EUR 117,58 USD 100,06 CHF 109,33

Kursna lista


Indikativni kurs Evra na dan 11.08.20. :: 117.5833 rsd

Agrobanka: NBS odgovorila otvaranjem stečaja

Objavljeno: 26.06.2012


Vesti izvor: Kamatica, Danas

Grupa od 14 bivših akcionara sa učešćem od oko 21 odsto u Agrobanci u stečaju, koji za sebe obavezno podvlače da su „strani ulagači sa sedištem u EU“, saopštila je da još nisu dobili odgovor Narodne banke Srbije na svoj zahtev upućen pre 17 dana.

 - Izuzev ako se odluka o pokretanju stečaja nad Agrobankom AD, objavljena u pojedinim medijima, ne smatra odgovorom - navodi se u saopštenju koje je u ime ove grupe akcionara potpisao Aleš Škoberne iz Qwest Investment.

U obraćanju NBS ovi akcionari su tražili da se preispita odluka o oduzimanju dozvole za rad Agrobanci od 25. maja ove godine.

Tom odlukom i potezima koji su za njom usledili, tvrde ovi akcionari, eksproprisana je privatna imovina akcionara u nominalnoj vrednosti od 70 miliona evra. Ukoliko u roku od šest meseci nastala situacija ne bude rešena sporazumno, ova grupa akcionara najavljuje da će protiv Republike Ti akcionari između ostalog, tvrde da je Republika Srbija 2007. godine postala vlasnik 20 odsto Agrobanke tako što je „na način koji nije pravno jasan faktički prinudila Agrobanku i njene akcionare da na teret sopstvenih bilansa prihvate dug po osnovu zajma EBRD, nezavisno od toga što je u tom poslu banka bila samo administrator, a ne garant ili dužnik“. Ali, na pitanje Danasa, zašto tada nisu tužili državu Srbiju, nisu odgovorili.Pre nego što je Agrobanci ad oduzeta dozvola za rad, nisu uspela dva pokušaja da se održi sednica Skupštine akcionara na kojoj je trebalo,

između ostalog, da se donese odluka o superviziji finansijskih izveštaja banke za tri prethodne godine - revizije tih izveštaja svojevremeno su radili najpre Dilojt, a onda KPMG. Skupština nije održana ni prvi ni drugi put, oba puta zbog nedostatka kvoruma. Republika Srbija je imala oko 20 odsto akcija Agrobanke, drugi put sazvana Skupština mogla je da se održi sa predstavnicima 33 odsto akcija.

Na pitanje lista "Danas", zašto ostali akcionari nisu obezbedili kvorum na sednici, gospodin Aleš Škoberne je odgovorio da se 19. aprila „na skupštini nisu pojavili predstavnici najvećeg pojedinačnog akcionara - Republike Srbije, pa skupština nije imala kvorum, jer je bilo prisutno svega 34 odsto članova“, a sednica 3. maja ove godine takođe nije održana, jer se „ni ovoga puta nije pojavila Republika Srbija, tako da se skupština nije održala ponovo zbog nedostatka kvoruma, naime bilo je prisutno 25 odsto članova“.

S obzirom da su Planom aktivnosti, koje su koncipirali najveći akcionari Agrobanke, a sa njim se saglasila i Agrobanka, predviđene i finansijske obaveze za Republiku Srbiju, na pitanje koji je nadležni organ Republike Srbije taj plan potpisao, gospodin Aleš Škoberne je odgovorio:

- Republika Srbija i Narodna banka Srbije su potpisnice Plana aktivnosti radi otklanjanja nepravilnosti u poslovanju Agrobanke i radi poboljšanja njenog finansijskog stanja, koji je po uvođenju prinudne uprave predložen od strane većinskih akcionara i odobren od strane NBS dana 14. 2. 2012. godine. Dakle, NBS i Vlada Republike Srbije bile su odgovorne za sprovođenje Plana, čiji su se ključni ciljevi ticali restrukturiranja aktive banke (koje su direktno sprovodili), i emitovanja obveznica za pokriće potencijalnih gubitaka uz istovremeno preuzimanje loše aktive (koje je Republika Srbija po planu trebalo da sprovede).

Vlada Republike Srbije je 24. maja donela odluku o emitovanju obveznica, odnosno novom zaduživanju poreskih obveznika Republike Srbije, ali radi osnivanja Nove agrobanke.
 27.08.2012

Ko privatizauje firme na Kosovu?

27.08.2012

Nemačka se zadužuje i još joj plaćaju

27.08.2012

Suša uništava osiguravajuće kuće u SAD

27.08.2012

Dugalić: Slučaj Agrobanke je velika opomena

27.08.2012

Evo kako se Grci obračunavaju s poreskim inspektorimaPogledajte arhivu vesti
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana