EUR 117,60 USD 107,31 CHF 110,92

Kursna lista


Indikativni kurs Evra na dan 27.05.20. :: 117.5923 rsd

Tekst objavljen: 06.11.2018 16:02        


JUBMES banka, prema ostvarenoj stopi rasta bilansne sume, depozita i ostalih obaveza prema komitentima, kao i ostvarenom prinosu na aktivu, u prvih devet meseci 2018. godine zauzima prvo mesto u bankarskom sektoru Srbije, a na osnovu objavljenih nerevidiranih finansijskih izveštaja banaka na tržištu. 

Nastavak uspešnog poslovanja JUBMES banke

U istom periodu ostvarena je stopa rasta prihoda od kamata i dobit pre oporezivanja koje Banku rangiraju na veoma visoko drugo mesto u bankarskom sektoru, dok se prema stopi prinosa na kapital i stopi rasta kredita i potraživanja od komitenata nalazi među prvih pet banaka na tržištu.

U prvih devet meseci 2018. godine Banka beleži rezultate koji potvrđuju izuzetne pozitivne trendove u poslovanju. Zabeležen je značajan rast profitabilnosti i u prva tri kvartala 2018. godine iskazana je dobit pre oporezivanja u iznosu od 430.1 miliona RSD, što predstavlja rast dobiti od 7.3 puta u odnosu na isti period prethodne godine. Visok rast bilansne sume zabeležen je i ove godine, te je u prva tri kvartala uvećana za 27.7%. Ostvarenim rastom bilansne sume, odnosno obima poslovne aktivnosti, u 2018. godini prebačeni su čak i Strategijom Banke definisani ciljevi za 2020. godinu. Značajan rast obima poslovne aktivnosti, pored ostvarenog rasta kapitala Banke samo u 2018. godini od 10.6% (cca. 3.6 miliona evra), svakako je rezultat kontinuiranog trenda rasta poverenja deponenata u Banku, kako stanovništva, tako i privrednih društava.

JUBMES Banka a.d. osnovana je 1979. godine kao specijalizovana finansijska institucija za finansiranje srednjoročnih i dugoročnih izvoznih poslova i osiguranje izvoza od nekomercijalnih rizika. JUBMES je 1997. godine transformisana u komercijalnu banku. Danas posluje kao moderna univerzalna finansijska institucija povezujući višedecenijsko iskustvo iz različitih razvojnih faza sa savremenim oblicima bankarskog poslovanja.

Nakon veoma visokog porasta depozitnog potencijala Banke u 2017. godini, u prva tri kvartala 2018. zabeležen je rast depozita i ostalih obaveza prema komitentima od 41.0%, uz nastavak rasta štednih uloga fizičkih lica. To je uticalo na dalji progresivni rast plasmana klijentima Banke koji su od početka 2016. godine uvećani za preko 3 puta. Rezultat toga je porast prihoda od kamata u prva tri kvartala 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine od čak 37.3%, uprkos nastavku kontinuiranog trenda smanjenja kamatnih stopa na plasmane banaka na bankarskom tržištu, a posledično i u Banci. Bitno je navesti da sa krajem trećeg kvartala 2018. godine procentualno učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditnim potraživanjima Banke iznosi 3.95%, što je daleko ispod proseka bankarskog tržišta.

Na osnovu rezultata poslovanja Banke u prva tri kvartala 2018. godine može se očekivati da će Banka u 2018. godini ostvariti dobit pre oporezvanja od oko pola milijarde dinara kao neosporne potvrde stabilnosti i profitabilnosti njenog poslovanja. Ovakvi rezultati stvaraju i realnu mogućnost da, nakon više godina, akcionari po osnovu poslovanja u 2018. godini ostvare i dividende.

“Vrlo sam zadovoljan postignutim rezultatima u prva tri kvartala 2018. godine i kontinuitetom pozitivnih trendova u poslovanju Banke u poslednjih nekoliko godina. Ostvareni rezultati potvrđuju uspeh specifičnog strateškog koncepta poslovanja Banke bez širenja mreže – posebno danas, u eri sve više prisutnog online bankarstva i procesa smanjivanja mreža drugih banaka. Činjenica da smo banka sa manjim tržišnim učešćem upravo jeste izvor naše konkurentske prednosti i dozvoljava nam drugačiji pristup, uz veću posvećenost svakom klijentu. U prethodnom periodu prepoznali smo i iskoristili pozitivne makroekonomske trendove u vidu rastućih potreba privrednih društava za finansijskom podrškom, uslovljene rastućim obimom poslovne aktivnosti generalno prisutne u privredi Republike Srbije u ovom periodu.

Pozitivni trendovi u poslovanju Banke u poslednjih nekoliko godina, odnosno od početka 2016. godine, rezultirali su istorijski najvišim nivoom aktivnih plasmana klijentima, nivoa depozita, ukupnih i stanovništva, na šta sam posebno ponosan, kao i visinom bilansne sume Banke od početka poslovanja kao banke univerzalnog tipa, odnosno u poslednjih 20 godina. Kao rezultat ovakvih trendova, broj klijenata Banke u navedenom periodu uvećan je za preko 40%. Sve ovo ostvareno je uz zadržavanje tradicionalno veoma stabilne i visoke likvidnosti Banke koja našim deponentima pruža osnovnu garanciju.” – izjavio je predsednik Izvršnog odbora JUBMES banke dr Miloš Vujnović i dodao: “Drago mi je što je jedna mala banka pokazala da je moguće uspešno poslovati na vrlo konkurentnom tržištu i pored svih izazova sa kojima se susreće. Veličina banke i njena vlasnička struktura ne mora biti isključivi osnov dobrog poslovanja. U susret jubilarnoj 40. godini postojanja, JUBMES banka ostaje posvećena da svoju jedinstvenost očuva i unapređuje, doprinoseći daljem uspešnom poslovanju i stvaranju vrednosti za svoje akcionare i klijente.“

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
Jubmes banka banka dobro poslovanje

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana