Tekst objavljen: 08.04.2016 14:16        


Otplatom poslednje rate glavnice duga u iznosu od 7,25 miliona evra, 12. aprila 2016. godine, Republika Srbija će u potpunosti izmiriti obaveze po osnovu Stand-by aranžmana koji je Međunarodni monetarni fond odobrio našoj zemlji 19. januara 2009. godine, a koji je okončan 15. aprila 2011. godine. 

NBS: Otplata poslednje rate Stand-by aranžmana iz 2009.

Navedenim aranžmanom bila su odobrena sredstva u iznosu od 2,94 milijarde evra, od čega su za jačanje deviznih rezervi zemlje iskorišćena sredstva od 1,53 milijarde evra.

Ciljevi ekonomskog programa u okviru Stand-by aranžmana iz 2009. godine, odnosili su se na održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti usled neizvesnih globalnih finansijskih i ekonomskih uslova, smanjenje budžetskog deficita i javnog duga, obuzdavanje inflacionih pritisaka i prevelikih dnevnih oscilacija deviznog kursa dinara. Sprovođenjem strukturnih reformi trebalo je da se unapredi ekonomski rast i izvozni potencijal, i da se sprovedu preventivne mere u finansijskom sektoru radi prevazilaženja eventualnih efekata globalne krize.

Ostvareni makroekonomski rezultati tokom i neposredno nakon sprovođenja ovog, po obimu sredstava najvećeg Stand-by aranžmana koji je Srbija zaključila sa Međunarodnim monetarnim fondom, su sledeći: u domenu javnih finansija fiskalni deficit je u periodu 2009-2011. porastao sa -4,4% na -4,8% BDP-a, dok je udeo javnog duga u BDP-u istom periodu, povećan sa 32,8% na 45,4%. Godišnja inflacija, merena indeksom potrošačkih cena iznosila je 6,6%, 10,3% i 7,0%, 2009, 2010. i 2011. godine. U referentnom periodu 2009-2011. deficit tekućeg računa platnog bilansa takođe je porastao sa -6,6% na -10,9% BDP-a.

U skladu sa korišćenim sredstvima i troškovi Stand-by aranžmana zaključenog 2009. godine bili su značajni. Otplata glavnice je započeta avgusta 2012. godine a otplata poslednje rate glavnice duga predstoji 12. aprila. Iz sredstava deviznih rezervi otplaćeno je ukupno 1,59 milijardi evra. Pored toga, plaćeni su ukupni troškovi u iznosu od 91,2 miliona evra, i to 79,6 miliona evra po osnovu kamate, 7,6 miliona evra za troškove provizije i 4 miliona evra za troškove angažovanja sredstava.

U 2009. godini MMF je doneo odluke o alokaciji specijalnih prava vučenja, po osnovu kojih je Srbija dobila mogućnost zaduživanja od 422,5 miliona evra. Dug i obaveze Republike Srbije po tom osnovu regulisane su posebnim zakonom donetim 28. oktobra 2009. godine.


Sredstva su u potpunosti iskorišćena za potrebe budžeta u skladu sa nalozima Ministarstva finansija od 28. decembra 2009. godine. Ministarstvo finansija obezbeđuje sredstva u budžetu potrebna za redovno servisiranje kamate prema MMF-u po osnovu korišćenja ovih sredstava, kao i ostale pripadajuće troškove. Dug po osnovu glavnice iskorišćenih sredstava biće vraćen u rokovima i na način predviđen Statutom Međunarodnog monetarnog fonda.

U uslovima ponovnog usporavanja privrednog rasta u Evropi i svetu, Republika Srbija je zaključila sa MMF-om 29. septembra 2011. novi Stand-by aranžman u trajanju od 18 meseci, koji je imao za cilj očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i poboljšanje investicione klime u zemlji. Aranžman u iznosu od 1,08 milijardi evra zaključen je iz predostrožnosti, odnosno bez namere da se koriste sredstva osim u slučaju platnobilansnih potreba zemlje. Prvo razmatranje rezultata u sprovođenju ovog aranžmana, februara 2012, nije pozitivno završeno zbog odstupanja usvojenog budžeta za 2012. od dogovorenog fiskalnog programa.

Po osnovu troškova za angažovanje sredstava u okviru ovog aranžmana, koji je istekao 28. marta 2013. godine i po kome nije bilo korišćenja sredstava, Republika Srbija platila je 2,04 miliona evra.

Aktuelni Stand-by aranžman iz predostrožnosti, koji je Međunarodni monetarni fond odobrio Republici Srbiji 23. februara 2015. godine na iznos sredstava od 1,17 milijardi evra, uspešno se sprovodi.

Ozdravljenje javnih finansija okarakterisano prepolovljenim fiskalnim deficitom, niska inflacija i stabilan devizni kurs dinara, kapitalno adekvatan bankarski sektor i trenutno najniže u novijoj istoriji kamatne stope na kredite u Republici Srbiji, rezultati su aktuelnog ekonomskog programa. U 2015. godini ostvaren je privredni rast od 0,8% i pored snažnih mera fiskalne konsolidacije, godišnja inflacija iznosila je 1,5 procenata, deficit tekućeg računa platnog bilansa smanjen je na 4,8% BDP-a, dok je fiskalni deficit prepolovljen na 3,7% BDP-a. Usporen je rast javnog duga i uz dalje strukturno i fiskalno prilagođavanje očekuje se uspostavljanje njegovog silaznog trenda.

Jedini trošak u okviru aktuelnog Stand-by aranžmana odnosi se na angažovanje sredstava i iznosi 2,25 miliona evra za PRVE DVE godine sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa.

Narodna banka Srbije trudiće se da i u narednom periodu radi punim kapacitetom u saradnji sa Vladom Republike Srbije na ostvarenju svih zacrtanih ciljeva ekonomskog programa dogovorenog sa MMF-om u okviru aktuelnog Stand-by aranžmana, na način da se postižu najbolji mogući ekonomski rezultati, uz najmanje moguće troškove aranžmana.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
otplata kredita Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) dogovor mmf i srbije nbs Stand-by aranžman

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana