EUR 117,54 USD 106,39 CHF 109,66

Kursna lista


Zvanični kurs Evra za dan 27.01.20. :: 117.5205 rsd

Tekst objavljen: 13.07.2019 9:00        


Evo šta je potrebno da uradite

Uz pomoć OVOG PAPIRA, ako se razbolite na putovanju, troškove lečenja snosiće Srbija!

Pre nego što krenete na put u inostranstvo važno je da znate da sva lica sa overenom zdravstvenom knjižicom, za vreme privremenog boravka u inostranstvu (turističko putovanje, službeno putovanje i dr), imaju pravo na korišćenje hitne medicinske zdravstvene zaštite na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Da bi ostvarili pravo na lečenje u inostranstvu potrebno je da pre puta pribavite dvojezični obrazac ako putujete u zemlju sa kojom imamo zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, odnosno da pribavite „Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu” ako putujete u zemlje sa kojima nemamo takav sporazum.

Potvrdu, odnosno odgovarajući dvojezični obrazac izdaje isključivo Republički fond za zdravstveno osiguranje u mestu prebivališta. U slučaju da je izdat odgovarajući dvojezični obrazac – troškove zdravstvene zaštite će namiriti RFZO, a u slučaju da je izdata pomenuta potvrda – RFZO će troškove refundirati (u celini ili delimiĉno).

Republika Srbija je potpisala 19 međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju koji uključuju zdravstveno osiguranje, po osnovu kojih, osiguranici mogu ostvariti pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu za vreme privremenog boravka u tim zemljama na osnovu sledećih dvojezičnih obrazaca, odnosno drugih isprava (zdravstvena knjižica, potvrda o zaposlenju, dokaz o pravu na penziju).

PROCEDURА IZDАVАNJА

Potvrdu ili dvojezični obrazac izdaje nadležna filijala RFZO prema mestu prebivališta, a na osnovu pozitivnog mišljenja lekarske komisije koja je prethodno izvršila uvid u prepis kartona koji je popunio izabrani lekar, odnosno:od izabranog lekara (lekara opšte prakse, dečijeg odnosno školskog lekara, stomatologa) pribaviti izvod iz zdravstvenog kartona, a kako izgleda obrazac možete videti klikom OVDE. Izvod zdravstvenog kartona podnosi se lekarskoj komisiji nadležne filijale Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja na osnovu tih nalaza daje mišljenje.

Potvrda/obrazac izdaje se svakom osiguranom licu koje ne boluje, odnosno nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge.

Potvrda /obrazac izdaje se za period do 90 dana u toku godine, a izdavanje je besplatno.Ukoliko se potvrda ne iskoristi, odnosno ako za vreme boravka u inostranstvu nije bilo potrebe za hitnom medicinskom pomoći, potvrda se može vratiti nadležnoj filijali i ponovo zatražiti u slučaju novih putovanja.

U slučaju potrebe za medicinskom pomoći u inostranstvu, osigurano lice predaje dvojezični obrazac nosiocu zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka (kasi zdravstvenog osiguranja).

U slučaju da hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene direktno od osiguranika može se, po povratku u Republiku Srbiju, podneti zahtev za naknadu troškova nadležnoj filijali Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje koja je izdala potvrdu ili dvojezični obrazac.

Uz zahtev za refundaciju troškova obavezno se prilaže medicinska dokumentacija i račun zdravstvene ustanove u kojoj je lečenje pruženo. 
 

Napominjemo da će troškovi hitne zdravstvene zaštite u inostranstvu biti nadoknađenisamo ako je zdravstvene usluge pružila institucija (ili lekar pojedinac) koja u toj zemlji ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga u okviru sistema javnog zdravlja.

Ukoliko niste, pre puta, pribavili potvrdu ili dvojezični obrazac, ne možete izvršiti refundaciju troškova. Izdavanje potvrde ili dvojezičnog obrasca neophodno je radi lične sigurnosti i sprečavanja rizika od eventualnih troškova i neprijatnosti.Napred navedena pravila i procedure se ne odnose na lica upućena na rad u inostranstvo.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
dokumenta obrazac papir

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana