Zvanični kurs Evra za dan 25.10.21. :: 117.5803 rsd
Tekst objavljen: 20.05.2016 13:29        


Problematični krediti (NPL) predstavljaju posebnu vrstu rizika i veoma je teško pronaći adekvatno sistemsko, uniformno rešenje, ocenjuje Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije. 

Nema uniformnog rešenja za NPL

"Svaki nenaplativ kredit mora se posebno analizirati i procenjivati, imajući u vidu pre svega instrumente obezbeđenja koji determinišu stepen njihove naplativosti", rekao je Hanić u intervjuu za Magazin Biznis.

Poseban problem u slučaju najvećih NPL-ova, kako dodaje, predstavljaju neadekvatni kolaterali.

"Očekujem da će uskoro doći do razrade i praktične implementacije odgovarajućih rešenja na kojima se zasniva strategija koju su zajednički pripremili Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija Republike Srbije".

Prema njegovim rečima, interes specijalizovanih investicionih fondova, kao što je KKR, jeste da kupe nenaplative kredite po minimalnoj ceni, koja u svetskoj praksi iznosi svega dvadesetak procenata od vrednosti kredita, i samo pod uslovom da se kredit može naplatiti restrukturisanjem poverioca ili prodajom kolaterala.

"To praktično znači da bi kredit u vrednosti od 100 novčanih jedinica bio kupljen za 20 novčanih jedinica. Prema tome, interes takvih fondova je očekivana potencijalno velika zarada od ovakvih poslovnih transakcija", navodi dekan BBA.

Hanić je naglasio da je srpski bankarsko-finansijski sektor stabilan, i da su najnoviji rezultati stres-testova pokazali da je adekvatno kapitalizovan i dovoljno likvidan.

Povodom podatka da je 13 banaka kraj 2015. godine dočekalo u minusu, kaže da "stabilnost znatno varira od jedne do druge banke, i kod određenog broja njih računovodstveno je iskazan gubitak upravo zbog ''čišćenja'' bilansa i redukovanja takozvane kontaminirane aktive".

Prema njegovom mišljenju, na kratak rok je zanemarljivo mala verovatnoća da neke od banaka dožive sudbinu Agrobanke, Univerzal banke ili Privredne banke Beograd.
Kada je reč o ukrupnjavanju banaka u Srbiji, Hanić ocenjuje da se, na osnovu komparativne analize relevantnih pokazatelja srpskog bankarskog sektora i drugih uporedivih zemalja, može zaključiti da je broj banaka veći od "normiranog", te da se može se očekivati nastavak tendencije ukrupnjavanja u narednom periodu.

Na pitanje koji spoljni rizici koji mogu ozbiljno da ugroze stabilnost domaćeg finansijskog sistema, mišljenja je da najveći spoljni rizik za Srbiju predstavlja recesija u razvijenim zemljama, pre svega u Evropi.
Spoljni rizik, kako dodaje, predstavlja i pad privredne aktivnosti u Aziji, i slabiji rast u Kini koji bi uticao i na američku i na evropsku privredu, a time i na poslovanje banaka koje su prisutne i u Srbiji.

"Efekti naftne krize takođe mogu da se preko recikliranog petro dolara preliju na našu zemlju kao što se i ranije dešavalo, a poseban izvor rizika može da predstavlja i nepovoljan razvoj situacije sa NPL-ovima u centralama naših najvećih banaka sa inostranim poreklom kapitala", ocenjuje Hanić.

Što se tiče daljeg smanjenja referentne kamatne stope, smatra da nema mnogo prostora za dalju relaksaciju monetarne politike u Srbiji, "s obzirom na to da imamo ''meku'' valutu i još uvek sveža inflaciona sećanja".

"U tom smislu, bilo bi veoma rizično približavati referentnu kamatnu stopu nuli, kao što to sada radi ECB, koja povremeno ulazi u zonu negativnih vrednosti".

Komentarišući preporuku MMF-a da se dozvole veće oscilacije dinara, Hanić je ocenio da je takva preporuka usmerena na to da se stimuliše izvoz a destimuliše uvoz, jer bi se slabljenjem dinara povećala izvozna konkurentnost srpske privrede, poboljšala platno-bilansna pozicija, stimulisala zaposlenost u izvoznom sektoru i time povećao BDP.

"Međutim, određena ekonometrijska istraživanja koja su u nas vršena, pokazuju da u doziranju ovog instrumenta treba biti veoma oprezan", zaključio je Hanić u intervjuu za Magazin Biznis.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
otkup nenaplativih kredita ukrupnjavanje banaka nenaplativi krediti banke

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana