stanu. Da bi to shvatili sve uplate za grejanje su ustvari akontaciona kupovina kwh ako se naplaćuje sa 12 akontacija (kao što je paušalna naplata.Da bi se ovo shvatilo objasniću na primeru cenovnika Niške toplane (ukoliko vam ova informacija ne smeta i ne želite da je prikažete kao komentar). Sadašnja cena koja je korišćena je 1.041,12 din/m2god (bez PDV.) Koliko kwh korisnik kupuje sa ovom izvedenom cenom? Prodajna cena kwh = 5,40 din/kwh (bez PDV) .Ako podelimo 1.041,12 din/m2 god sa cenom kwh 5,40 din/kwh=192,8 kwh se godišnje kupuje po m2 stana. Tako stan od 60 m2 kupi godišnje 192,80 x 60 =11.568 kwh godišnje i plati 1.041,12 x 60 =62.467,20 din (bez PDV) a sa +10% PDV =68.713,92 din . KOliko se prosečno godišnje isporuči kwh po m2 stana ? Merenjem isporučene količine kwh kalorimetrom i delenjem sa ukupnom stanbenom povrpinom dobijen je prosek od 12 poslednjih grejnih sezona 97,7304 kwh/m2 stana (gde se greje i hodnik i dr. što uvećava račun za plaćanje za + 7.16%. Znači stan od 60 m2 prosečno je dobio 97,7304 kwh/m2 god x 60 m2 = 5.863,824 kwh/god. Znači manje od 11.568 kwh (kupljenih) - 5.863,824 (isporučenih)= 5.704,176 kwh čija je vrednost x 5,40 din=30.802,55 + 10%PDV=33.882,80 din što se više naplati jer se OBRAČUN NE PRIKAZUJE . U ppslednjoj grejnoj sezoni isporučeno je i najviše kwh u zadnjih 12 grejnih sezona 116,2026 kwh/m2 stana. pa je prosečna potrošnja uvećana od 96,0547 kwh/m2 stamma na 97,7304 kwh/m2 stana . a potrošnja po ukupno zagrevanom prostoru zgrade od 89,6817 kwh/m2 god na 91,2405 kwh/m2 god. Da bi ovu materiju bolje upoznali potrebno je analizirati i UREDBU O ODREĐIVANU CENA TOPLOTNE ENERGIJE gde se navodi netačno da se godišnje isporučuje 140 kwh/m2 zagrevanog prostora u objektu (što nije tačno već se ~ 90 kwh/m2 god isporučuje, tako je uvećan iznoc VARIJABILNOG DELA koji se naplaćuje od Oktobra do Aprila i to je ustvari stvarni trošak bez plaćanja FIKSNOG DELA koji se naplaćuje tokom cele godine sa cenom 339,12 din/m2 god bez PDV a sa + 10%pdv=373,032 din/m2 god. a što je izdvojen iznos kojim se zapravo finansiraju lokalne samouprave i partije.

 3. User image
  Ing Zoran Vukov 10.08.2017 23:19

  Uvidom u cenovnike Niške toplane, vidi se da se gradske Vlasti i toplana , ne žele da naplatu grejanja uvedu u zakonite okvire. Smenom direktora toplane ne rešava se i falsifikovani cenovnici sa izvedenim cenama za paušalnu naplatu kao i sa dve cene kada se naplata fakturiše tobože "PO UTROŠKU". Oba načina naplate su nezakonita. U ceni za paušalnu naplatu ugrađen je Reket u iznosu približno 100 kwh/m2 god, dok u naplati "PO UTROŠKU" gde je REKET izdvojen i dat kao fiksni trošak, dok je naplata očitanih količina kwh u periodu od 15 Oktobra do 15 Aprila x prodajna cena za kwh od 5,94 din/kwh (sa PDV) STVARNA OBAVEZA svih korisnika u objektu. Neosporna je činjenica da se godišnje u objektima građenih po JUS standardima namenjenih za daljinski način grejanja ne troše po 1m2 = 130 kwh/m2 god a ni kao što je dato po UREDBI O ODREĐIVANJU CENA TOPLOTNE ENERGIJE u formuli gde se varijabilni troškovi množe sa 140 kwh po 1 m2 zagrevanog prostora. Da bi stekli ispravnu sliku koliko se godišnje isporučuje po m2 zagrevanog prostora u objektu , kao i koliko je kwh po m2 stanbenog prostora za plaćanje( gde se pored stanova greje i hodnik i dr. što uvećava iznos zs ~7,14%. Ove podatke krije Toplana i građani koji ne očitavaju kalorimetar ove podatke neznaju. Prva vrednost je za isporučenu količinu po ukupnoj zagrevanoj površini zgrade, a druga u zagradi je po stanbenoj površini za plaćanje. U sezoni 2005/06 = 104,9840 kwh/m2 god;(112,1965 kwh/m2 za plaćanje); U 2006/07=75,6660 ; (80,8646); u 2007/08= 94,6500; (101,1532); u 2008/09= 90,8670; (97,4090); u 2009/10=89,8450; (96,3144); u 2010/11=96,4720; (103,4190); u 2011/12= 99,4928; (106,6560); u 2012/13=82,5459; (88,4890); u 2013/14= 72,3461; (77,5547), u 2014/15= 90,1188; (96,5243); u 2015/16= 89,1879; (96,0166); i u 2016/17= 108,4911 kwh/m2 god ; (116,2026 kwh/m2 stana za plaćanje. Prosek po ukupnoj zagrevanoj površini objekta = 91,2222 kwh/m2 god; dok je prosek za plaćanje 97,7333 kwh/m2 stana. Iz priloženih podataka jasno je da se godišnje ne isporučuje (kako je dato u formuli u UREDBI 140 kwh/m2 god kao ni 130, ili 135 kako tvrdi V. D. dir. Milačić. Ako uzmemo i saberemo potrošnju iz zadnih 4 sezone (kako dir. Milačić navodi ) dobija se : 72,3461 + 90,1188 + 89,1879 + 108,4911 = 360,1439 kwh podeljeno sa 4 god=90,0359 kwh /god, koliko iznosi 108,4911 više u procentima? 10849,11 podeljeno sa 90,o359 = 120,497 ili uvećanje od 20,497% (što je tačno ) ali nije tačno da se isporučuje 135 kwh/m2 god kako se navodi a isto i u UREDBI 140 kwh/m2 god. Jasno je da su podaci lažni i da korisnik ovu razliku plaća a da toga nije svestan. Ako u paušalnu cenu sada plaća 130 kwh + fiksni deo od 62,8 kwh/m2 = 192,8 kwh/m2 . To se vidi i kada paušalnu cenu od 1.145,232 din/m2 god podelimo sa cenom 5,94 din/kwh (sa pdv)=192,8 kwh/m2 god koliko se sada sa postojećom cenom kupuje kwh/m2 god. Iz izloženog se može jasno utvrditi da korisnik koji plaća paušalno plaća skriveni reket od 192,8 kwh/m2 god - 90,0359 kwh/ m2 god(prosek od 12 god)= 102,7641 kwh/m2 stana više nego što se isporučuje . Ispravna cena za paušalnu naplatu formira se na sledeći način: množi se 90,0359 kwh/m2 god x 5,94 din/kwh =534,813 din/m2 god ili mesečno podeljeno sa 12=44,5678 din/m2 god. Ako se greje hodnik u zgradi tada se sa ovom cenom pomnoži sve površine (prostorije) koje imaju grejna tela a iznos se deli sa ukupnom stanbenom površinom i tako se dobija ukupna obaveza za sve korisnike.

 4. User image
  Ing Zoran Vukov 12.08.2017 19:59

  Koliko kwh godišnje kupuje korisnik kojem se fakturiše "PO UTROŠKU". Ako pogledate prikaz količina isporučenih kwh u zadnjih 12 god, korisnik u zadnjoj 2016/17 sezoni je kupio za vreme isporuke od oktobra do Maja 116,2026 kwh/m2 stana (gde se greje hodnik) + 62,8 kwh ( plaćajući fiksni deo što je reket)= 179,0026 kwh/m2 god i to je manje za 13,7974 kwh/m2 stana. Jasno je da su oba načina naplate nezakonita jer korisnik treba da plaća samo izmerene količine isporučenih kwh koje registruje kalorimetar ugrađen u predajnu stanicu (koji je dužna Toplana da očitava u prisustvu korisnika i da očitano stanje overi korisnik i radnik toplane a sa razlikom 2 mesečna očitana stanja zdaje RAČUN toplana direktno Skupštini stanara). Kako toplana samo kwh prodaje a ne i m2 stana taj fiksni deo koji se naplaćuje 12 meseci je PREVARA I REKET, jer je prodajna cena kwh od 5,40 din + 10%PDV=5,94 din/kwh konačna cena sa kojom se množi količina isporučenih kwh i to samo za mesece kada se toplotna energija i isporučuje (sa 7 Računa).Da bi znali dinamiku isporuke toplotne energije po m2 stanbene površine za plaćanje u 2016/17 sezoni, izneću podatkena osnovu merenja: U Okt=9,9608 kwh/m2 stana; u Nov=15,5493; u Dec=24,7675; u Jan=30,5985 ; u Feb=17,2486; u Mar=10,6802; u Apr=7,6976 kwh/m2 stana za plaćanje. Ovo je i naj veća količina isporučene energije u zadnjih 12 sezona, IZNOS godišnje obaveze stana od 60 m2 u Nišu bi po utrošku iznosio: 60 m2 x 116,2026 kwh/m2 god= 6.972,156 kwh/god x 5,94 din/kwh = 41,414,61 din. i to bez REKETA od 373,o32din/m2 god x 60 m2= 22.381,92 din jer to nije roba , a naplaćuje se kao drugi POREZ NA IMOVINU.
  Ako se naplata obavlja cele godine tada se prosečna količina kwh koja je dobijena od 12god od 97,7333 kwh/m2 stana deli sa 12= 8,1444 kwh/m2 mes x 60 m2 x 5,94 din/kwh = 2.902,68 din bi iznosila MESEČNA AKONTACIJA a na kraju grejne sezone OBAVEZNO SE VRŠI OBRAČUN IZMEĐU KUPLJENIH I ISPORUČENIH KWH i tada se utvrđuje da li je preplaćeno grejanje ili je manje kwh isporučeno i to se mora prikazati ako se ISPRAVNO VRŠI FAKTURISANJE. NIJE PLAĆANJE PAUŠALNO KUPOVINA m2 stana (koji je svako več platio) već je to prodaja kwh toplotne energije.

 5. User image
  Ing Zoran Vukov 17.08.2017 9:26

  Paušalnom naplatom toplane kriju količinu kwh koja se sa 12 akontacionih uplata kupuje a krije se i jedinična cena za kwh. Kako se ne prikazuje stanja koalorimetra u računima i način raspodele, ove akontacije su sada dobijene sa dvostruko većim količinama fakturisanim kwh nego što je ispravna pa bi trebala da se primenjuje ne 12 meseci već sa 6 meseci a sa sedmim računom bi trebalo da se prikaže obračun između kupljenih i isporučenih kwh . Paušalnom naplatom se ustvari izbegava očitavanje svakog meseca tokom grejnog perioda ali na kraju se OBAVEZNO MORA IZVRŠITI OBRAČUN: Da bi videli koliko je više fakturisano kwh od isporučenih daću u sledećoj tabeli za stan od 67 m2 (u Beogradu po falsifikovanom cenovniku Beogradskih elektrana koje i sada nezakonito naplaćuju mada su kalorimetri u objektima ugrađeni pre 12 godina). Prva količina je fakturisani kwh; druga količina kwh je isporučena količina za stan, a 3 količina je plaćeni kwh a obračunom nisu prikazani kao preplaćeni i te vrednosti su nezakonito prisvojene kod svih korisnika u Beogradu)
  2003/04 =23.130,00 (kupljeno), 6571,50kwh (isporučeno), 16.558,50 (kupljeno a nije isporučeno)
  2004/05 = 23.123,00 kwh; 6.571,50 kwh ; 16.551,50 kwh ; ( ove količine su dobijene iz cenovnika sa dvojnom i ispravnom cenom, dok su količine isporučenih kwh u sledećim godinama dobijene na osnovu očitavanja kalorimetra koji su ugrađeni u leto 2005 god)
  2005/06 = 23.128,18 kwh; 7.517,20 kwh; 15.610,98 kwh.
  2006/07 = 23.146,50 kwh; 5.518,00 kwh; 17.728,50 kwh
  2007/08 = 23.178,00 kwh ;6.777,00 kwh; 16.401,00 kwh
  2008/09 = 18,540,27 kwh; 6.526,40 kwh; 12.019,87 kwh
  2009/10 = 15.495,05 kwh; 6.453,06 kwh; 9.041,99 kwh
  2010/11 = 14.626,00 kwh ; 6.929,00 kwh; 7.697,50 kwh
  2011/12 = 13.753,94 kwh; 7.145,96 kwh; 6.607,98 kwh
  2012/13 =13.673,56 kwh; 5.920,16 kwh; 7.753,39 kwh
  2013/14 =13.439,11 kwh; 5.191,37 kwh; 8.247,63 kwh
  2014/15 = 13.439,10 kwh; 6.467,13 kwh; 6.971,97 kwh
  2015/16 = 13.060,31 kwh; 6.433,11 kwh; 6.627,20 kwh
  2016/17 =12.680,52 kwh; 7.785,57 kwh ; 4.894,95 kwh
  UKUPNO za 14 sezona je fakturisano kwh (sa dvojnom cenom) 244.425,92 kwh; ukupno je isporučeno (po merenju kalorimetrom 91.706,96 kwh ; a plaćenih 152.719.96 kwh nije obračunom prikazano i sav više naplaćeni novac je zadržan. Vrednost ovih 152.719,92 kwh po poslednjoj ceni od 7,57 din/kwh iznosi 1.156.090,09 din koje su nezakonitom naplatom prisvojeni NE PRIKAZIVANJEM OBRAČUNA. Ovakav način naplate PAUŠALNI se izvodi jer korisnici neznaju koliko kwh kupuju i koliko kwh im se godišnje isporučuje tako da su u zabludi jer ne kontrolišu merne uređaje koji prikazuju potrošnje vode, zajednočku električnu energiju i isporučenu toplotnu energiju za ceo objekat i to je ORGANIZOVANI KRIMINAL sa kojim se služe lokalne samouprave i zaštićene od strane partijskog rukovodstva jer se tako krije njihova nesposobnost za upravljanjem .Ovi podaci dati u tabeli su stvarni i mogu da dokažem jer posedujem fotografije stanja kalorimetra od njegovog postavljanja u zgradi.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
paušalno plaćanje centralno grejanje toplana cena grejanja

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana