NLB Komercijalna banka, Beograd


Sedište banke: Beograd
Osnovana: 1970 god.
Kapital banke: 45.462.289.000 RSD
Aktiva banke: 288.788.798.000 RSD
Vlasništvo banke: Republika Srbija 42.59%, European bank for reconstruction and development 25.00%
Broj ekspozitura: 228
Broj bankomata: 222
SWIFT code: KOBBRSBG
Kontakt centar: 011/201-8600 i 0700/800-900
eMail: kontakt.centar@kombank.com
website: http://www.nlbkb.rs

Ukratko o banci:


Komercijalna banka a.d. Beograd ima aktivnu ulogu u domaćem i međunarodnom platnom prometu. Putem svojih računa kod prvorazrednih svetskih banaka Banka u potpunosti zadovoljava sve potrebe za obavljanjem transakcija po nalogu klijenata. Najčešće korišćeni instrumenti plaćanja su: doznake, garancije, akreditivi i čekovi.

Kapital od 305 miliona evra čini nas najvećom bankom u zemlji, koja podjednako uspešno posluje sa građanima, kao i sa najvećim korporacijama – u zemlji i u inostranstvu.

Istovremeno preko 20 stranih finansijskih institucija je poklonilo svoje poverenje Komercijalnoj banci kao instituciji koja po njihovom nalogu obavlja promet kako u lokalnoj tako i u stranim valutama.

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana