EUR 117,59 USD 106,52 CHF 106,87

Kursna lista


Zvanični kurs Evra za dan 19.09.19. :: 117.5946 rsd

Tekst objavljen: 17.10.2013 12:30        


Valutna klauzula u poslovanju sa bankom se najčešće vezuje za kredite. To je instrument obezbeđenja za banku kojim se ona štiti od gubitka vrednosti domaće valute, a praktično znači da se kredit koji banka daje veže za vrednost jedne strane valute, najčešće evra ili švajcarskog franka.

Šta je valutna klauzula, čemu služi i šta sa njom?

Kredit sa valutnom klauzulom je kredit kod koga se celokupan iznos duga i iznos svake rate izražava u stranoj valuti, a pri isplati kredita i plaćanju svake rate iznos u stranoj valuti preračunava u dinare.

Pretpostavimo da vam je potrebno da pozajmite od banke 1.000 evra. Vi ćete ih dobiti, ali u dinarskoj protivvrednosti, a rata određena u evrima biće preračunata u dinare. Kao što odobreni kredit dobijate u dinarima, tako ćete i obaveze po tom kreditu, tj. rate, vraćati u dinarima.

KAKO SE VRŠI PRERAČUN STRANE VALUTE U DINARE?

Iznos dinara koje ćete dobiti od banke i visina rate koju ćete plaćati banci utvrđuju se primenom određenog deviznog kursa, koji može biti kupovni, srednji ili prodajni. Drugim rečima, ukoliko vaša rata iznosi 50 evra, ona u dinarskoj protivvrednosti iznosi 50 evra pomnoženo sa kursom evra koji je ugovoren (kupovni, srednji ili prodajni).

Devizni kurs se menja svakodnevno, što utiče na visinu vaše rate u momentu kada dospeva na naplatu.

Koji će se kurs primeniti za preračun strane valute u dinare određeno je ugovorom o kreditu. Obratite pažnju na taj deo ugovora. Nije redak slučaj da banke pri isplati kredita primenjuju kupovni (niži) kurs, a pri obračunu visine rate prodajni (viši) kurs. To predstavlja dodatni skriveni trošak za vas prilikom svake otplate. Da li se i vaša plata usklađuje sa određenom valutom?

KAKO SE ZAŠTITITI OD DEVIZNOG RIZIKA?

Jedini pravi način zaštite od deviznog rizika jeste da prihod (platu, penziju i dr.) ostvarujete u istoj valuti u kojoj ste se i zadužili.

Međutim, s obzirom na to da većina građana ne ostvaruje prihode u stranoj valuti, potrebno je da se informišete koji se kurs (kupovni, srednji ili prodajni) primenjuje pri obračunu i plaćanju rata, da biste mogli da sagledate da li će vaši prihodi moći da „pokriju“ i eventualno povećanje rate.

ZADUŽIVANJE U RAZLIČITIM VALUTAMA

Krediti sa valutnom klauzulom mogu biti, na prvi pogled, privlačni pre svega zbog niže kamatne stope. Međutim, oni istovremeno nose veći rizik i podrazumevaju veće troškove zbog nepredvidivih valutnih kretanja.

Takvi krediti se otplaćuju u dinarima zavisno od kretanja kursa ugovorene valute, kao i promena referentne kamatne stope (EURIBOR, LIBOR).

Ono što je uočeno u zemljama srednje i istočne Evrope jeste rastući trend zaduživanja u valutama kao što su švajcarski franak i japanski jen. Razlog tome je što se krediti indeksirani u tim valutama nude sa nižim kamatnim stopama u odnosu na kredite indeksirane u evrima. U našoj zemlji banke odobravaju kredite indeksirane u evrima i švajcarskim francima.

Međutim, treba imati u vidu da niža kamatna stopa u trenutku zaključivanja ugovora ne znači da je takav kredit i povoljniji. Treba uzeti u obzir i period otplate kredita, kao i kretanje i promenu rasta kursa evra i švajcarskog franka u odnosu na dinar.

Tako, na primer, u poslednjih šest godina najpovoljniji su bili krediti indeksirani u američkim dolarima. I pored najviših kamatnih stopa ti krediti su se pokazali kao povoljni jer je američki dolar depresirao u odnosu na dinar blizu 16%.

IMAJTE U VIDU

Svako zaduživanje u stranoj valuti nosi rizik od promene deviznog kursa i referentne kamatne stope za valutu (EURIBOR, LIBOR).

Zbog toga je bitno da, čak i ako ste doneli odluku o uzimanju kredita sa valutnom klauzulom, dobro razmislite u kojo valuti da se zadužite. Idealno bi bilo da to bude ona valuta u kojoj ostvarujete prihode.

Ukoliko ste već zaduženi, i manja promena kamatnih stopa i deviznih kurseva može znatno da optereti vaš kućni budžet.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
kredit sa valutnom klauzulom valutna klauzula krediti klijent banke klijenti banke banke zaduživanje

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana