Tekst objavljen: 25.03.2015 10:59        


Kreditni biro je centralni – nacionalni registar podataka o novčanim obavezama i o urednosti fizičkih i pravnih lica u izmirivanju tih obaveza prema bankama, davaocima lizinga i drugim pružaocima usluga.

Šta je Kreditni biro i čemu služi

KOJI SE PODACI NALAZE U IZVEŠTAJU KREDITNOG BIROA?
U izveštajima Kreditnog biroa se nalaze podaci o obavezama prema bankama, davaocima lizinga, državnim fondovima i agencijama i drugim poveriocima, uključenim u sistem Kreditnog biroa:

- Tekuće obaveze, kao što su obaveze po osnovu kredita, kreditnih kartica i o preuzetim obavezama aktiviranih žiranata;

- Potencijalne obaveze, kao što su podaci o datim jemstvima (o žirantima) po kreditima drugih građana i o odobrenim pozajmicama po tekućem računu građana;

- Neurednosti (docnje, utuženja) u izmirivanju tekućih obaveza (iznos i vreme trajanja dospele neizmirene obaveze).

KO JE ODGOVORAN ZA TAČNOST I AŽURNOST PODATAKA?
Banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga uključeni u sistem Kreditnog biroa su odgovorne za tačnost i ažurnost podataka koji se iskazuju u izveštajima preuzetim od Kreditnog biroa.

ZA KOJI BROJ LICA SE EVIDENTIRAJU PODACI U SISTEMU KREDITNOG BIROA?
Banke i druge članice Kreditnog biroa raspolažu podacima za skoro 6 miliona građana, koji koriste njihove usluge, što predstavlja bazu koju koristi sistem Kreditnog biroa za izdavanje izveštaja.

KOLIKO DUGO SE PRIKAZUJU PODACI?
Podaci se prikazuju u izveštajima Kreditnog biroa 3 godine nakon prestanka ugovornog odnosa o korišćenju usluge.

KO SVE MOŽE PREUZETI IZVEŠTAJ ZA SVOJE POTREBE?
Izveštaj može preuzeti samo ovlašćeno lice banke, davaoca lizinga ili drugog pružaoca usluge kojima
građani podnose zahtev za korišćenje usluge i to samo na osnovu potpisane saglasnosti lica na koga se izveštaj odnosi.

DA LI GRAĐANI MOGU DOBITI IZVEŠTAJ ZA SVOJE POTREBE?
Građani mogu dobiti Lični izveštaj za sopstvene potrebe, radi ličnog uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružalaca usluga, radi kontrole i ulaganja reklamacije na tačnost podataka i za druge potrebe. Prvi lični izveštaj u godini je besplatan.

GDE SE MOŽE DOBITI LIČNI IZVEŠTAJ?
Zahtev za dobijanje Ličnog izveštaja građani mogu podneti kod bilo koje banke, kod Kreditnog biroa ili koristeći Portal Kreditnog biroa (www.kreditnibiro.com). Izveštaj će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede (faksom, mejlom, poštom, a kod Kreditnog biroa i ličnim preuzimanjem).

DA LI LICA MOGU ZAHTEVATI UVID U PODATKE KOJI SU O NjIMA EVIDENTIRANI?
Građani mogu lično, kod Kreditnog biroa izvršiti besplatan uvid u podatke koji su o njima evidentirani, bez štampanog izveštaja.

KAKO GRAĐANI MOGU ZAHTEVATI IZMENU NETAČNIH PODATAKA?
Građani mogu zahtevati izmenu ili brisanje pogrešnih podataka popunjavanjem Zahteva za ispravku - dopunu koji se dobija uz Lični izveštaj ili obraćanjem pružaocu usluge koji je dostavio taj podatak. Ukoliko je takav zahtev opravdan, banka, odnosno drugi davalac usluge koji je dostavio netačan podatak, dužan je da izvrši izmenu podatka u roku od 15 dana, ali se izmene u praksi sprovode najčešće za 2 dana.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

KOJA JE NAMENA IZVEŠTAJA KOJE PREUZIMAJU BANKE I DRUGI PRUŽAOCI USLUGA?
Banke i davaoci lizinga su, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije sa kojom Udruženje ima zaključen sporazum o saradnji, u obavezi da utvrđuju kreditnu sposobnost klijenata, pa stoga i preuzimaju Izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, odnosno za korišćenje lizinga. Na osnovu Izveštaja Kreditnog biroa i ostale dokumentacije davaoci usluga utvrđuju kreditnu sposobnost lica.

KAKO SE DEFINIŠE NEUREDNOST (DOCNjA) U IZMIRIVANjU OBAVEZA?
Neurednost, odnosno docnja u izmirivanju obaveza građana predstavlja dospelu neizmirenu obavezu od 60 i više dana. Na primer, docnja po kreditu nastaje kada građanin ne uplati ratu kredita više od 60 dana, računajući od dana dospeća te rate ili kada nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ne izmiri u navedenom roku, računajući od dana nastanka nedozvoljenog prekoračenja, i sl.

KOJI JE ROK IZMENE PODATAKA U IZVEŠTAJIMA?
Sve promene izvršene kod banaka u toku dana (novi krediti, otplate kredita, gašenja računa ili kartice, izmirena docnja i slično) iskazaće se u Izveštaju Kreditnog biroa narednog dana od dana stavljanja na raspolaganje tih podataka od banke, odnosno drugog davaoca usluge.

KO DONOSI ODLUKU O ODOBRENjU KREDITA ILI NEKE DRUGE USLUGE?
Odluku o pružanju usluge donosi isključivo banka, davalac lizinga ili drugi pružalac usluge na osnovu prikupljene dokumentacije i podataka iz Izveštaja Kreditnog biroa i ispunjenosti ostalih uslova koje su utvrdili svojom poslovnom politikom.

DA LI SU PRUŽAOCI USLUGA DUŽNI DA SAOPŠTE RAZLOG ZA ODBIJANjE ZAHTEVA GRAĐANINA?
Da, banka, davalac lizinga i drugi pružaoci usluga su dužni da građaninu saopšte razloge za odbijanje zahteva, ukoliko je negativan stav zasnovan na podacma iz Izveštaja Kreditnog biroa. Razlozi mogu biti, na primer, zbog prezaduženosti ili neurednosti u izmirivanju prethodnih obaveza, zbog postojanja dospelih neizmirenih obaveza i sl.

DO KOG IZNOSA SE TOLERIŠE NEUREDNOST?
Odluka je na banci, odnosno davaocu lizinga do kog iznosa će tolerisati neurednost, obzirom da oni snose celokupan rizik po pruženim uslugama. Preporuka je da se kod donošenja odluke o pružanju usluge ne uzimaju u obzir docnje koje su, na primer rezultat kursnih razlika, neplaćenih manjih naknada po osnovu korišćenja usluga i slično, obzirom da najčešće nisu rezultat svesne namere, već nedovoljne informisanosti građana.

SAVET
Pre potpisivanja ugovora o korišćenju usluge kod banke ili drugog pružaoca usluge detaljno se infomisati o obavezama iz ugovora, u slučaju odbijanja zahteva tražiti obrazloženje, zahtevati ažurnost stavljanja na raspolaganje podataka u Kreditnom birou (otplaćeni kredit, izmirena docnja, ugašen račun ili kartica i slično), a posebno da se izvrši gašenje neaktivnih tekućih računa, platnih kartica i drugo.

38 komentara

 1. User image
  Ljuba Kragujevac 25.03.2015 16:46

  Kreditni Biro služi da od novaca klijenata izdržava Udruženje Banaka Srbije , koje ne poštoje ni sopstveni statut.

 2. User image
  miki 19.11.2015 15:58

  prilikom podnošenja zahteva kao vlasnik firme , koja je već dva puta bila korisnik kredita , saznao sam da imam kašnjenje od 2968 dana u ličnom kreditnom izveštaju iz KB . Besmisleno je pisati o nečemu što nisam ni sam znao , a u pitanju je kreditna kartica Rodić MB od Kulske Banke ; a koju smo kao radnici dobijali za isključivo kupovinu u Rodić Marketima.Kreditna linija nije bila zatvorena pa su troskovi odrzavanja i kamate dosegle neku sumu koju u OTP Banci tvrde da moram da isplatim; na šta sam i pristao ! Moze li neko da mi pomogne kako da rešim stanje u KB , jer će se videti ne baš malo kašnjenje što može uticati na moje buduće odnose sa bankama i finansijskim institucijama?

 3. User image
  Kamatica 20.11.2015 12:48

  Poštovani,
  Od trenutka uplate duga treba da prođe godinu dana kako biste mogli da zatražite neki kredit, a tri godine od trenutka isplate duga je potredno da bi vas KB izbrisao sa izveštaja.

 4. User image
  maka 13.04.2016 21:08

  Napravila Sam docnju po kreditnoj kartici 62 Dana. Tako he zabelezio Kreditni biro. Uplatila Sam dug 24.3.2016.a docnja je zavelezena 25.3.2016. Zelela bih da se taj odatak izbrise jer mi je potreban Nov kredit. Sta treba da uradim I imam Li pravo da zahtevam da se ya docnja izbrise. Ima uplatnicu a iz nije banke Su mi rekli da mogu ja Kao pohedinac da trazim brisanje docnje Ali ONI Kao banks NE mogu. Pomozite

 5. User image
  Kamatica 14.04.2016 9:42

  Od trenutka uplate duga treba da prođe godinu dana kako biste mogli da zatražite neki kredit, a tri godine od trenutka isplate duga je potredno da bi vas KB izbrisao sa izveštaja.

 6. User image
  Sladjana 02.06.2016 12:37

  Kasnila sam sa uplatom rate preko 60 dana.Ostatak duga sam otplatila pre roka 5 meseci.Nov kredit sam htela da podignem,ali nije proslo godinu dana od uplate kasnjenja rate.Dali cu moci da apliciram za novi kredit,i dali banka moze ukoliko izvestaj kb bude negativan ?Dali mogu da podignem kredit kod neke banke bez provere kb?HVALA

 7. User image
  saša67 09.06.2016 22:48

  Poštovani otišo sam do svoje banke da refinansiram kredit i podignem veći jer sam imao lične potrebe za tim! Međutim u izveštsju K.Biroa pojavilo se utuženje od strane Dajnersa o kome ja nisam imao poima niti sam obavešten niti su me pismenim putem obavestili o tome !! Taj dug sam istog dana isplatio i priznanicu o izmirenom dugu odneo u moju banku, istu je radnik banke prosledio ali mi i dalje stoji to utuženje kome da se obratim i šta dalje da radim!!!Dali da odnesem priznanicu u Dajners pa da mi oni skinu to utuženje i dali oni mogu da sami skinu to utuženje? Dali moja banka može da mi odobri kredit i bez kreditnog biroa !!!Unapred hvala

 8. User image
  Jasmina 29.06.2016 16:38

  Da li se u tih 60 dana sme racunati i drzavni praznik???Dakle mora da postoji neka klauzula o broju dana.Npr ako neko kasni 62 dana a bio je drzavni praznik 2 dana?Sme li se racunati ?Mora da postoji neka caka?Hvala

 9. User image
  Milos 22.07.2016 21:20

  Da li u kreditni boro ulaze i akp kasnos sa cekovima???

 10. User image
  Nada Krejic 29.07.2016 11:21

  Kadnila sam sa otplatom kreditne kartice te sam u dogovoru sa agencijom "Melon"izmirila dugovanja 29 07 2014...banci Nlb odnela sam uplatnice i trazila gasenje kreditne kartice dana 22 09 2014 dobila sam potvrdu da nista ne dugujem banci i da mi je racun ugasen...naime,prilikom zahteva za dozvoljen minus uocili su da sam utuzena kod druge banke za docnju...proverila sam licnim zahtevom kb i videla da me je banka tuzila tog istog dana kada sam dobila potvrdu da nista ne dugujem znaci 22 09 2014 i to za iznos koji nisam ni dugovala??? Nekoliko puta sam odlazila u nlb banku sa zahtevom da se greska ispravi ali do danas nisam dobila odgovor...sta dalje da radim?

 11. User image
  Sasa 02.08.2016 11:45

  Kasnio sam sa uplatom rate kredita 60 dana. Taj 60-ti dan u 10,50 sam uplatio iznos koji su mi rekli u banci da je minimum za uplatu da bi ponistio kasnjenje za 30 dan. Medjutim evidentirao me je kreditni biro. Dali postoji osnov da trazim brisanje jer nisam presao rok od 60 dana kada je uplata i izvrsena i kome i kako da se obratim za to. Hvala

 12. User image
  Suzana 24.08.2016 23:42

  Kako je moguce,da na racun dobijam 3 puta mjesecno uplate,radi se o nlb banci,danas me obavjeste da sam upisana u kreditni biro jer kasnim 90 dana tj dugujem 5300, pa me zanima,kako mogu dugovati 90 dana taj iznos kada oni poslije svake uplate uzmu svoje,ne znam sta da radim i kome da se obratim

 13. User image
  Jana 02.01.2017 0:32

  Mene zanima da li kreditni biro proverava i bračnog partnera, kada se podnosi za kredit ili samo podnosioca? Hvala

 14. User image
  marko 05.03.2017 22:39

  Imam specifican slucaj, imao sam kredit u banci koji sam otplatio i u KB je stajalo stanje OTPLACEN, i tako je stajalo 3 godine, da bih posle toga zatrazio lizing za auto i traktor, saznam da je neko promenuo status u OTPISAN i odbijen sam od strane lizinga, ko je tu kriv? ko moze da menja status u kreditnom bioru kad je dug isplacen, naneta mi je velika steta jer sam na vise strana odbijen. Kome tu mogu da se zalim? firma jee u pitanju, hvala

 15. User image
  zeljko 10.06.2017 20:18

  kasnim sa otplatom kredita utuzen sam kad ga isplatim koliko treba daprodje vremena da bi ponovo dobio kredit hvala

 16. User image
  zeljko 10.06.2017 20:23

  Nisam placao 5 god kredit i utuzen sam koliko treba proci od isplate da bi dobio novi kredit hvala nisam mogao da placam zato sto sam se razveo od zene i placao sam alimentaciju i ziveo na stanu hvala

 17. User image
  Neda 09.08.2017 11:30

  Kasnim sa uplatom rate kredita 15 dana. Da li ce to biti izbrisano iz kreditnog biroa kad uplatim dug . Tog petnaestog dana?

 18. User image
  Ivana 23.08.2017 12:22

  Postovani imam duga na jednom kreditnoj kartici za održavanje racuna sad ja sam platila taj dug od 2000 din a treba mi kredit da dignem da li će mi odobriti zbog toga

 19. User image
  Darko 21.09.2017 17:03

  Bio sam zirant 4 godine odnosno sudski postupak je toliko trajao i zavrsen je u moju korist. Kako mogu sad da se skinem sa kreditnog biroa posto imam sudsku presudu da sam oslobodjen svih obaveza bez prava na prigovor i da li mogu da aplicoram kod banke za Kredit? Hvala na odgovoru.

 20. User image
  Drago 12.10.2017 14:11

  Da li Kreditni biro po automatizmu briše podatke nakon 3 godine, ili je potrebno lično podneti zahtev? Ja sam pre 38 meseci izmirio obaveze prema banci koja me utužila, u međuvremenu sam podigao 2 keš kredita sa kojima nemam problema, ali kada pokušam da podignem refinansirajući kredit, odbijaju me sa obrazloženjem da sam bio utužen. Kome da se obratim da mi se ovo izbriše iz KB, i da li uopšte KB briše takve slučajeve?

 21. User image
  vladimir 20.11.2017 15:25

  kasnio sam otplatom kredita...2 god i juce sam izmirio dugovanje i ugasio karticu...koliko treba da prodje vreme da bi mogao da podnesem zahtev za drugi kredit.?

 22. User image
  Ljiljana 01.12.2017 19:41

  Nad Diners Clubom je otvoren stecaj 16.06.2017.godine.Od trenutka otvaranja stecaja pravno lice ne postoji kakvo je do tada postojalo i ulazi u poseban pravni status .Postupak stecaja sprovodi sud.Kakva je sudbina tog medjubankarskog sporazuma ( ukoliko je Kreditni biro zapravo tvorevina banaka)sa aspekta Diners Cluba kao stecajnog duznika sa aspekta njihovih ovlascenja da upisu stanje po kartici ili je prestalo dejstvo ugovora u odnosu na taj klub .Zbog cega banka nema i obavezu da obavesti klijenta da ce taj strasni upis izvrsiti kada je opstepoznato koliko teske posledice takav upis mozproizvodi.Posledice su do potpunog unistenja porodice ,a do svega toga ne mora uvek doci u slucaju postojsnja obaveze o obavestenju i takve i evidencije u birou

 23. User image
  Vanja 22.12.2017 19:27

  Drago da li mozete da mi kazete ta dva kes kredita sto ste digli dal je to bilo nakon sto ste otplatili taj dug gde vas je banka utuzila i koliko posle toga ste aplicirali za kredit?

 24. User image
  mirela 27.12.2017 1:19

  kada platimo dugovanje banci kako da me skinu sa kreditnog biroa? i posto imam neko dugovanje za odrzavanje tr.. banka je to izmirila ali me je stavila na kreditni biro i kazu da nemam dugovanje ni prema kome...koliko vremena treba da prodje da bi podigla kredit bilo gde tj kada cu biti skinuta sa kb? hvala

 25. User image
  Borislava 03.01.2018 18:34

  Procredit banka je zbog zatvaranje ekspoziture u mom gradu,prodala port folijom sve kredite intesa banci,i sad meni i ako sam uredana u kreditnom birou stoji status up,i banka nemoze da mi odobri kredit zbog tog statusa up,kako to moze da se resi,treba mi pomoc?!

 26. User image
  Snezana 08.02.2018 14:59


  Uvidom u izvestaj kreditnog biroa vidim neka zaduzenja iz 2003 i 2002 godine. Ja vec deset godina ne zivim u Srbiji, dakle proslo je 14,15 godina. Nikada mi na adresu nije stiglo nista, u stanu zivi moj sin. Ne znam sta uopste moze da se uradi po tom pitanju.

 27. User image
  Maja 22.03.2018 18:10

  Postovani, imala sam kasnjenje po dozvoljenom minusu evidentirano u kb i koje je izmireno ali nije izbrisano posle tri godine, koja je procedura da se to izbrise iz kb

 28. User image
  Nemanja 04.04.2018 14:36

  Imam kasnjenje po dozvoljenim minusu, da li to ulazi u kreditni biro? Hvala

 29. User image
  Ivan 05.04.2018 8:46

  @NEMANJA, UKOLIKO JE KAŠNJENJE DUŽE OD 60 DANA, EVIDENTIRAĆE TE KREDITNI BIRO, UKOLIKO KASNIŠ MANJE OD 60 DANA NEĆE TE BANKA PRIJAVITI KREDITNOM BIROU.

 30. User image
  Nemanja 19.04.2018 0:15

  Postovani, primao sam platu preko Credit Agricoli banke pre jedno 5-6 godina. Pošto sam prestao da radim i otišao za Kanadu, izmirio sam sve obaveze i hteo da ugasim račun, mada sam mlad ( i lud bio ), rekli su mi da potpišem papir i da će račun biti ugašen. 3 godine kasnije me zovu da imam dug od skoro 10000 dinara i da moram sve da isplatim. U međuvremenu sam se vratio u Srbiju i počeo da radim. Sada ne mogu da koristim usluge banke zbog tog duga a u banci se pravdaju da nikada nisam ništa potpisao... Šta da radim i kako da se ponašam u ovoj situaciji? Potreban mi je kredit jer imam dvoje dece i potreban mi je auto a ne znam kako da ostvarim to sada??? Molim vas za pomoć. Hvala, Nemanja

 31. User image
  Rade 26.04.2018 16:05

  Imam jedno oitanje....Majka mi je pre 8 god u Evro banci podigla kredit i nije na vreme isplatila kredit tacnije ostala je duzna jos 77€..sad smo heli da podignemo kredit u OTP banci i oni su nam rekli da imamo zabranu u kreditni biro,pa me zanima da li bih mogao da otplatim taj dg i da podignem kredit??

 32. User image
  Milan Spasic 02.05.2018 16:46

  Uzeo sam kredit kod Alfa banke 2006 godine i otplacivao rate uredno godinu dana, posle toga nisam uplacivao nekoliko rata zbog nekih finansiskih problema, kada sam otisao posle par meseci da isplatim sve zaostale rate u banci su mi rekli da kod njih nemam nikakav kredit i da me nema u nikakvoj njihovoj internoj evidenciji. Medjutim proverom kroz KB evidentiran je moj kredit od 260000 dinara i on mi danas stoji u KB da je aktivan i nepostoji nikakva mogucnost da ga otplatim ili refinansiram, pa me interesuje kako da resim ovaj problem, ako mozete da mi pomognete sta da uradim da regulisem moj status kod KB?

 33. User image
  milova petrovic 31.05.2018 19:36

  imam i ja kasnjenje 98 dana u sberbanci a bio sam klijent uni kredit banke i hteo sam opet da se vratim u uni kredit banku i da refinansiram kredit ali pokazuje crveno kako ja to da resim u napred hvala

 34. User image
  Biljana 16.06.2018 12:40

  Imam kredit i karticu i to je ukupno oko 22000 di rata koju uredno placam,plata mi je oko 42000,kredit biro uredan,interesuje me da li bih mogla da podignem u drugoj banci kredit od 120000 din,bez prenosa zarade,to je za neki test ,pa ta klinika daje preko te banke da se otpkati na rate pregled

 35. User image
  Marija 04.07.2018 12:08

  Da li se u tih 60 dana docnje racunaju i neradni dani ili samo radni dani?
  Hvala

 36. User image
  aleksa 09.07.2018 20:49

  Imam docnje po tekucem racunu iz 2009,2011,2014 u iznosu od 400 dinara. Ranije primao novac dok sam studirao. Medjutim posle toliko vremena te se docnje i dalje vode u izvestaju KB-a. Kome da se obratim da se to izbrise, da li ce mi o praviti problem da podignem stambeni kredit kod Komercijalne banke. Sve druge obaveze i KB-a su uradne i otplacene na vreme!

 37. User image
  Sasa 06.04.2019 16:08

  Postovani,
  Prijavljen sam za docnju vrednosti 7 000 rsd , 24h od isplate duga za koji sam sam saznao. A saznao sam slucajno odlaskom u expozituru banke.
  15.05. dug je 7000 rsd i nisam obavesten, 19.05. i 26.05. obavesten sam sms porukom da je dug 2000 rsd.
  Kako je moguce da je tolika razlika, i da me ne obaveste o ukupnom dugovanju?
  I kako bas da prijave kreditnom birou docnju tek nakon isplate dugovanja?
  Da li je banka duzna da me obavesti o ukupnom dugovanju?
  I da li mogu od banke da trazim ispravku kako bi bio izbrisan iz kreditnog biroa?
  Hvala!

 38. User image
  Dragana Mitrovic 15.07.2019 22:40

  Imam neko staro zaduzenje za total tv I vip da li see i to vidi kada hocu da podignem kredit?

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
čuvanje podataka kreditni biro kreditni biro podaci docnja građani

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana