Zvanični kurs Evra za dan 21.06.21. :: 117.5730 rsd

Za kredit dobra plata nije dovoljna

Objavljeno: 30.04.2012


Vesti izvor: Kamatica, Novosti

Kako raste broj neotplaćenih kredita, tako banke sa sve više nepoverenja i sve pažljivije i opreznije biraju građane kojima će dati zajam. Naravno, glavni uslov za svako zaduženje, i glavna odrednica prilikom odobravanja je redovna i dobra plata. Veoma je važno da je zajmotražilac i ranije bio njihov klijent, sa urednom kreditnom istorijom, odnosno da je na vreme otplaćivao sve svoje obaveze. Za lojalne klijente banke nude i povoljnije kamatne stope.

Većina banaka ima, inače, sklopljene ugovore sa firmama koje uplaćuju plate zaposlenima. Ta činjenica, takođe, igra važnu ulogu prilikom „vaganja“, a na osnovu toga mogu da se dobiju i povoljniji uslovi zaduživanja. Bankari i te kako vode računa da preduzeće u kome radi klijent nije u minusu, ili stečaju. Tu gledanja kroz prste nema. Jedino se može pomeriti granica za opterećenje plate ratom. Tako je nepisano pravilo da banke obično odobravaju gotovinske kredite sa mesečnim obavezama koje ne prelaze 40 odsto, a za stambene granica je 60 odsto.

Pojedine banke taj limit mogu da pomere za deset odsto, ukoliko procene da to ne ugrožava otplatu zajma.

Građani najviše kasne sa otplatom lizing obaveza, i to 13,2 odsto, zatim, obaveza po kreditnim karticama 10,7 odsto, dozvoljenom minusu 8,2 odsto i kredita 3,9 odsto. Problematični krediti su prošle godine dostigli nivo od 54,1 milijarde dinara i konstatno su se uvećavali iz meseca u mesec. Najviše je u porastu neplaćanje stambenih i gotovinskih pozajmica.

Do sada su se građani kod banaka zadužili za oko 5,7 milijardi evra. Ali, više od osam odsto odobrenih zajmova ne može da se naplati. Zato sada odobravaju pozajmice na kašičicu, uz dokumentaciju koja je sve obimnija i zahtevaju sve veće obezbeđenje.

- Prilikom razmatranja kreditnog zahteva rukovodimo se propisanim okvirima koje je odredila Narodna banka Srbije, ali i internim aktima koje su usvojili akcionari . Uvažavaju se potrebe klijenta, a svakako se vodi i računa de se ne ugrozi poslovanje banke. Suština je da se zajedno sa klijentima pronađe model zajma koji će moći uredno i što lagodnije da otplaćuju - ističu u banci Inteza.

Kada je reč o stanovništvu, kako kažu u Intezi, utvrđivanje kreditne sposobnosti se obavlja po propisanim parametrima u okvirima koje je odredila NBS, dok je proces utvrđivanja kreditne sposobnosti preduzetnika i kompanija nešto kompleksniji i zahteva sagledavanje više pokazatelja radi donošenja konačne odluke.

Celokupna  kreditna istorija jednog klijenta se nalazi u Kreditnom birou. Odatle banka saznaje da li je neko dobar ili loš klijent, odnosno da li redovno izmiruje svoje obaveze ili kasni sa ratama. Ukoliko neko ima kašnjenje, nakon izmirenja dugovanja, ne može da koristi godinu dana novi kredit, kreditnu karticu, niti dozvoljeni minus. U Kreditnom birou je „obeležen“ kao loš klijent naredne tri godine.

Za donošenje konačne odluke o zajmu, pored uobičajenih potvrda o zaposlenju i visini primanja, za donošenje konačne odluke o zajmu neke banke traže i poslednji račun plaćenog telefona ili infostana, potvrdu o primanjima supružnika, potvrdu o posedovanju nekretnina, automobila...

U gotovo svakom zahtevu za kredit navodi se bračno stanje, pa ako je neko samohrani roditelj, banka se premišlja da li da odobri uopšte kredit ili smanjuje iznos od željenog. A, ako budući korisnik zajma neće da se izjasni da li je u braku ili nije, na svakom izvodu se navodi da je odbio da popuni tu rubriku.

Kada je u pitanju obezbeđenje kredita, i tu je sve „utegnuto“. Za gotovinske i potrošačke pozajmice zahtevaju se, obično, tri blanko menice. I za dozvoljeni minus, iako se ne tretira kao klasičan kredit, potrebne su dve menice.
Stambeni kredit podrazumeva, pak, stavljanje hipoteke na nekretninu. Ukoliko je vrednost kuće ili stana koji se zalaže veća u odnosu na kredit, to je kamata povoljnija. Takođe, banke sve više nude osiguranje svih vrsta kredita, kreditnih kartica i dozvoljenog minusa za slučaj da klijent ostane bez posla, razboli se ili umre.
 27.08.2012

Ko privatizauje firme na Kosovu?

27.08.2012

Nemačka se zadužuje i još joj plaćaju

27.08.2012

Suša uništava osiguravajuće kuće u SAD

27.08.2012

Dugalić: Slučaj Agrobanke je velika opomena

27.08.2012

Evo kako se Grci obračunavaju s poreskim inspektorimaPogledajte arhivu vesti
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana