Tekst objavljen: 30.05.2017 14:37        


Narodna banka Srbije objavila je danas na svom sajtu Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, čijim bi se usvajanjem ograničile međubankarske naknade (interchange fees) i uredila druga pravila u poslovanju sa platnim karticama.

NBS novim zakonom ograničava međubankarske naknade

Međubankarske naknade su naknade koje banka prihvatilac (banka koja trgovcu obezbeđuje POS terminal, realni ili virtuelni, i izvršava platne transakcije inicirane platnom karticom) plaća banci izdavaocu platne kartice za svaku izvršenu platnu transakciju na prodajnom mestu.

Ove naknade predstavljaju značajan deo trgovačke naknade koju banka prihvatilac naplaćuje trgovcu za svako plaćanje izvršeno upotrebom platne kartice. Visoke trgovačke naknade koje naplaćuju banke trgovcima a čiju visinu u značajnoj meri opredeljuju međubankarske naknade, predstavljaju jedan od osnovnih razloga zašto trgovci na malo odustaju od prijema plaćanja platnim karticama i prihvataju samo plaćanja gotovinom. Posledica toga nije samo smanjenje udela bezgotovinskih plaćanja u odnosu na gotovinu, nego i veći potencijal za sivu ekonomiju.

Osnovni cilj navedenog zakona je da se snižavanjem međubankarskih naknada, kao generatora koji usmerava tržište u neoptimalnom pravcu, stvore uslovi da konkurencija među bankama i kartičnim sistemima dovede do snižavanja cena prihvatanja platnih kartica za trgovce a samim tim i potrošače s obzirom na to da se visoki troškovi koje trgovci imaju po ovom osnovu po pravilu preko viših cena roba i usluga prelivaju na krajnje korisnike.

Nacrtom zakona je predviđeno da se ograničavanje međubankarskih naknada sprovede u dve faze - za prvih devet meseci primene zakona međubankarske naknade bi se smanjile na nivo od 0,5% za debitne kartice i 0,6% za kreditne kartice, a nakon toga na nivo od 0,2% za debitne i 0,3% za kreditne kartice.

Pored predloženog faznog smanjivanja međubankarskih naknada koje bi za rezultat trebalo da ima smanjivanje trgovačkih naknada i širenje prihvatne mreže za platne kartice, Nacrtom zakona će se, između ostalog, značajno unaprediti transparentnost naknada koje banka prihvatilac naplaćuje trgovcu.

U toku izrade Nacrta zakona uzeta su u obzir i rešenja koja se primenjuju u zemljama Evropske unije. Naime, sredinom 2016. godine otpočela je puna primena Uredbe o multilateralnim naknadama za plaćanja zasnovana na platnim karticama (Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on interchange fees for card-based payment transactions), kojom se ova materija direktno reguliše u svim zemljama članicama Evropske unije.

Predložena rešenja u ovom nacrtu predstavljaju i unapređenje regulatornog okvira za savremene oblike plaćanja, koji je uspostavljen usvajanjem Zakona o platnim uslugama u 2014. godini.

Narodna banka Srbije poziva građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave svoje sugestije i primedbe na Nacrt zakona dostave do 20. septembra 2017. godine.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
Novi zakon platne usluge bankarske transakcije nbs

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana