Ako imate komentar ili sugestiju na rad našeg sajta, molimo vas podelite svoje mišljenje sa nama.
Banca Intesa, Stambeni krediti bez osiguranja kod NKOSK za kupovinu stanova finansiranih projektom “Intesa gradnj


Ovaj proizvod nije aktivan, posetite stranicu na kojoj su aktuelni bankarski proizvodi.
Kategorija kredita : Stambeni
Naziv kredita : Stambeni krediti bez osiguranja kod NKOSK za kupovinu stanova finansiranih projektom “Intesa gradnj
Iznos kredita : Od 10.000 Do 80.000€
Indeksiran u :
Kamata (EKS za Klijente): Od 7.57%
Kamata (NKS za Klijente): 6.00%
Kamata (EKS):
Kamata (NKS):
Učešće: 25.00 %
Depozit:
Rok otplate: 13 - 360 meseci
Naknada obrade kredita: 1.00 %
Naknada obrade fiksno:
Prihvatljivo obezbeđenje:
Ostali troškovi kredita:
Menice:
Kreditni biro:
Ostale informacije: 6% godišnje, fiksna, za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana početka otplate kredita (period korišćenja i grejs period).


Interkalarna kamata obračunata u periodu korišćenja, obračunava se i naplaćuje na dan realizacije kredita.


U toku trajanja grejs perioda obračunava se interkalarna kamata koja se pripisuje glavnom dugu prilikom prenosa kredita u otplatu.


Nakon isteka grejs perioda, kamatna stopa je promenljiva; 6MEURIBOR + 5.5% (fiksna marža) na godišnjem nivou.


Usklađivanje kamatne stope sa visinom 6M EURIBOR-a kvartalno (28.marta, 28.juna, 28.septembra i 28.decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.

•Izveštaj KB,
•Procena vrednosti nepokretnosti,
•Izdavanje lista nepokretnosti,
•Troškovi pribavljanja dokumentacije,
•Overa založne izjave,
•Trošak podnošenja zahteva za upis hipoteke,
•Osiguranje nepokretnosti – godišnje,
•Trošak vođenja tekućih računa (u zavisnosti od toga da li korisnik kredita već ima otvoren tekući račun u Banci)

Datum unosa: 16. Sep

Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 96/5
11070 Beograd, Srbija

Redakcija sajta
+381 11 31 22 318

PRATITE NAS
© Copyright 2007-2014
website developed & owned by Dubes doo Sva prava zadržana