Tekst objavljen: 30.08.2016 12:30        


U periodu januar - jul ove godine ostvaren je suficit budžeta Republike u visini od 22 milijarde dinara (178,2 miliona evra), objavilo je danas Ministarstvo finansija, dok je samo u julu suficit iznosio 25,9 milijardi dinara (oko 210 miliona evra). Suficit budžeta Republike, uključujući u rashode i projektne zajmove koji nisu deo budžeta ali pripadaju nivou Republike, iznosi 7,7 milijardi dinara.

Suficit u periodu januar-jul 22 milijarde dinara

Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu januar jul 2016. godine za 3,9 milijarde, u odnosu na isti period prethodne godine.

U julu su ostvareni prihodi u iznosu od 104,9 milijardi dinara, a rashodi su iznosili 79 milijardi dinara. Ostvaren je suficit u iznosu od 25,9 milijardi dinara.

Poreski prihodi su iznosili 95 milijardi. Visok nivo prihoda ostvaren je zahvaljujući visokoj uplati akciza i dobrom prihodu po osnovu PDV-a, navode iz Ministarstva.

Prihod od akciza u iznosu od 34,2 mlrd dinara rezultat je više faktora, navedeno je uz preciziranje da je reč o povećanoj potrošnji goriva uzrokovanoj poljoprivrednim radovima i većim obimom saobraćaja, naročito tranzitnog. To je rezultiralo većim prihodima po osnovu akciza na naftne derivate, dok je drugi razlog visokog priliva po osnovu akciza utvrđivanje novih iznosa akciza na duvanske proizvode, u skladu sa zakonom.

Uobičajeno je da se u periodu pre utvrđivanja novih viših iznosa akciza povećava obim uvoza i proizvodnje cigareta, što se reflektuje na naplatu akciza.

U julu je ostvaren najviši prihod od PDV-a u ovoj godini 45,7 milijardi dinara. U julu se uplaćuju tromesečne obaveze po ovom osnovu, a ostvaren je i značajan prihod po osnovu PDV na uvoznu robu.

Prihod po osnovu poreza na dohodak je viši u odnosu na prethodne mesece zbog uplata godišnjeg poreza na dohodak i poreza na dividende i udela u dobiti.

Uplate poreza na registrovano oružje su dovele do skoka stavke ostalih poreskih prihoda.
Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 9,4 milijardi dinara, a po osnovu donacija uplaćeno je 0,5 milijardi dinara.

Rashodi su iznosili 79 milijardi i niži su nego u prethodnom mesecu, uglavnom zbog nižih obaveza po osnovu kamata i aktiviranih garancija.

Razlika je delimično ublažena povećanjem kapitalnih izdataka. Najveće stavke na rashodnoj strani su bili rashodi za zaposlene i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO.

Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,7 milijardi dinara. Transferi OOSO iznosili su 18,4 milijardi dinara, od čega je transfer PIO fondu iznosio 16,7 milijardi.

Na nivou opšte države u prvih sedam meseci je zabeležen deficit u iznosu od 0,9 milijardi dinara.

"Odličan fiskalni rezultat je ostvaren zahvaljujući boljim prihodima, pre svega boljoj naplati najvažnijih poreskih kategorija kao što su PDV, akcize, doprinosi i porez na dobit. S druge strane, neporeski prihodi su bili znatno viši od očekivanih zahvaljujući uplatama dividendi javnih preduzeća i licence za 4G mobilnu telefoniju", navedeno je.

U julu je ostvaren suficit u iznosu od 17,3 milijarde dinara. Na kraju jula zbirni suficit lokalnih samouprava iznosi 8,7 milijardi dinara zahvaljujući visokim prihodima u maju, čemu su doprineli uplata tromesečnih obaveza po osnovu poreza na imovinu, ali i prihod od prodaje zemljišta koji je jednokratnog karaktera.

AP Vojvodina je trenutno u suficitu od 1,5 milijardi dinara zahvaljujući uplati poreza na dobit po godišnjem obračunu u junu.

Deficit Fonda SOVO je 0,6 milijardi dinara, a PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 7,3 milijardi dinara, s obzirom na depozite iz prethodne godine kojim ova dva fonda raspolažu. Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su zabeležili suficite u iznosu od 1,3 i 2,1 milijardi dinara, respektivno.

Suficit RFZO je posledica dinamike isplata plata, pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola mesečne zarade.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, se u najvećoj meri finansiraju iz kredita, te je njihov ukupan deficit iznosio 14,5 milijardi dinara.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
PDV porez ministarstvo finansija suficit

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana