Zvanični kurs Evra za dan 28.07.21. :: 117.5637 rsd
Tekst objavljen: 08.07.2021 16:00        


Institucije EU, Evropski parlement i Savet EU, uskoro će razmotriti predlog Evropske komisije kojim se revidiraju pravila EU kako bi se zaštitila prava potrošača, kako od opasnih proizvoda koji su se tokom pandemije pojavili na digitalnom polju tako i prilikom uzimanja potrošačkih kredita

"Ako EU usvoji propise za zaštitu korisnika kredita i Srbija ih mora primenjivati"


- Pojačavamo zaštitu potrošača na dva fronta, olakšavamo im da izbegnu rizike vezane za kredit i postavljamo još jača pravila o sigurnosti proizvoda - poručila je potpredsednica Komisije, Vera Jurova.


U Komisiji naglašaavaju da digitalizacija, koju je pandemija ubrzala, dovodi do porasta kupovine na internetu i da značajno menja finansijski sektor. Dodaje je tokom 2020. godine oko 71 odsto potrošača svoje kupovine obavaljalo preko interneta.

Revizija EU Direktive o potrošačkim kreditima predviđa da informacije u vezi sa kreditima moraju biti predstavljene na jasan način, prilagođene digitalnim uređajima, tako da potrošači razumeju za šta se prijavljuju.

Direktiva bi trebalo da poboljša pravila pomoću kojih se procenjuje kreditna sposobnost, odnosno da li će potrošač moći da vrati kredit ili ne, a u EK obijašanjavju da time žele da izbegnu pitanje prezaduženost.

Uredba će od država članica tražiti da promovišu finansijsku edukaciju i da osiguraju da potrošačima budu na raspolaganju saveti o dugovanjima.

Da bi nova pravila stupila na snagu o njima moraju da se izjasne i Evropski parlamenet i Savet EU.

Ako EU usvoji propise za zaštitu korisnika kredita i Srbija ih mora primenjivati

Ako pravni sistem Evropske unije usvoji predloge propisa vezanih za zaštitu korisnika kredita i bezbednost proizvoda na tržistu i Srbija će morati da primenjuje te propise, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine Višnja Rakić je povodom toga što je Evropski parlament prihvatio da razmotri donošenje novih propisa iz ovih oblasti, rekla za Tanjug da ukoliko oni budu ugrađeni u pravni sistem EU da je "implementiranje usvojenih direktiva i primena kroz propise Srbije međunarodna obaveza naše zemlje preuzeta potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU".

Predlozi vezani za zaštitu potrošača i bezbednost proizvoda tek treba da budu razmatrani, procedura je prilično složena zbog čega obično potraje, ali kada bude završena, usvojena rešenja će biti obavezujuća i za našu zemlju, objasnila je ona.

Sudeći prema onome što se sada navodi u predlozima, to bi značilo da bi korisnici bankarskih kredita bili mnogo bolje i jasnije upoznati sa svim informacijama o kreditu.

U predlozima se ide toliko daleko, da je jedan od predloga Evropske komisije taj da države građane finansijski obrazuju i da im budu dostupna čak i savetovališta u kojima bi dobijali informacije i savete oko zaduživanja.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Među ciljevima koji se žele postići novim propisima su i ograničavanje naknada koje klijenti plaćaju, ali i kamatnih stopa.

Objašnjavajući kako je kod nas sada regulisana problematika zaštite pojedinih grupa potrošača, pomoćnik ministra Višnja Rakić navodi da Zakon o zaštiti potrošača propisuje da se na pitanje zaštite korisnika finansijskih usluga odnosno učesnika na tržištu kapitala primenjuju odredbe posebnog zakona.

Tako je jedan od osnovnih pravnih izvora kod ugovora o kreditu Zakon o obligacionim odnosima, dok se Zakonom o korisnicima finansijskih usluga uređuju prava ovih korisnika koje pružaju banke, davaoci finansijskog lizinga i trgovci, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštita tih prava.

"Imajući u vidu da su jedna od osnovnih prava korisnika finansijskih usluga, kao i prava potrošača, upravo pravo na obaveštenost i informisanje, smatramo da bi usvajanje strožih propisa i veća odgovornost svih učesnika na tržištu predstavljalo korak napred ka njihovoj dodatnoj zaštiti. Ovo imajući u vidu da bi jedan od akcenata u predlogu direktiva bio da oni budu jasno obavešteni o svim informacijama o kreditu koje su im potrebne za donošenje racionalne odluke", navodi Rakić.

Bezbednost građana na prvom mestu

Ona ističe da se posebno mora imati u vidu potreba za većom zaštitom građana u novim izmenjenim okolnostima digitalizacije i pandemije.

Kada je reč o bezbednosti potrošača, navodi da je ona prevashodno regulisana Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda koji je donet sa ciljem da se obezbedi zaštita zdravlja i bezbednosti potrošača i drugih korisnika proizvoda, bez obzira da li se oni koriste za lične potrebe ili za obavljanje profesionalnih delatnosti.

Zato je, ukazuje, propisana obaveza da se tržište stavljaju isključivo bezbedni proizvodi i zabranjena je proizvodnja, uvoz i stavljanje na tržište obmanjujućih proizvoda, kao i izvoz takvih proizvoda.

- Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda transponuje u srpsko pravo odredbe Direktive 2001/95/EZ o opštoj bezbednosti proizvoda. Moramo napomenuti da se s obzirom na opredeljenje Srbije ka članstvu u EU i njene obaveze u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, bitan aspekt rada u svim oblastima odnosi na usklađivanje propisa sa relevatnim tekovinama EU - naglašava Rakić.

Dodaje da je program za usvajanje pravnih tekovina EU izgrađen tako da povezuje evropsko zakonodavstvo i domaći pravni poredak kako bi se u svakom trenutku pratili tempo, obim i kvalitet tog usklađivanja.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
zaštitia korisnika kredita krediti evropska unija bankarski proizvodi

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana