Zvanični kurs Evra za dan 29.11.21. :: 117.5814 rsd
Tekst objavljen: 19.03.2020 9:55        


Narodna banka Srbije danas je saopštila kako će primena odluke o uvođenju zastoja u otplati dugova građana i privrede tokom vanrednog stanja izgledati u praksi

Kako će odlaganje otplate kredita izgledati u praksi?

Između ostalog, propisano je da se moratorijum odnosi na kredite, ali i na sve druge obaveze koje dužnici imaju prema bankama, kao i da zastoj u otplati teče od desetog dana od kada banka objavi ponudu za moratorijum, osim ako dužnik izričito ne zahteva da se moratorijum primenjuje i pre tog datuma, na šta ima pravo.

Saopštenje NBS objavljujemo u celosti:

„Kako su propisi objavljeni u „Službenom glasniku RS“ 17. marta 2020. godine, a stupili na snagu 18. marta 2020. godine, obaveza banke (i davaoca lizinga) je da dužnicima ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) u naredna tri dana (do 21. marta) te da na svojoj internet prezentaciji objave ponudu o zastoju otplate obaveze. Nakon što banka/davalac lizinga objavi ovu ponudu na svojoj internet prezentaciji dužnik ima rok od 10 dana od dana objavljivanja da tu ponudu odbije, a, ako to ne učini – smatraće se da je ponuda prihvaćena tog desetog dana. Moratorijum proizvodi pravno dejstvo istekom roka od 10 dana od dana objavljivanja ponude banke/davaoca lizinga. Dakle, banka/davalac lizinga ima pravo da naplati rate kredita/lizinga koje dospevaju do dana od kog moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo (koji, u zavisnosti od dana objavljivanja ponude banke, može biti najkasnije 31. mart 2020. godine), osim ako je klijent izričito zahtevao primenu moratorijuma pre isteka tog roka (a od dana objavljivanja ponude).

Moratorijum podrazumeva zastoj u otplati obaveza prema banci po osnovu kredita ali i svih drugih obaveza dužnika prema banci. Dužnici koji imaju više kredita imaju pravo na moratorijum u otplati rata za sve kredite. Ukoliko dužnik nakon objavljivanja ponude nastavi da uredno izmiruje obaveze, to ga ne sprečava da u toku trajanja vanrednog stanja primeni moratorijum. Primera radi ako dužnik ponudu za moratorijum u propisanom roku nije odbio, a otplatio je jednu dospelu ratu kredita, narednog meseca se i na tog dužnika primenjuje moratorijum ukoliko ne isplati ratu.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Banka tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje. Nakon prestanka moratorijuma (koji ne može biti kraći od 90 dana odnosno od trajanja vanrednog stanja za vreme trajanja pandemije) dužnik nastavlja da otplaćuje kredit na koji način se period otplate faktički produžava za tri meseca. Svakako, ukoliko bi dužnik od banke zahtevao drugačiji način otplate za koji smatra da je za njega adekvatniji, banka mu treba izaći u susret. U odnosu na redovnu (ugovorenu) kamatu koju banka obračunava za vreme trajanja zastoja, ista se pripisuje dugu i raspoređuje se ravnomerno na preostali rok dospeća.


3 komentara

 1. User image
  Miroslav Jovanović 23.03.2020 14:59

  Da li to znači da se uvećana rata odnosi na 3 (tri) meseca, ili do kraja otplate kredita? Ako je uvećanbje 300,oo din. mesečno, da le je 3mes.X 300 din.?

 2. User image
  Nikola 26.03.2020 23:46

  Kolika ti je kamata sada to ti se racuna primer imas kredit gde je rata 11000 kamata je negde oko 4900 dinara puta 3 meseca je 14700 to se deli na preostale rate kredita plus 3 meseca sto dodaju na kraju znaci od prilike bi trebalo da bude kako kome od 200 dinara do nekih 500 dinara dodato na ratu kredita

 3. User image
  Milica 28.03.2020 20:36

  Dakle zaracunava se kamata za tri meseca i raspotedjuje na ostatak duga plus se dodaju ratr na kraju sa glavnicom i kamatom? To falje znaci da cemo platiti kamatu za tri meseca moratorijuma, zar ne? Kakav je ti zastoj u kom banke profitiraju i te kako? Moratorijum je totelno zamrzavanje, zar ne?

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
otplata kredita krediti vanredno stanje moratorijum na otplatu kredita odlaganje otplate kredita

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana