Tekst objavljen: 10.02.2022 15:45        


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,0%

NBS ne menja referentnu kamatnu stopu

Narodna banka Srbije je nastavila da smanjuje stepen ekspanzivnosti monetarne politike povećavanjem prosečne ponderisane kamatne stope na reverznim repo aukcijama, kao i procenta viškova dinarske likvidnosti banaka koje povlači putem ovih aukcija. Na taj način, Narodna banka Srbije koristi fleksibilnost svog monetarnog okvira koji joj omogućava da i bez promena osnovnih kamatnih stopa prilagodi monetarne uslove. Prosečna ponderisana kamatna stopa na poslednjoj repo aukciji održanoj ovog meseca iznosila je 0,75%, što predstavlja njeno ukupno povećanje za 64 bazna poena od oktobra prošle godine, kada je započet proces pooštravanja monetarnih uslova. Na odluku o njenom povećanju prethodnih meseci uticali su povećani troškovni pritisci u međunarodnom i domaćem okruženju i potreba da se utiče na inflaciona očekivanja tržišnih subjekata i ograniče sekundarni efekti na cene ostalih proizvoda i usluga.

Izvršni odbor ističe da je inflacija i dalje u najvećoj meri vođena faktorima na strani ponude, pre svega višim cenama energenata i hrane koje objašnjavaju tri četvrtine ostvarene inflacije u decembru 2021. od 7,9% međugodišnje. Prema februarskoj srednjoročnoj projekciji, međugodišnja inflacija će se i tokom prvog tromesečja ove godine kretati oko nivoa zabeleženog krajem prošle godine ili blago iznad njega, na šta će se odraziti efekti i dalje rastućih troškovnih pritiska po osnovu cena energenata i drugih primarnih proizvoda, zastoja u snabdevanju i visokih cena transporta na globalnom nivou. Od drugog tromesečja inflacija bi trebalo da bude na opadajućoj putanji i da se krajem godine nađe u rasponu 3,5–4%, a da zatim do kraja perioda projekcije nastavi da usporava ka centralnoj vrednosti cilja. Usporavanju inflacije prema oceni Izvršnog odbora doprineće iscrpljivanje efekta viših cena energenata i hrane, očekivano postepeno rešavanje problema zastoja u globalnim lancima snabdevanja, kao i efekti dosadašnjeg zaoštravanja monetarnih uslova i relativna stabilnost deviznog kursa koja će biti očuvana i u narednom periodu. U kratkom roku ublažavanju daljeg rasta cena trebalo bi da doprinesu i mere Vlade Srbije u pogledu privremenog ograničavanja cena osnovnih životnih namirnica i električne energije za privredu.

Prilikom donošenja odluke o monetarnim uslovima, Izvršni odbor je ocenio da je domaća privreda zadržala snažnu dinamiku rasta baziranu na održivim osnovama, koja će se nastaviti i pored smanjenja stepena ekspanzivnosti monetarne politike. Prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku rast bruto domaćeg proizvoda je u poslednjem tromesečju 2021. na međugodišnjem nivou iznosio 6,9%, dok na nivou godine procena rasta iznosi 7,5%. Takva kretanja rezultat su rasta aktivnosti u uslužnim sektorima i građevinarstvu, ali i industriji, uprkos i dalje prisutnim izazovima u pogledu zastoja u globalnim lancima snabdevanja. Negativan doprinos rastu zabeležen je jedino od poljoprivredne proizvodnje, koja je usled suše smanjena za 5%. I pored nešto nepovoljnijih izgleda globalnog privrednog rasta, Izvršni odbor je zadržao procenu da će se stopa privrednog rasta u ovoj godini i u srednjem roku kretati u rasponu 4–5%, čemu će u doprineti nastavak investicionog ciklusa i realizacija velikih infrastrukturnih projekata, kao i rast lične potrošnje podržan povoljnim trendovima na tržištu rada.

Međunarodno okruženje i dalje karakteriše povećana neizvesnost u pogledu uticaja toka pandemije i pojave novih sojeva virusa na brzinu globalnog privrednog rasta, kretanje svetskih cena primarnih proizvoda, a time i na inflaciju. Ipak, ohrabruje činjenica da su negativni efekti omikron soja virusa korona za sada bili manji od očekivanih, delom i zbog toga što su ekonomije širom sveta pokazale visok stepen prilagođavanja izmenjenim uslovima poslovanja usled pandemije. Prema ocenama vodećih međunarodnih finansijskih institucija, zbog energetske krize i produženih efekata zastoja u globalnim lancima snabdevanja, izgledi globalnog privrednog rasta korigovani su blago naniže. Ipak, očekuje se da se rast ubrza u drugoj polovini godine, čemu će doprineti i najavljeno popuštanje zdravstvenih mera, pre svega u Evropi. To bi trebalo pozitivno da se odrazi na naš izvoz i aktivnost prerađivačke industrije.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Opreznost u vođenju monetarne politike Narodne banke Srbije posebno nalažu kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu. Nakon privremenog smirivanja krajem prošle godine, svetske cene sirove nafte od januara ponovo rastu, na šta su se pre svega odrazile geopolitičke tenzije i povećana tražnja za energentima, što su pratile i cene drugih primarnih proizvoda. Ipak, prema tržišnim očekivanjima (naftni fjučersi) u narednom periodu trebalo bi da usledi stabilizacija, a zatim i postepeni pad svetskih cena sirove nafte i primarnih poljoprivrednih proizvoda. Dešavanja na međunarodnom finansijskom tržištu, a time i tokove kapitala prema zemljama u usponu uključujući Srbiju, i dalje će u najvećoj meri opredeljivati odluke vodećih centralnih banaka, Sistema federalnih rezervi i Evropske centralne banke, za koje se, s obzirom na inflaciju koja je znatno iznad cilja i pritiske sa tržišta rada, sada očekuje da bi mogle u većoj meri da zaoštre monetarne uslove nego što se prethodno očekivalo.

Odluke monetarne politike će u narednom periodu zavisiti od kretanja faktora iz međunarodnog i domaćeg okruženja i ocene intenziteta i postojanosti inflatornih pritisaka po osnovu ovih faktora. U slučaju da se materijalizuju neki od rizika, koji bi za posledicu mogli da imaju kretanje inflacije iznad gornje granice dozvoljenog odstupanja od cilja u dužem periodu, Narodna banka Srbije je spremna da reaguje svim raspoloživim instrumentima.

Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio februarski Izveštaj o inflaciji s novim makroekonomskim projekcijama, koje će detaljnije biti predstavljene javnosti na konferenciji za novinare 18. februara.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. marta 2022.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
ekonomska kretanja Narodna banka Srbije referenta kamatna stopa domaća ekonomija nbs

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana