Tekst objavljen: 25.02.2015 10:49        


Banke će ubuduće svojim klijentima morati da ponude mogućnost konvertovanja stambenih kredita uzetih u stranoj valuti u evro, pa i kredite u švajcarskim francima, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

NBS : odluke za lakšu otplatu kredita u "švajcarcima"

NBS je ponudila četiri modela konvertovanja kredita u švajcarcima, a jedna od njih je da će banke morati da ponude mogućnost konvertovanja tih kredita u evro po kursu povoljnijem za pet odsto i produžetak roka otplate duga za pet godina, navodi se u saopštenju.

Odluka je doneta radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, adekvatnijeg upravljanja rizicima banaka, kao i radi bolje zaštite korisnika finansijskih usluga, koji su primarno pogođeni negativnim posledicama aktuelnih kretanja na međunarodnim deviznim tržištima.

Ovom odlukom se na sistemski način pristupa rešavanju složenog problema valutno indeksiranih stambenih kredita, uz puno uvažavanje slobode ugovaranja sa jedne strane i imperativnih propisa sa druge strane.

Kao regulator bankarskog tržišta NBS je usvojila rešenje koje pomaže građanima da prevaziđu teškoće u otplati kredita u švajcarskim francima, kao i u slučaju jednostranog podizanja kamatnih marži od strane banaka, ali koje istovremeno ne ugrožava osnovne principe za koje se NBS zalaže- pravnu sigurnost, tržišno poslovanje i odgovornost svih tržišnih učesnika za preuzete obaveze.

Odluka se sastoji od dva dela.

Prvi deo se odnosi na svaki pojedinačni ugovor o kreditu u otplati koji je banka zaključila sa korisnikom pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, bez obzira na stranu valutu u kojoj je taj kredit indeksiran. Tim delom Odluke propisana je obavezna, jednoobrazna i detaljno uređena primena preporuke Narodne banke Srbije BAN 002/13 od 31. maja 2013. godine, koja se odnosila na primenu neodredivih elemenata promenljive kamatne stope pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Nakon sagledavanja efekata primene preporuke BAN 002/13 u bankama, NBS je odlučila da bankama propiše obavezujući način postupanja sa sredstvima koje su više naplatile po osnovu jednostranih povećanja promenljivih neodredivih elemenata kamatne stope.

Banke su dužne da taj višak uračunaju u prevremenu otplatu kredita i da o tome svakom pojedinačnom korisniku dostave obaveštenje sa izmenjenim planom otplate kredita u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu te odluke. Primena ovog dela Odluke od strane banaka je obavezna i prethodi primeni ostalih odredaba Odluke sadržanih u drugom delu.

Drugi deo Odluke se odnosi samo na ugovore o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima.

Korisnicima ovih kredita banka će biti dužna da, najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, ponudi četiri modela zaključenja aneksa ugovora kojima bi bili izmenjeni uslovi otplate kredita, uz zadržavanje postojećih instrumenata obezbeđenja, a rok za prihvat ponude aneksa ugovora od korisnika ne može biti kraći od tri meseca od dana prijema ponude. Korisnik kredita može u svakom trenutku prihvatiti ponudu u okviru ovog roka.

Banke su dužne da korisnicima ponude sledeća četiri modela: konverzija kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima po kursu povoljnijem za pet odsto, uz dalju primenu kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima, uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.

Drugi model je konverzija kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima, uz snižavanje kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima na godišnjem nivou za jedan procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od tri odsto, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.

Treći je da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali se kamatna stopa na godišnjem nivou snižava za jedan procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od tri odsto, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.

Četvrti model je da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali se iznos mesečne rate izraženog u švajcarskim francima snižava za 20 odsto ugovorenog iznosa u periodu od 36 meseci od dana zaključenja aneksa ugovora, a ukupan iznos za koji su mesečni anuiteti umanjeni otplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata nakon isteka prvobitnog roka dospeća kredita.

Na potraživanja čija bi naplata bila odložena u skladu sa ovim modelom banka ne bi obračunavala niti naplaćivala kamatu.

U cilju dodatnog olakšavanja položaja korisnika ovih kredita i njihove što sveobuhvatnije zaštite, banke neće moći da ponude konverziju, u modelima koji to rešenje sadrže, pod uslovima za odobravanje kredita indeksiranih u evrima koji su nepovoljniji u odnosu na uslove koje su u toj banci važili 31. decembra 2014. godine.

Takođe, banke neće moći od korisnika da naplate naknadu za preduzimanje navedenih mera i aktivnosti, kao ni troškove koje mogu imati u vezi sa tim merama i aktivnostima, čime se teži minimiziranju pratećih troškova aneksiranja ugovora, koji bi eventualno demotivisali korisnike da prihvate ponude banaka i maksimiziranju efekata Odluke.

U tom smislu, NBS je već obavila neposredne razgovore i s drugim nadležnim institucijama (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, Republički Geodetski zavod, Ministarstvo pravde) i očekuje da će svi korisnici kredita koji aneksiraju ugovore u skladu sa Odlukom biti oslobođeni od dodatnih troškova ili će ovi troškovi biti umanjeni do simboličnog iznosa.

NBS ocenjuje da će primena Odluke u značajnoj meri pružiti mogućnost korisnicima stambenih kredita u švajcarskim francima da olakšaju svoj položaj pri izmirivanju obaveza, što će posledično sprečiti dalji rast udela „problematičnih" kredita indeksiranih u švajcarskim francima u ukupnim kreditima, a samim tim doprineti i očuvanju i jačanju stabilnosti čitavog finansijskog sistema.

Centralna banka smatra da su usvojenim rešenjima stvorene pretpostavke i podsticaji - obaveznost postupanja banaka, sloboda izbora korisnika kredita, kao i podela finansijskog tereta između poverilaca i dužnika - za trajno rešavanje problema kreditiranja u švajcarskim francima, čime se isključuje mogućnost daljih regulatornih aktivnosti NBS vezanih ove kredite.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS", naevdeno je u saopštenju NBS.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

2 komentara

  1. User image
    Milorad 25.02.2015 21:19

    Jednostavna i jedino efikasna mera je ukinuti valutnu klauzulu i po svim kreditima bilo gradjanima, bilo privrednicima! To je nezakonita, neustavna finansijska DRP kategorija!

  2. User image
    daca 26.02.2015 9:38

    Svi koji su, na zalost, zaduzeni u CHF znaju da je ovo bacanje prasine u oči i populizam namenjen onima koji ne znau muke zaduženih u švajcarcima Nema ovde reči o podeli finansijskog tereta izmedju dužnika i banke. Obrni - okreni sve opet pada na dužnike. U celoj priči najviše mi smeta ponašanje Narodne banke - čuj NARODNA!!!

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
stambeni kredit krediti u švajcarcima švajcarac nbs odluka nbs

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana