Zvanični kurs Evra za dan 27.07.21. :: 117.5594 rsd

Porez više nije uslov za ukniženje stana

Objavljeno: 15.06.2012


Vesti izvor: Kamatica

Uknjiženje nekretnine bez dokaza o plaćenom porezu, ubuduće će biti moguće, baš kao što je to bio slučaj pre ravno 6 godina.              

Naime Ustavni sud je (na sednici, održanoj, 19. aprila) proglasio neustavnim član Zakona o porezima na imovinu, koji nije dozvoljavao upis prava na nepokretnostima, u javnim knjigama, bez dokaza o regulisanom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno, nasleđe i poklon. 

Ponovo, kao i pre 2004. godine, imaćemo situaciju da će se, novi vlasnik na nepokretnostima, knjižiti bez dokaza da je regulisao porez na prenos apsolutnih prava.

Podnosilac predloga za ocenu Ustavnosti je Advokatska komora Vojvodine, koja je, isti predlog, podnela, još 2005. 

Ustavni sud je stanovišta da se, osporenim članom 38a Zakona, ograničava pravo na svojinu, te je, isti, ubuduće neustavan.

Posebna interesantnos u ovoj odluci je činjenica da se, na zahtev Ustavnog suda, po ovom pitanju oglasila Narodna skupština, 05. oktobra .2010. godine, navodeći da nema formalnog ,ni suštinskog osnova za za dovođenje, u pitanje ustavnosti pomenutog člana Zakona. Kao razlog se, između ostalog navodi i činjenica da se upis u prava u javne knjige (pred nadležnim službama Republičkog geodetskog zavoda), ne može vršiti bez dokaza da je isprava podobna za upis (najčešće – ugovor o kupoprodaji) overena u nadležnom sudu i sačinjena u pisanom obliku.

Takođe, Skupština u svom odgovoru navodi i da: „su smisao i cilj osporene odredbe u tome da se dostavljanjem dokaza o plaćenom porezu obezbedi efikasnija naplata poreza kao ustavne obaveze“.

Kroz obrazloženje razloga za proglašenje neustavnosti pomenutog člana, Ustavni sud, iznosi oštro protivljenje navodima iz odgovora Skupštine. 

Šta se, istinski, dešavalo za proteklih 7 godina, koliko je proteklo od podnošenja predloga do proglašenja člana neustavnim, je, u ovom trenutku, manje bitno.

Važna je činjenica da će se, ubuduće, upis prava na nepokretnostima u javnim knjigama vršiti bez obaveze da se pribavi dokaz da je porez na prenos apsolutnih prava, kao i poklon i nasleđe.

Sada je red na katastar da sazna ovu činjenicu i počne da je primenjuje, što pre. Biće neophodno da se izmene određeni pravilnici, instrukcije i uputstva, što ne bi trebalo da ometa što bržu primenu Odluke ustavnog suda.

Šta će se desiti sa PDV koji se takođe plaća kada kupite stan, direktno od investitora, koji je nepokretnost sagradio posle 01.01.2005., odnosno hoće li katastar tražiti dokaz da je ovaj porez regulisan, ne znamo. Verovatno će morati da se sačeka još neko tumačenje.
Sama Odluka je objavljena u Službenom glasniku RS br. 57/2012 od 08.06.2012. godine.

Poreskoj upravi je, Ustavni sud, donošenjem ovakve odluke, „preporučio“ da se za naplatu poreza, snađe na neki drugi način.

 27.08.2012

Ko privatizauje firme na Kosovu?

27.08.2012

Nemačka se zadužuje i još joj plaćaju

27.08.2012

Suša uništava osiguravajuće kuće u SAD

27.08.2012

Dugalić: Slučaj Agrobanke je velika opomena

27.08.2012

Evo kako se Grci obračunavaju s poreskim inspektorimaPogledajte arhivu vesti
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana